Μετάτρεψε 1 USD στο TRY

Δείτε το Δολάριο ΗΠΑ στο Τουρκική λίρα Συναλλαγματική ισοτιμία και στείλτε χρήματα στο Τουρκία (1 USD στο TRY).

1 Δολάριο ΗΠΑ στο Τουρκική λίρα = 18.575285

$1.00 USD = 18.58 ₺ (TRY)


Αλλαγή Ποσό ή νομίσματα
1 Δολάριο ΗΠΑ στο Τουρκική λίρα

Μετάτρεψε 1 Δολάριο ΗΠΑ στο Τουρκική λίρα from Ηνωμένες Πολιτείες στο Τουρκία. Exchange-Rates.com ο μετατροπέας συναλλάγματος χρησιμοποιεί συναλλαγματικές ισοτιμίες που ενημερώνονται κάθε 5-10 λεπτά.

Μάθετε περισσότερα για το USD TRY Συναλλαγματική ισοτιμία, συμπεριλαμβανομένου ενός γραφήματος ιστορικής τιμολόγησης. Χρησιμοποιούμε τις συναλλαγματικές ισοτιμίες της μέσης αγοράς για όλες τις μετατροπές νομισμάτων.

1 Δολάριο ΗΠΑ στο Τουρκική λίρα (ΖΩΝΤΑΝΉ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΉ ΙΣΟΤΙΜΊΑ): 18.575285

Το νόμισμα των Ηνωμένων Πολιτειών είναι δολάρια και σεντς. Το δολάριο έχει 100 σεντς.

Η τιμή μετατροπής Πριν από 7 ημέρες ήταν 18.502. Ελέγξτε το USD στο TRY τάση.

Μετάτρεψε Δολάριο ΗΠΑ σε άλλα νομίσματα όπως 1 Δολάριο ΗΠΑ στο Ασημένιο ή 1 Δολάριο ΗΠΑ στο Φράγκο Μπουρούντι

Τα κορυφαία κρυπτονομίσματα (με βάση την κεφαλαιοποίηση της αγοράς) εμφανίζονται στο Exchange-Rates.com δικτυακός τόπος επίσης, όπως 1 Δολάριο ΗΠΑ στο Bitcoin, 1 Δολάριο ΗΠΑ στο Ethereum, 1 Δολάριο ΗΠΑ στο Cardano, ή 1 Δολάριο ΗΠΑ στο Dogecoin.

Ηνωμένες Πολιτείες στο Τουρκία Συναλλαγματικές ισοτιμίες

Σύγκριση 1 Δολάριο στο Λίρα Conversion ($ στο ₺)

FLAGSUSD TRY Σύγκριση Δολάριο ΗΠΑ στο Τουρκική λίρα
United StatesTurkey 1 USD στο TRY = 18.575285
United StatesTurkey1 Δολάριο ΗΠΑ στο Τουρκική λίρα = 18.575285
United StatesTurkey10 Δολάριο ΗΠΑ στο Τουρκική λίρα = 185.752847
United StatesTurkey100 Δολάριο ΗΠΑ στο Τουρκική λίρα = 1857.528467
United StatesTurkey1000 Δολάριο ΗΠΑ στο Τουρκική λίρα = 18575.284673
United StatesTurkey5000 Δολάριο ΗΠΑ στο Τουρκική λίρα = 92876.423366
United StatesTurkey201 Δολάριο ΗΠΑ στο Τουρκική λίρα = 3733.632219
United StatesTurkey501 Δολάριο ΗΠΑ στο Τουρκική λίρα = 9306.217621
United StatesTurkey1001 Δολάριο ΗΠΑ στο Τουρκική λίρα = 18593.859958
United StatesTurkey1501 Δολάριο ΗΠΑ στο Τουρκική λίρα = 27881.502294
United StatesTurkey2001 Δολάριο ΗΠΑ στο Τουρκική λίρα = 37169.144631
United StatesTurkey5001 Δολάριο ΗΠΑ στο Τουρκική λίρα = 92894.99865
United StatesTurkey10001 Δολάριο ΗΠΑ στο Τουρκική λίρα = 185771.422016
United StatesTurkey15001 Δολάριο ΗΠΑ στο Τουρκική λίρα = 278647.845382
United StatesTurkey20001 Δολάριο ΗΠΑ στο Τουρκική λίρα = 371524.268747
United StatesTurkeyΠροβολή USD TRY Διάγραμμα


Αυτή τη στιγμή βλέπετε τον ιστότοπο σε Ελληνική. Μπορείτε να μεταβείτε σε Αγγλικά (Ηνωμένες Πολιτείες) Αν προτιμάτε. Οι διεθνείς επισκέπτες μπορούν να διαβάσουν τον ιστότοπο στη γλώσσα της προτίμησής τους επιλέγοντας μία από τις παρακάτω επιλογές:


Αποποίηση ευθυνών: Συναλλαγματικές ισοτιμίες, μεταφορές χρημάτων και ιστοσελίδα

Καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διασφάλιση της ακρίβειας των συναλλαγματικών ισοτιμιών και πληροφορίες σχετικά με τις μεταφορές χρημάτων. Ωστόσο, δεν προσφέρουμε καμία οικονομικές συμβουλές ή συστάσεις. Δεν θα θεωρηθούμε υπεύθυνοι για ανακριβείς συναλλαγματικές ισοτιμίες ή οποιαδήποτε δεδομένα σε Exchange-Rates.com. Πριν πραγματοποιήσετε μια συναλλαγή σε ξένο νόμισμα, ζητήστε την επαγγελματική συμβουλή μιας τράπεζας, ενός γραφείου συναλλάγματος ή ενός μεσίτη συναλλάγματος.
© 2022  Exchange Rates

About   ·   Terms   ·   Privacy   ·   Contact