Превръщане 1 BGN към USD

Преглед на Български лев към Щатски долар Обменен курс и изпращане на пари до Съединени щати (1 BGN към USD).

1 Български лев към Щатски долар = 0.54785

1 Български лев = $0.55 USD


Промяна на сумата или валутите

1 Български лев към Щатски долар

Превръщане 1 Български лев към Щатски долар from България към Съединени щати. Exchange-Rates.com конверторът на валути използва обменни курсове, които се актуализират на всеки 5-10 минути.

Научете повече за BGN USD Валутен курс, включително графика на историческото ценообразуване. Използваме средни пазарни обменни курсове за всички валутни конверсии.

1 Български лев към Щатски долар (ВАЛУТЕН КУРС В РЕАЛНО ВРЕМЕ): 0.54785

Валутата на Съединените щати е долари и центове. В един долар има 100 цента.

Стойността на преобразуване преди 7 дни беше 0.548462. Проверете BGN към USD тенденция.

Превръщане Български лев към други валути като 1 Български лев към Долар на Каймановите острови или 1 Български лев към Унгарски форинт

Най-добрите криптовалути (въз основа на пазарната капитализация) са представени в Exchange-Rates.com уебсайт също, като 1 Български лев към Bitcoin, 1 Български лев към Ethereum, 1 Български лев към Cardano, или 1 Български лев към Dogecoin.

България към Съединени щати Валутни курсове

Сравни 1 Lev към Долар Conversion

ФЛАГЕРИBGN USD Сравни Български лев към Щатски долар
BulgariaUnited States 1 BGN към USD = 0.54785
BulgariaUnited States1 Български лев към Щатски долар = 0.54785
BulgariaUnited States10 Български лев към Щатски долар = 5.4785
BulgariaUnited States100 Български лев към Щатски долар = 54.785
BulgariaUnited States1000 Български лев към Щатски долар = 547.849995
BulgariaUnited States5000 Български лев към Щатски долар = 2739.249977
BulgariaUnited States201 Български лев към Щатски долар = 110.117849
BulgariaUnited States501 Български лев към Щатски долар = 274.472848
BulgariaUnited States1001 Български лев към Щатски долар = 548.397845
BulgariaUnited States1501 Български лев към Щатски долар = 822.322843
BulgariaUnited States2001 Български лев към Щатски долар = 1096.247841
BulgariaUnited States5001 Български лев към Щатски долар = 2739.797827
BulgariaUnited States10001 Български лев към Щатски долар = 5479.0478034
BulgariaUnited States15001 Български лев към Щатски долар = 8218.29778
BulgariaUnited States20001 Български лев към Щатски долар = 10957.547757
BulgariaUnited StatesВижте BGN USD Диаграма


В момента разглеждате сайта в Български. Можете да преминете към Английски език (Съединени щати) Ако предпочитате. Международните посетители могат да прочетат сайта на предпочитания от тях език, като изберат една от опциите по-долу:


Отказ от отговорност: Валутни курсове, парични преводи и уебсайт

Полагат се всички усилия, за да се гарантира точността на обменните курсове и информация, свързана с паричните преводи. Въпреки това, ние не предлагаме финансови съвети или препоръки. Ние не носим отговорност за неточни обменни курсове или данни в Exchange-Rates.com. Преди да извършите транзакция в чуждестранна валута, потърсете професионален съвет от банка, обменно бюро или форекс брокер.
© 2023  Exchange Rates

About   ·   Terms   ·   Privacy   ·   Contact