Μετάτρεψε 100 KRW στο USD

Δείτε το Γουόν Νότιας Κορέας στο Δολάριο ΗΠΑ Συναλλαγματική ισοτιμία και στείλτε χρήματα στο Ηνωμένες Πολιτείες (100 KRW στο USD).

100 Γουόν Νότιας Κορέας στο Δολάριο ΗΠΑ = 0.078039

100 Γουόν Νότιας Κορέας = $0.08 USD


Αλλαγή Ποσό ή νομίσματα
100 Γουόν Νότιας Κορέας στο Δολάριο ΗΠΑ

Μετάτρεψε 100 Γουόν Νότιας Κορέας στο Δολάριο ΗΠΑ from Νότια Κορέα στο Ηνωμένες Πολιτείες. Exchange-Rates.com ο μετατροπέας συναλλάγματος χρησιμοποιεί συναλλαγματικές ισοτιμίες που ενημερώνονται κάθε 5-10 λεπτά.

Μάθετε περισσότερα για το KRW USD Συναλλαγματική ισοτιμία, συμπεριλαμβανομένου ενός γραφήματος ιστορικής τιμολόγησης. Χρησιμοποιούμε τις συναλλαγματικές ισοτιμίες της μέσης αγοράς για όλες τις μετατροπές νομισμάτων.

1 Γουόν Νότιας Κορέας στο Δολάριο ΗΠΑ (ΖΩΝΤΑΝΉ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΉ ΙΣΟΤΙΜΊΑ): 0.00078039

Το νόμισμα των Ηνωμένων Πολιτειών είναι δολάρια και σεντς. Το δολάριο έχει 100 σεντς.

Η τιμή μετατροπής Πριν από 7 ημέρες ήταν 0.000774. Ελέγξτε το KRW στο USD τάση.

Μετάτρεψε Γουόν Νότιας Κορέας σε άλλα νομίσματα όπως 100 Γουόν Νότιας Κορέας στο Συρία Λίρα ή 100 Γουόν Νότιας Κορέας στο Αιθιοπίας Birr

Τα κορυφαία κρυπτονομίσματα (με βάση την κεφαλαιοποίηση της αγοράς) εμφανίζονται στο Exchange-Rates.com δικτυακός τόπος επίσης, όπως 100 Γουόν Νότιας Κορέας στο Bitcoin, 100 Γουόν Νότιας Κορέας στο Ethereum, 100 Γουόν Νότιας Κορέας στο Cardano, ή 100 Γουόν Νότιας Κορέας στο Dogecoin.

Νότια Κορέα στο Ηνωμένες Πολιτείες Συναλλαγματικές ισοτιμίες

Σύγκριση 100 Γουόν Νότιας Κορέας στο Δολάριο Conversion (₩ στο $)

FLAGSKRW USD Σύγκριση Γουόν Νότιας Κορέας στο Δολάριο ΗΠΑ
South KoreaUnited States 100 KRW στο USD = 0.078039
South KoreaUnited States1 Γουόν Νότιας Κορέας στο Δολάριο ΗΠΑ = 0.00078039
South KoreaUnited States10 Γουόν Νότιας Κορέας στο Δολάριο ΗΠΑ = 0.0078039
South KoreaUnited States100 Γουόν Νότιας Κορέας στο Δολάριο ΗΠΑ = 0.078039
South KoreaUnited States1000 Γουόν Νότιας Κορέας στο Δολάριο ΗΠΑ = 0.78039
South KoreaUnited States5000 Γουόν Νότιας Κορέας στο Δολάριο ΗΠΑ = 3.901952
South KoreaUnited States300 Γουόν Νότιας Κορέας στο Δολάριο ΗΠΑ = 0.234117
South KoreaUnited States600 Γουόν Νότιας Κορέας στο Δολάριο ΗΠΑ = 0.468234
South KoreaUnited States1100 Γουόν Νότιας Κορέας στο Δολάριο ΗΠΑ = 0.858429
South KoreaUnited States1600 Γουόν Νότιας Κορέας στο Δολάριο ΗΠΑ = 1.248625
South KoreaUnited States2100 Γουόν Νότιας Κορέας στο Δολάριο ΗΠΑ = 1.63882
South KoreaUnited States5100 Γουόν Νότιας Κορέας στο Δολάριο ΗΠΑ = 3.979991
South KoreaUnited States10100 Γουόν Νότιας Κορέας στο Δολάριο ΗΠΑ = 7.881943
South KoreaUnited States15100 Γουόν Νότιας Κορέας στο Δολάριο ΗΠΑ = 11.783894
South KoreaUnited States20100 Γουόν Νότιας Κορέας στο Δολάριο ΗΠΑ = 15.685846
South KoreaUnited StatesΠροβολή KRW USD Διάγραμμα


Αυτή τη στιγμή βλέπετε τον ιστότοπο σε Ελληνική. Μπορείτε να μεταβείτε σε Αγγλικά (Ηνωμένες Πολιτείες) Αν προτιμάτε. Οι διεθνείς επισκέπτες μπορούν να διαβάσουν τον ιστότοπο στη γλώσσα της προτίμησής τους επιλέγοντας μία από τις παρακάτω επιλογές:


Αποποίηση ευθυνών: Συναλλαγματικές ισοτιμίες, μεταφορές χρημάτων και ιστοσελίδα

Καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διασφάλιση της ακρίβειας των συναλλαγματικών ισοτιμιών και πληροφορίες σχετικά με τις μεταφορές χρημάτων. Ωστόσο, δεν προσφέρουμε καμία οικονομικές συμβουλές ή συστάσεις. Δεν θα θεωρηθούμε υπεύθυνοι για ανακριβείς συναλλαγματικές ισοτιμίες ή οποιαδήποτε δεδομένα σε Exchange-Rates.com. Πριν πραγματοποιήσετε μια συναλλαγή σε ξένο νόμισμα, ζητήστε την επαγγελματική συμβουλή μιας τράπεζας, ενός γραφείου συναλλάγματος ή ενός μεσίτη συναλλάγματος.
© 2022  Exchange Rates

About   ·   Terms   ·   Privacy   ·   Contact