Μετάτρεψε 1 USD στο INR

Δείτε το Δολάριο ΗΠΑ στο Ινδική ρουπία Συναλλαγματική ισοτιμία και στείλτε χρήματα στο Ινδία (1 USD στο INR).

1 Δολάριο ΗΠΑ στο Ινδική ρουπία = 82.542514

$1.00 USD = ₹ 82.54 INR


Αλλαγή Ποσό ή νομίσματα

1 Δολάριο ΗΠΑ στο Ινδική ρουπία

Μετάτρεψε 1 Δολάριο ΗΠΑ στο Ινδική ρουπία from Ηνωμένες Πολιτείες στο Ινδία. Exchange-Rates.com ο μετατροπέας συναλλάγματος χρησιμοποιεί συναλλαγματικές ισοτιμίες που ενημερώνονται κάθε 5-10 λεπτά.

Μάθετε περισσότερα για το USD INR Συναλλαγματική ισοτιμία, συμπεριλαμβανομένου ενός γραφήματος ιστορικής τιμολόγησης. Χρησιμοποιούμε τις συναλλαγματικές ισοτιμίες της μέσης αγοράς για όλες τις μετατροπές νομισμάτων.

1 Δολάριο ΗΠΑ στο Ινδική ρουπία (ΖΩΝΤΑΝΉ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΉ ΙΣΟΤΙΜΊΑ): 82.542514

Το νόμισμα των Ηνωμένων Πολιτειών είναι δολάρια και σεντς. Το δολάριο έχει 100 σεντς.

Το νόμισμα της Ινδίας είναι η ρουπία και η paisa. Μια ρουπία έχει 100 paisa.

Η τιμή μετατροπής Πριν από 7 ημέρες ήταν 82.9051. Ελέγξτε το USD στο INR τάση.

Μετάτρεψε Δολάριο ΗΠΑ σε άλλα νομίσματα όπως 1 Δολάριο ΗΠΑ στο Δολάριο Καναδά ή 1 Δολάριο ΗΠΑ στο Δολάριο Μπελίζ

Τα κορυφαία κρυπτονομίσματα (με βάση την κεφαλαιοποίηση της αγοράς) εμφανίζονται στο Exchange-Rates.com δικτυακός τόπος επίσης, όπως 1 Δολάριο ΗΠΑ στο Bitcoin, 1 Δολάριο ΗΠΑ στο Ethereum, 1 Δολάριο ΗΠΑ στο Cardano, ή 1 Δολάριο ΗΠΑ στο Dogecoin.

Ηνωμένες Πολιτείες στο Ινδία Συναλλαγματικές ισοτιμίες

Σύγκριση 1 Δολάριο στο Ρουπία Conversion ($ στο ₹)

FLAGSUSD INR Σύγκριση Δολάριο ΗΠΑ στο Ινδική ρουπία
United StatesIndia 1 USD στο INR = 82.542514
United StatesIndia1 Δολάριο ΗΠΑ στο Ινδική ρουπία = 82.542514
United StatesIndia10 Δολάριο ΗΠΑ στο Ινδική ρουπία = 825.425135
United StatesIndia100 Δολάριο ΗΠΑ στο Ινδική ρουπία = 8254.251352
United StatesIndia1000 Δολάριο ΗΠΑ στο Ινδική ρουπία = 82542.513521
United StatesIndia5000 Δολάριο ΗΠΑ στο Ινδική ρουπία = 412712.567607
United StatesIndia201 Δολάριο ΗΠΑ στο Ινδική ρουπία = 16591.0452178
United StatesIndia501 Δολάριο ΗΠΑ στο Ινδική ρουπία = 41353.799274
United StatesIndia1001 Δολάριο ΗΠΑ στο Ινδική ρουπία = 82625.0560349
United StatesIndia1501 Δολάριο ΗΠΑ στο Ινδική ρουπία = 123896.312796
United StatesIndia2001 Δολάριο ΗΠΑ στο Ινδική ρουπία = 165167.569556
United StatesIndia5001 Δολάριο ΗΠΑ στο Ινδική ρουπία = 412795.11012
United StatesIndia10001 Δολάριο ΗΠΑ στο Ινδική ρουπία = 825507.677727
United StatesIndia15001 Δολάριο ΗΠΑ στο Ινδική ρουπία = 1238220.245334
United StatesIndia20001 Δολάριο ΗΠΑ στο Ινδική ρουπία = 1650932.812941
United StatesIndiaΠροβολή USD INR Διάγραμμα


Αυτή τη στιγμή βλέπετε τον ιστότοπο σε Ελληνική. Μπορείτε να μεταβείτε σε Αγγλικά (Ηνωμένες Πολιτείες) Αν προτιμάτε. Οι διεθνείς επισκέπτες μπορούν να διαβάσουν τον ιστότοπο στη γλώσσα της προτίμησής τους επιλέγοντας μία από τις παρακάτω επιλογές:


Αποποίηση ευθυνών: Συναλλαγματικές ισοτιμίες, μεταφορές χρημάτων και ιστοσελίδα

Καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διασφάλιση της ακρίβειας των συναλλαγματικών ισοτιμιών και πληροφορίες σχετικά με τις μεταφορές χρημάτων. Ωστόσο, δεν προσφέρουμε καμία οικονομικές συμβουλές ή συστάσεις. Δεν θα θεωρηθούμε υπεύθυνοι για ανακριβείς συναλλαγματικές ισοτιμίες ή οποιαδήποτε δεδομένα σε Exchange-Rates.com. Πριν πραγματοποιήσετε μια συναλλαγή σε ξένο νόμισμα, ζητήστε την επαγγελματική συμβουλή μιας τράπεζας, ενός γραφείου συναλλάγματος ή ενός μεσίτη συναλλάγματος.
© 2023  Exchange Rates

About   ·   Terms   ·   Privacy   ·   Contact