Μετάτρεψε 1.2 SGD στο USD

Δείτε το Σιγκαπούρη Δολάριο στο Δολάριο ΗΠΑ Συναλλαγματική ισοτιμία και στείλτε χρήματα στο Ηνωμένες Πολιτείες (1.2 SGD στο USD).

1.2 Σιγκαπούρη Δολάριο στο Δολάριο ΗΠΑ = 0.875465

1.2 Σιγκαπούρη Δολάριο = $0.88 USD


Αλλαγή Ποσό ή νομίσματα
1.2 Σιγκαπούρη Δολάριο στο Δολάριο ΗΠΑ

Μετάτρεψε 1.2 Σιγκαπούρη Δολάριο στο Δολάριο ΗΠΑ from Σιγκαπούρη στο Ηνωμένες Πολιτείες. Exchange-Rates.com ο μετατροπέας συναλλάγματος χρησιμοποιεί συναλλαγματικές ισοτιμίες που ενημερώνονται κάθε 5-10 λεπτά.

Μάθετε περισσότερα για το SGD USD Συναλλαγματική ισοτιμία, συμπεριλαμβανομένου ενός γραφήματος ιστορικής τιμολόγησης. Χρησιμοποιούμε τις συναλλαγματικές ισοτιμίες της μέσης αγοράς για όλες τις μετατροπές νομισμάτων.

1 Σιγκαπούρη Δολάριο στο Δολάριο ΗΠΑ (ΖΩΝΤΑΝΉ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΉ ΙΣΟΤΙΜΊΑ): 0.729554

Το νόμισμα των Ηνωμένων Πολιτειών είναι δολάρια και σεντς. Το δολάριο έχει 100 σεντς.

Η τιμή μετατροπής Πριν από 7 ημέρες ήταν 0.723694. Ελέγξτε το SGD στο USD τάση.

Μετάτρεψε Σιγκαπούρη Δολάριο σε άλλα νομίσματα όπως 1.2 Σιγκαπούρη Δολάριο στο Stellar ή 1.2 Σιγκαπούρη Δολάριο στο Ριέλ Καμπότζης

Τα κορυφαία κρυπτονομίσματα (με βάση την κεφαλαιοποίηση της αγοράς) εμφανίζονται στο Exchange-Rates.com δικτυακός τόπος επίσης, όπως 1.2 Σιγκαπούρη Δολάριο στο Bitcoin, 1.2 Σιγκαπούρη Δολάριο στο Ethereum, 1.2 Σιγκαπούρη Δολάριο στο Cardano, ή 1.2 Σιγκαπούρη Δολάριο στο Dogecoin.

Σιγκαπούρη στο Ηνωμένες Πολιτείες Συναλλαγματικές ισοτιμίες

Σύγκριση 1.2 Σιγκαπούρη Δολάριο στο Δολάριο Conversion

FLAGSSGD USD Σύγκριση Σιγκαπούρη Δολάριο στο Δολάριο ΗΠΑ
SingaporeUnited States 1.2 SGD στο USD = 0.875465
SingaporeUnited States1 Σιγκαπούρη Δολάριο στο Δολάριο ΗΠΑ = 0.729554
SingaporeUnited States10 Σιγκαπούρη Δολάριο στο Δολάριο ΗΠΑ = 7.295543
SingaporeUnited States100 Σιγκαπούρη Δολάριο στο Δολάριο ΗΠΑ = 72.955429
SingaporeUnited States1000 Σιγκαπούρη Δολάριο στο Δολάριο ΗΠΑ = 729.55429
SingaporeUnited States5000 Σιγκαπούρη Δολάριο στο Δολάριο ΗΠΑ = 3647.771449
SingaporeUnited States201.2 Σιγκαπούρη Δολάριο στο Δολάριο ΗΠΑ = 146.786323
SingaporeUnited States501.2 Σιγκαπούρη Δολάριο στο Δολάριο ΗΠΑ = 365.65261
SingaporeUnited States1001.2 Σιγκαπούρη Δολάριο στο Δολάριο ΗΠΑ = 730.429755
SingaporeUnited States1501.2 Σιγκαπούρη Δολάριο στο Δολάριο ΗΠΑ = 1095.2069
SingaporeUnited States2001.2 Σιγκαπούρη Δολάριο στο Δολάριο ΗΠΑ = 1459.984045
SingaporeUnited States5001.2 Σιγκαπούρη Δολάριο στο Δολάριο ΗΠΑ = 3648.646914
SingaporeUnited States10001.2 Σιγκαπούρη Δολάριο στο Δολάριο ΗΠΑ = 7296.418362
SingaporeUnited States15001.2 Σιγκαπούρη Δολάριο στο Δολάριο ΗΠΑ = 10944.189811
SingaporeUnited States20001.2 Σιγκαπούρη Δολάριο στο Δολάριο ΗΠΑ = 14591.961259
SingaporeUnited StatesΠροβολή SGD USD Διάγραμμα


Αυτή τη στιγμή βλέπετε τον ιστότοπο σε Ελληνική. Μπορείτε να μεταβείτε σε Αγγλικά (Ηνωμένες Πολιτείες) Αν προτιμάτε. Οι διεθνείς επισκέπτες μπορούν να διαβάσουν τον ιστότοπο στη γλώσσα της προτίμησής τους επιλέγοντας μία από τις παρακάτω επιλογές:


Αποποίηση ευθυνών: Συναλλαγματικές ισοτιμίες, μεταφορές χρημάτων και ιστοσελίδα

Καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διασφάλιση της ακρίβειας των συναλλαγματικών ισοτιμιών και πληροφορίες σχετικά με τις μεταφορές χρημάτων. Ωστόσο, δεν προσφέρουμε καμία οικονομικές συμβουλές ή συστάσεις. Δεν θα θεωρηθούμε υπεύθυνοι για ανακριβείς συναλλαγματικές ισοτιμίες ή οποιαδήποτε δεδομένα σε Exchange-Rates.com. Πριν πραγματοποιήσετε μια συναλλαγή σε ξένο νόμισμα, ζητήστε την επαγγελματική συμβουλή μιας τράπεζας, ενός γραφείου συναλλάγματος ή ενός μεσίτη συναλλάγματος.
© 2022  Exchange Rates

About   ·   Terms   ·   Privacy   ·   Contact