Μετάτρεψε 1 USD στο SEK

Δείτε το Δολάριο ΗΠΑ στο Σουηδική κορώνα Συναλλαγματική ισοτιμία και στείλτε χρήματα στο Σουηδία (1 USD στο SEK).

1 Δολάριο ΗΠΑ στο Σουηδική κορώνα = 9.7892

$1.00 USD = 9.79 Σουηδική κορώνα


Αλλαγή Ποσό ή νομίσματα
1 Δολάριο ΗΠΑ στο Σουηδική κορώνα

Μετάτρεψε 1 Δολάριο ΗΠΑ στο Σουηδική κορώνα from Ηνωμένες Πολιτείες στο Σουηδία. Exchange-Rates.com ο μετατροπέας συναλλάγματος χρησιμοποιεί συναλλαγματικές ισοτιμίες που ενημερώνονται κάθε 5-10 λεπτά.

Μάθετε περισσότερα για το USD SEK Συναλλαγματική ισοτιμία, συμπεριλαμβανομένου ενός γραφήματος ιστορικής τιμολόγησης. Χρησιμοποιούμε τις συναλλαγματικές ισοτιμίες της μέσης αγοράς για όλες τις μετατροπές νομισμάτων.

1 Δολάριο ΗΠΑ στο Σουηδική κορώνα (ΖΩΝΤΑΝΉ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΉ ΙΣΟΤΙΜΊΑ): 9.7892

Το νόμισμα των Ηνωμένων Πολιτειών είναι δολάρια και σεντς. Το δολάριο έχει 100 σεντς.

Η τιμή μετατροπής Πριν από 7 ημέρες ήταν 10.0475. Ελέγξτε το USD στο SEK τάση.

Μετάτρεψε Δολάριο ΗΠΑ σε άλλα νομίσματα όπως 1 Δολάριο ΗΠΑ στο Δολάριο Βερμούδων ή 1 Δολάριο ΗΠΑ στο Δηνάριο Αλγερίας

Τα κορυφαία κρυπτονομίσματα (με βάση την κεφαλαιοποίηση της αγοράς) εμφανίζονται στο Exchange-Rates.com δικτυακός τόπος επίσης, όπως 1 Δολάριο ΗΠΑ στο Bitcoin, 1 Δολάριο ΗΠΑ στο Ethereum, 1 Δολάριο ΗΠΑ στο Cardano, ή 1 Δολάριο ΗΠΑ στο Dogecoin.

Ηνωμένες Πολιτείες στο Σουηδία Συναλλαγματικές ισοτιμίες

Σύγκριση 1 Δολάριο στο Κορώνα Conversion

FLAGSUSD SEK Σύγκριση Δολάριο ΗΠΑ στο Σουηδική κορώνα
United StatesSweden 1 USD στο SEK = 9.7892
United StatesSweden1 Δολάριο ΗΠΑ στο Σουηδική κορώνα = 9.7892
United StatesSweden10 Δολάριο ΗΠΑ στο Σουηδική κορώνα = 97.892
United StatesSweden100 Δολάριο ΗΠΑ στο Σουηδική κορώνα = 978.92
United StatesSweden1000 Δολάριο ΗΠΑ στο Σουηδική κορώνα = 9789.2
United StatesSweden5000 Δολάριο ΗΠΑ στο Σουηδική κορώνα = 48946
United StatesSweden201 Δολάριο ΗΠΑ στο Σουηδική κορώνα = 1967.6292
United StatesSweden501 Δολάριο ΗΠΑ στο Σουηδική κορώνα = 4904.3892
United StatesSweden1001 Δολάριο ΗΠΑ στο Σουηδική κορώνα = 9798.9892
United StatesSweden1501 Δολάριο ΗΠΑ στο Σουηδική κορώνα = 14693.5892
United StatesSweden2001 Δολάριο ΗΠΑ στο Σουηδική κορώνα = 19588.1892
United StatesSweden5001 Δολάριο ΗΠΑ στο Σουηδική κορώνα = 48955.7892
United StatesSweden10001 Δολάριο ΗΠΑ στο Σουηδική κορώνα = 97901.7892
United StatesSweden15001 Δολάριο ΗΠΑ στο Σουηδική κορώνα = 146847.7892
United StatesSweden20001 Δολάριο ΗΠΑ στο Σουηδική κορώνα = 195793.7892
United StatesSwedenΠροβολή USD SEK Διάγραμμα


Αυτή τη στιγμή βλέπετε τον ιστότοπο σε Ελληνική. Μπορείτε να μεταβείτε σε Αγγλικά (Ηνωμένες Πολιτείες) Αν προτιμάτε. Οι διεθνείς επισκέπτες μπορούν να διαβάσουν τον ιστότοπο στη γλώσσα της προτίμησής τους επιλέγοντας μία από τις παρακάτω επιλογές:


Αποποίηση ευθυνών: Συναλλαγματικές ισοτιμίες, μεταφορές χρημάτων και ιστοσελίδα

Καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διασφάλιση της ακρίβειας των συναλλαγματικών ισοτιμιών και πληροφορίες σχετικά με τις μεταφορές χρημάτων. Ωστόσο, δεν προσφέρουμε καμία οικονομικές συμβουλές ή συστάσεις. Δεν θα θεωρηθούμε υπεύθυνοι για ανακριβείς συναλλαγματικές ισοτιμίες ή οποιαδήποτε δεδομένα σε Exchange-Rates.com. Πριν πραγματοποιήσετε μια συναλλαγή σε ξένο νόμισμα, ζητήστε την επαγγελματική συμβουλή μιας τράπεζας, ενός γραφείου συναλλάγματος ή ενός μεσίτη συναλλάγματος.
© 2022  Exchange Rates

About   ·   Terms   ·   Privacy   ·   Contact