Μετάτρεψε 1 TRY στο USD

Δείτε το Τουρκική λίρα στο Δολάριο ΗΠΑ Συναλλαγματική ισοτιμία και στείλτε χρήματα στο Ηνωμένες Πολιτείες (1 TRY στο USD).

1 Τουρκική λίρα στο Δολάριο ΗΠΑ = 0.0540246

1.00 ₺ (TRY) = $0.05 USD


Αλλαγή Ποσό ή νομίσματα
1 Τουρκική λίρα στο Δολάριο ΗΠΑ

Μετάτρεψε 1 Τουρκική λίρα στο Δολάριο ΗΠΑ from Τουρκία στο Ηνωμένες Πολιτείες. Exchange-Rates.com ο μετατροπέας συναλλάγματος χρησιμοποιεί συναλλαγματικές ισοτιμίες που ενημερώνονται κάθε 5-10 λεπτά.

Μάθετε περισσότερα για το TRY USD Συναλλαγματική ισοτιμία, συμπεριλαμβανομένου ενός γραφήματος ιστορικής τιμολόγησης. Χρησιμοποιούμε τις συναλλαγματικές ισοτιμίες της μέσης αγοράς για όλες τις μετατροπές νομισμάτων.

1 Τουρκική λίρα στο Δολάριο ΗΠΑ (ΖΩΝΤΑΝΉ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΉ ΙΣΟΤΙΜΊΑ): 0.0540246

Το νόμισμα των Ηνωμένων Πολιτειών είναι δολάρια και σεντς. Το δολάριο έχει 100 σεντς.

Η τιμή μετατροπής Πριν από 7 ημέρες ήταν 0.054538. Ελέγξτε το TRY στο USD τάση.

Μετάτρεψε Τουρκική λίρα σε άλλα νομίσματα όπως 1 Τουρκική λίρα στο Νόμισμα ή 1 Τουρκική λίρα στο Κορόνα Τσεχίας

Τα κορυφαία κρυπτονομίσματα (με βάση την κεφαλαιοποίηση της αγοράς) εμφανίζονται στο Exchange-Rates.com δικτυακός τόπος επίσης, όπως 1 Τουρκική λίρα στο Bitcoin, 1 Τουρκική λίρα στο Ethereum, 1 Τουρκική λίρα στο Cardano, ή 1 Τουρκική λίρα στο Dogecoin.

Τουρκία στο Ηνωμένες Πολιτείες Συναλλαγματικές ισοτιμίες

Σύγκριση 1 Λίρα στο Δολάριο Conversion (₺ στο $)

FLAGSTRY USD Σύγκριση Τουρκική λίρα στο Δολάριο ΗΠΑ
TurkeyUnited States 1 TRY στο USD = 0.0540246
TurkeyUnited States1 Τουρκική λίρα στο Δολάριο ΗΠΑ = 0.0540246
TurkeyUnited States10 Τουρκική λίρα στο Δολάριο ΗΠΑ = 0.540246
TurkeyUnited States100 Τουρκική λίρα στο Δολάριο ΗΠΑ = 5.402455
TurkeyUnited States1000 Τουρκική λίρα στο Δολάριο ΗΠΑ = 54.0245529
TurkeyUnited States5000 Τουρκική λίρα στο Δολάριο ΗΠΑ = 270.122765
TurkeyUnited States201 Τουρκική λίρα στο Δολάριο ΗΠΑ = 10.858935
TurkeyUnited States501 Τουρκική λίρα στο Δολάριο ΗΠΑ = 27.066301
TurkeyUnited States1001 Τουρκική λίρα στο Δολάριο ΗΠΑ = 54.0785775
TurkeyUnited States1501 Τουρκική λίρα στο Δολάριο ΗΠΑ = 81.090854
TurkeyUnited States2001 Τουρκική λίρα στο Δολάριο ΗΠΑ = 108.10313
TurkeyUnited States5001 Τουρκική λίρα στο Δολάριο ΗΠΑ = 270.176789
TurkeyUnited States10001 Τουρκική λίρα στο Δολάριο ΗΠΑ = 540.299554
TurkeyUnited States15001 Τουρκική λίρα στο Δολάριο ΗΠΑ = 810.422319
TurkeyUnited States20001 Τουρκική λίρα στο Δολάριο ΗΠΑ = 1080.545083
TurkeyUnited StatesΠροβολή TRY USD Διάγραμμα


Αυτή τη στιγμή βλέπετε τον ιστότοπο σε Ελληνική. Μπορείτε να μεταβείτε σε Αγγλικά (Ηνωμένες Πολιτείες) Αν προτιμάτε. Οι διεθνείς επισκέπτες μπορούν να διαβάσουν τον ιστότοπο στη γλώσσα της προτίμησής τους επιλέγοντας μία από τις παρακάτω επιλογές:


Αποποίηση ευθυνών: Συναλλαγματικές ισοτιμίες, μεταφορές χρημάτων και ιστοσελίδα

Καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διασφάλιση της ακρίβειας των συναλλαγματικών ισοτιμιών και πληροφορίες σχετικά με τις μεταφορές χρημάτων. Ωστόσο, δεν προσφέρουμε καμία οικονομικές συμβουλές ή συστάσεις. Δεν θα θεωρηθούμε υπεύθυνοι για ανακριβείς συναλλαγματικές ισοτιμίες ή οποιαδήποτε δεδομένα σε Exchange-Rates.com. Πριν πραγματοποιήσετε μια συναλλαγή σε ξένο νόμισμα, ζητήστε την επαγγελματική συμβουλή μιας τράπεζας, ενός γραφείου συναλλάγματος ή ενός μεσίτη συναλλάγματος.
© 2022  Exchange Rates

About   ·   Terms   ·   Privacy   ·   Contact