Μετάτρεψε 1 USD στο DKK

Δείτε το Δολάριο ΗΠΑ στο Δανική κορώνη Συναλλαγματική ισοτιμία και στείλτε χρήματα στο Δανία (1 USD στο DKK).

1 Δολάριο ΗΠΑ στο Δανική κορώνη = 6.93401

$1.00 USD = 6.93 Δανική κορώνη


Αλλαγή Ποσό ή νομίσματα
1 Δολάριο ΗΠΑ στο Δανική κορώνη

Μετάτρεψε 1 Δολάριο ΗΠΑ στο Δανική κορώνη from Ηνωμένες Πολιτείες στο Δανία. Exchange-Rates.com ο μετατροπέας συναλλάγματος χρησιμοποιεί συναλλαγματικές ισοτιμίες που ενημερώνονται κάθε 5-10 λεπτά.

Μάθετε περισσότερα για το USD DKK Συναλλαγματική ισοτιμία, συμπεριλαμβανομένου ενός γραφήματος ιστορικής τιμολόγησης. Χρησιμοποιούμε τις συναλλαγματικές ισοτιμίες της μέσης αγοράς για όλες τις μετατροπές νομισμάτων.

1 Δολάριο ΗΠΑ στο Δανική κορώνη (ΖΩΝΤΑΝΉ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΉ ΙΣΟΤΙΜΊΑ): 6.93401

Το νόμισμα των Ηνωμένων Πολιτειών είναι δολάρια και σεντς. Το δολάριο έχει 100 σεντς.

Η τιμή μετατροπής Πριν από 7 ημέρες ήταν 7.05519. Ελέγξτε το USD στο DKK τάση.

Μετάτρεψε Δολάριο ΗΠΑ σε άλλα νομίσματα όπως 1 Δολάριο ΗΠΑ στο Λευκορωσικό ρούβλι ή 1 Δολάριο ΗΠΑ στο DogeCoin

Τα κορυφαία κρυπτονομίσματα (με βάση την κεφαλαιοποίηση της αγοράς) εμφανίζονται στο Exchange-Rates.com δικτυακός τόπος επίσης, όπως 1 Δολάριο ΗΠΑ στο Bitcoin, 1 Δολάριο ΗΠΑ στο Ethereum, 1 Δολάριο ΗΠΑ στο Cardano, ή 1 Δολάριο ΗΠΑ στο Dogecoin.

Ηνωμένες Πολιτείες στο Δανία Συναλλαγματικές ισοτιμίες

Σύγκριση 1 Δολάριο στο Krone Conversion ($ στο kr)

FLAGSUSD DKK Σύγκριση Δολάριο ΗΠΑ στο Δανική κορώνη
United StatesDenmark 1 USD στο DKK = 6.93401
United StatesDenmark1 Δολάριο ΗΠΑ στο Δανική κορώνη = 6.93401
United StatesDenmark10 Δολάριο ΗΠΑ στο Δανική κορώνη = 69.3401
United StatesDenmark100 Δολάριο ΗΠΑ στο Δανική κορώνη = 693.401
United StatesDenmark1000 Δολάριο ΗΠΑ στο Δανική κορώνη = 6934.01
United StatesDenmark5000 Δολάριο ΗΠΑ στο Δανική κορώνη = 34670.05
United StatesDenmark201 Δολάριο ΗΠΑ στο Δανική κορώνη = 1393.73601
United StatesDenmark501 Δολάριο ΗΠΑ στο Δανική κορώνη = 3473.93901
United StatesDenmark1001 Δολάριο ΗΠΑ στο Δανική κορώνη = 6940.94401
United StatesDenmark1501 Δολάριο ΗΠΑ στο Δανική κορώνη = 10407.94901
United StatesDenmark2001 Δολάριο ΗΠΑ στο Δανική κορώνη = 13874.95401
United StatesDenmark5001 Δολάριο ΗΠΑ στο Δανική κορώνη = 34676.98401
United StatesDenmark10001 Δολάριο ΗΠΑ στο Δανική κορώνη = 69347.03401
United StatesDenmark15001 Δολάριο ΗΠΑ στο Δανική κορώνη = 104017.08401
United StatesDenmark20001 Δολάριο ΗΠΑ στο Δανική κορώνη = 138687.13401
United StatesDenmarkΠροβολή USD DKK Διάγραμμα


Αυτή τη στιγμή βλέπετε τον ιστότοπο σε Ελληνική. Μπορείτε να μεταβείτε σε Αγγλικά (Ηνωμένες Πολιτείες) Αν προτιμάτε. Οι διεθνείς επισκέπτες μπορούν να διαβάσουν τον ιστότοπο στη γλώσσα της προτίμησής τους επιλέγοντας μία από τις παρακάτω επιλογές:


Αποποίηση ευθυνών: Συναλλαγματικές ισοτιμίες, μεταφορές χρημάτων και ιστοσελίδα

Καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διασφάλιση της ακρίβειας των συναλλαγματικών ισοτιμιών και πληροφορίες σχετικά με τις μεταφορές χρημάτων. Ωστόσο, δεν προσφέρουμε καμία οικονομικές συμβουλές ή συστάσεις. Δεν θα θεωρηθούμε υπεύθυνοι για ανακριβείς συναλλαγματικές ισοτιμίες ή οποιαδήποτε δεδομένα σε Exchange-Rates.com. Πριν πραγματοποιήσετε μια συναλλαγή σε ξένο νόμισμα, ζητήστε την επαγγελματική συμβουλή μιας τράπεζας, ενός γραφείου συναλλάγματος ή ενός μεσίτη συναλλάγματος.
© 2022  Exchange Rates

About   ·   Terms   ·   Privacy   ·   Contact