Μετάτρεψε 10 DKK στο USD

Δείτε το Δανική κορώνη στο Δολάριο ΗΠΑ Συναλλαγματική ισοτιμία και στείλτε χρήματα στο Ηνωμένες Πολιτείες (10 DKK στο USD).

10 Δανική κορώνη στο Δολάριο ΗΠΑ = 1.442067

10 Δανική κορώνη = $1.44 USD


Αλλαγή Ποσό ή νομίσματα
10 Δανική κορώνη στο Δολάριο ΗΠΑ

Μετάτρεψε 10 Δανική κορώνη στο Δολάριο ΗΠΑ from Δανία στο Ηνωμένες Πολιτείες. Exchange-Rates.com ο μετατροπέας συναλλάγματος χρησιμοποιεί συναλλαγματικές ισοτιμίες που ενημερώνονται κάθε 5-10 λεπτά.

Μάθετε περισσότερα για το DKK USD Συναλλαγματική ισοτιμία, συμπεριλαμβανομένου ενός γραφήματος ιστορικής τιμολόγησης. Χρησιμοποιούμε τις συναλλαγματικές ισοτιμίες της μέσης αγοράς για όλες τις μετατροπές νομισμάτων.

1 Δανική κορώνη στο Δολάριο ΗΠΑ (ΖΩΝΤΑΝΉ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΉ ΙΣΟΤΙΜΊΑ): 0.144207

Το νόμισμα των Ηνωμένων Πολιτειών είναι δολάρια και σεντς. Το δολάριο έχει 100 σεντς.

Η τιμή μετατροπής Πριν από 7 ημέρες ήταν 0.14174. Ελέγξτε το DKK στο USD τάση.

Μετάτρεψε Δανική κορώνη σε άλλα νομίσματα όπως 10 Δανική κορώνη στο Kazakhstani Tenge ή 10 Δανική κορώνη στο BitShares

Τα κορυφαία κρυπτονομίσματα (με βάση την κεφαλαιοποίηση της αγοράς) εμφανίζονται στο Exchange-Rates.com δικτυακός τόπος επίσης, όπως 10 Δανική κορώνη στο Bitcoin, 10 Δανική κορώνη στο Ethereum, 10 Δανική κορώνη στο Cardano, ή 10 Δανική κορώνη στο Dogecoin.

Δανία στο Ηνωμένες Πολιτείες Συναλλαγματικές ισοτιμίες

Σύγκριση 10 Krone στο Δολάριο Conversion (kr στο $)

FLAGSDKK USD Σύγκριση Δανική κορώνη στο Δολάριο ΗΠΑ
DenmarkUnited States 10 DKK στο USD = 1.442067
DenmarkUnited States1 Δανική κορώνη στο Δολάριο ΗΠΑ = 0.144207
DenmarkUnited States10 Δανική κορώνη στο Δολάριο ΗΠΑ = 1.442067
DenmarkUnited States100 Δανική κορώνη στο Δολάριο ΗΠΑ = 14.420671
DenmarkUnited States1000 Δανική κορώνη στο Δολάριο ΗΠΑ = 144.206712
DenmarkUnited States5000 Δανική κορώνη στο Δολάριο ΗΠΑ = 721.0335583
DenmarkUnited States210 Δανική κορώνη στο Δολάριο ΗΠΑ = 30.283409
DenmarkUnited States510 Δανική κορώνη στο Δολάριο ΗΠΑ = 73.545423
DenmarkUnited States1010 Δανική κορώνη στο Δολάριο ΗΠΑ = 145.648779
DenmarkUnited States1510 Δανική κορώνη στο Δολάριο ΗΠΑ = 217.752135
DenmarkUnited States2010 Δανική κορώνη στο Δολάριο ΗΠΑ = 289.85549
DenmarkUnited States5010 Δανική κορώνη στο Δολάριο ΗΠΑ = 722.475625
DenmarkUnited States10010 Δανική κορώνη στο Δολάριο ΗΠΑ = 1443.509184
DenmarkUnited States15010 Δανική κορώνη στο Δολάριο ΗΠΑ = 2164.542742
DenmarkUnited States20010 Δανική κορώνη στο Δολάριο ΗΠΑ = 2885.5763
DenmarkUnited StatesΠροβολή DKK USD Διάγραμμα


Αυτή τη στιγμή βλέπετε τον ιστότοπο σε Ελληνική. Μπορείτε να μεταβείτε σε Αγγλικά (Ηνωμένες Πολιτείες) Αν προτιμάτε. Οι διεθνείς επισκέπτες μπορούν να διαβάσουν τον ιστότοπο στη γλώσσα της προτίμησής τους επιλέγοντας μία από τις παρακάτω επιλογές:


Αποποίηση ευθυνών: Συναλλαγματικές ισοτιμίες, μεταφορές χρημάτων και ιστοσελίδα

Καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διασφάλιση της ακρίβειας των συναλλαγματικών ισοτιμιών και πληροφορίες σχετικά με τις μεταφορές χρημάτων. Ωστόσο, δεν προσφέρουμε καμία οικονομικές συμβουλές ή συστάσεις. Δεν θα θεωρηθούμε υπεύθυνοι για ανακριβείς συναλλαγματικές ισοτιμίες ή οποιαδήποτε δεδομένα σε Exchange-Rates.com. Πριν πραγματοποιήσετε μια συναλλαγή σε ξένο νόμισμα, ζητήστε την επαγγελματική συμβουλή μιας τράπεζας, ενός γραφείου συναλλάγματος ή ενός μεσίτη συναλλάγματος.
© 2022  Exchange Rates

About   ·   Terms   ·   Privacy   ·   Contact