Μετάτρεψε 20 KRW στο USD

Δείτε το Γουόν Νότιας Κορέας στο Δολάριο ΗΠΑ Συναλλαγματική ισοτιμία και στείλτε χρήματα στο Ηνωμένες Πολιτείες (20 KRW στο USD).

20 Γουόν Νότιας Κορέας στο Δολάριο ΗΠΑ = 0.0153565

20 Γουόν Νότιας Κορέας = $0.02 USD


Αλλαγή Ποσό ή νομίσματα
20 Γουόν Νότιας Κορέας στο Δολάριο ΗΠΑ

Μετάτρεψε 20 Γουόν Νότιας Κορέας στο Δολάριο ΗΠΑ from Νότια Κορέα στο Ηνωμένες Πολιτείες. Exchange-Rates.com ο μετατροπέας συναλλάγματος χρησιμοποιεί συναλλαγματικές ισοτιμίες που ενημερώνονται κάθε 5-10 λεπτά.

Μάθετε περισσότερα για το KRW USD Συναλλαγματική ισοτιμία, συμπεριλαμβανομένου ενός γραφήματος ιστορικής τιμολόγησης. Χρησιμοποιούμε τις συναλλαγματικές ισοτιμίες της μέσης αγοράς για όλες τις μετατροπές νομισμάτων.

1 Γουόν Νότιας Κορέας στο Δολάριο ΗΠΑ (ΖΩΝΤΑΝΉ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΉ ΙΣΟΤΙΜΊΑ): 0.000767825

Το νόμισμα των Ηνωμένων Πολιτειών είναι δολάρια και σεντς. Το δολάριο έχει 100 σεντς.

Η τιμή μετατροπής Πριν από 7 ημέρες ήταν 0.000771. Ελέγξτε το KRW στο USD τάση.

Μετάτρεψε Γουόν Νότιας Κορέας σε άλλα νομίσματα όπως 20 Γουόν Νότιας Κορέας στο Φράγκο Ρουάντα ή 20 Γουόν Νότιας Κορέας στο Αρμενικό δράμα

Τα κορυφαία κρυπτονομίσματα (με βάση την κεφαλαιοποίηση της αγοράς) εμφανίζονται στο Exchange-Rates.com δικτυακός τόπος επίσης, όπως 20 Γουόν Νότιας Κορέας στο Bitcoin, 20 Γουόν Νότιας Κορέας στο Ethereum, 20 Γουόν Νότιας Κορέας στο Cardano, ή 20 Γουόν Νότιας Κορέας στο Dogecoin.

Νότια Κορέα στο Ηνωμένες Πολιτείες Συναλλαγματικές ισοτιμίες

Σύγκριση 20 Γουόν Νότιας Κορέας στο Δολάριο Conversion (₩ στο $)

FLAGSKRW USD Σύγκριση Γουόν Νότιας Κορέας στο Δολάριο ΗΠΑ
South KoreaUnited States 20 KRW στο USD = 0.0153565
South KoreaUnited States1 Γουόν Νότιας Κορέας στο Δολάριο ΗΠΑ = 0.000767825
South KoreaUnited States10 Γουόν Νότιας Κορέας στο Δολάριο ΗΠΑ = 0.00767825
South KoreaUnited States100 Γουόν Νότιας Κορέας στο Δολάριο ΗΠΑ = 0.0767825
South KoreaUnited States1000 Γουόν Νότιας Κορέας στο Δολάριο ΗΠΑ = 0.767825
South KoreaUnited States5000 Γουόν Νότιας Κορέας στο Δολάριο ΗΠΑ = 3.839125
South KoreaUnited States220 Γουόν Νότιας Κορέας στο Δολάριο ΗΠΑ = 0.168922
South KoreaUnited States520 Γουόν Νότιας Κορέας στο Δολάριο ΗΠΑ = 0.399269
South KoreaUnited States1020 Γουόν Νότιας Κορέας στο Δολάριο ΗΠΑ = 0.783182
South KoreaUnited States1520 Γουόν Νότιας Κορέας στο Δολάριο ΗΠΑ = 1.167094
South KoreaUnited States2020 Γουόν Νότιας Κορέας στο Δολάριο ΗΠΑ = 1.551007
South KoreaUnited States5020 Γουόν Νότιας Κορέας στο Δολάριο ΗΠΑ = 3.854482
South KoreaUnited States10020 Γουόν Νότιας Κορέας στο Δολάριο ΗΠΑ = 7.693607
South KoreaUnited States15020 Γουόν Νότιας Κορέας στο Δολάριο ΗΠΑ = 11.532732
South KoreaUnited States20020 Γουόν Νότιας Κορέας στο Δολάριο ΗΠΑ = 15.371858
South KoreaUnited StatesΠροβολή KRW USD Διάγραμμα


Αυτή τη στιγμή βλέπετε τον ιστότοπο σε Ελληνική. Μπορείτε να μεταβείτε σε Αγγλικά (Ηνωμένες Πολιτείες) Αν προτιμάτε. Οι διεθνείς επισκέπτες μπορούν να διαβάσουν τον ιστότοπο στη γλώσσα της προτίμησής τους επιλέγοντας μία από τις παρακάτω επιλογές:


Αποποίηση ευθυνών: Συναλλαγματικές ισοτιμίες, μεταφορές χρημάτων και ιστοσελίδα

Καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διασφάλιση της ακρίβειας των συναλλαγματικών ισοτιμιών και πληροφορίες σχετικά με τις μεταφορές χρημάτων. Ωστόσο, δεν προσφέρουμε καμία οικονομικές συμβουλές ή συστάσεις. Δεν θα θεωρηθούμε υπεύθυνοι για ανακριβείς συναλλαγματικές ισοτιμίες ή οποιαδήποτε δεδομένα σε Exchange-Rates.com. Πριν πραγματοποιήσετε μια συναλλαγή σε ξένο νόμισμα, ζητήστε την επαγγελματική συμβουλή μιας τράπεζας, ενός γραφείου συναλλάγματος ή ενός μεσίτη συναλλάγματος.
© 2022  Exchange Rates

About   ·   Terms   ·   Privacy   ·   Contact