Щатски долар към Български лев Валутен курс

USD към BGN = 1.825757

BGN към USD = 0.547718


Промяна на сумата или валутите
Валутни курсове на живо в Exchange-Rates.com

Bitcoin към USD = 23049.976506

Съединени щати към България Валутни курсове

Щатски долар към Български лев Историческа диаграма

ДАТАДолар към Lev
Feb 7, 2023USD към BGN = 1.8243
Feb 6, 2023USD към BGN = 1.8235
Feb 5, 2023USD към BGN = 1.80927
Feb 4, 2023USD към BGN = 1.80927
Feb 3, 2023USD към BGN = 1.81209
Feb 2, 2023USD към BGN = 1.79288
Feb 1, 2023USD към BGN = 1.79499
Jan 31, 2023USD към BGN = 1.80313
Jan 30, 2023USD към BGN = 1.79968
Jan 29, 2023USD към BGN = 1.79776
Jan 28, 2023USD към BGN = 1.79776
Jan 27, 2023USD към BGN = 1.7991
Jan 26, 2023USD към BGN = 1.7954
Jan 25, 2023USD към BGN = 1.79156
Jan 24, 2023USD към BGN = 1.79649
Jan 23, 2023USD към BGN = 1.7988
Jan 22, 2023USD към BGN = 1.80184
Jan 21, 2023USD към BGN = 1.80184
Jan 20, 2023USD към BGN = 1.80184
Jan 19, 2023USD към BGN = 1.80552
Jan 18, 2023USD към BGN = 1.8115
Jan 17, 2023USD към BGN = 1.81302
Jan 16, 2023USD към BGN = 1.8071
Jan 15, 2023USD към BGN = 1.80499
Jan 14, 2023USD към BGN = 1.80499
Jan 13, 2023USD към BGN = 1.8056
Jan 12, 2023USD към BGN = 1.80285
Jan 11, 2023USD към BGN = 1.8184
Jan 10, 2023USD към BGN = 1.82122
Jan 9, 2023USD към BGN = 1.82314
Jan 8, 2023USD към BGN = 1.83859
Jan 7, 2023USD към BGN = 1.83859
Jan 6, 2023USD към BGN = 1.83859
Jan 5, 2023USD към BGN = 1.859
Jan 4, 2023USD към BGN = 1.84272

В момента разглеждате сайта в Български. Можете да преминете към Английски език (Съединени щати) Ако предпочитате. Международните посетители могат да прочетат сайта на предпочитания от тях език, като изберат една от опциите по-долу:


Отказ от отговорност: Валутни курсове, парични преводи и уебсайт

Полагат се всички усилия, за да се гарантира точността на обменните курсове и информация, свързана с паричните преводи. Въпреки това, ние не предлагаме финансови съвети или препоръки. Ние не носим отговорност за неточни обменни курсове или данни в Exchange-Rates.com. Преди да извършите транзакция в чуждестранна валута, потърсете професионален съвет от банка, обменно бюро или форекс брокер.
© 2023  Exchange Rates

About   ·   Terms   ·   Privacy   ·   Contact