Български лев към Щатски долар Валутен курс

BGN към USD = 0.548496

USD към BGN = 1.823168


Промяна на сумата или валутите
Валутни курсове на живо в Exchange-Rates.com

Bitcoin към BGN = 12621.979974

България към Съединени щати Валутни курсове

Български лев към Щатски долар Историческа диаграма

ДАТАLev към Долар
Feb 7, 2023BGN към USD = 0.548155
Feb 6, 2023BGN към USD = 0.548396
Feb 5, 2023BGN към USD = 0.552709
Feb 4, 2023BGN към USD = 0.552709
Feb 3, 2023BGN към USD = 0.551849
Feb 2, 2023BGN към USD = 0.557762
Feb 1, 2023BGN към USD = 0.557106
Jan 31, 2023BGN към USD = 0.554591
Jan 30, 2023BGN към USD = 0.555654
Jan 29, 2023BGN към USD = 0.556248
Jan 28, 2023BGN към USD = 0.556248
Jan 27, 2023BGN към USD = 0.555833
Jan 26, 2023BGN към USD = 0.556979
Jan 25, 2023BGN към USD = 0.558173
Jan 24, 2023BGN към USD = 0.556641
Jan 23, 2023BGN към USD = 0.555926
Jan 22, 2023BGN към USD = 0.554988
Jan 21, 2023BGN към USD = 0.554988
Jan 20, 2023BGN към USD = 0.554988
Jan 19, 2023BGN към USD = 0.553857
Jan 18, 2023BGN към USD = 0.552029
Jan 17, 2023BGN към USD = 0.551566
Jan 16, 2023BGN към USD = 0.553373
Jan 15, 2023BGN към USD = 0.55402
Jan 14, 2023BGN към USD = 0.55402
Jan 13, 2023BGN към USD = 0.553833
Jan 12, 2023BGN към USD = 0.554677
Jan 11, 2023BGN към USD = 0.549934
Jan 10, 2023BGN към USD = 0.549082
Jan 9, 2023BGN към USD = 0.548504
Jan 8, 2023BGN към USD = 0.543895
Jan 7, 2023BGN към USD = 0.543895
Jan 6, 2023BGN към USD = 0.543895
Jan 5, 2023BGN към USD = 0.537924
Jan 4, 2023BGN към USD = 0.542676

В момента разглеждате сайта в Български. Можете да преминете към Английски език (Съединени щати) Ако предпочитате. Международните посетители могат да прочетат сайта на предпочитания от тях език, като изберат една от опциите по-долу:


Отказ от отговорност: Валутни курсове, парични преводи и уебсайт

Полагат се всички усилия, за да се гарантира точността на обменните курсове и информация, свързана с паричните преводи. Въпреки това, ние не предлагаме финансови съвети или препоръки. Ние не носим отговорност за неточни обменни курсове или данни в Exchange-Rates.com. Преди да извършите транзакция в чуждестранна валута, потърсете професионален съвет от банка, обменно бюро или форекс брокер.
© 2023  Exchange Rates

About   ·   Terms   ·   Privacy   ·   Contact