Μετάτρεψε 20 USD στο EUR

Δείτε το Δολάριο ΗΠΑ στο Ευρώ Συναλλαγματική ισοτιμία και στείλτε χρήματα στο Ευρώπη (20 USD στο EUR).

20 Δολάριο ΗΠΑ στο Ευρώ = 18.6301

$20.00 USD = 18.63 Ευρώ


Αλλαγή Ποσό ή νομίσματα
20 Δολάριο ΗΠΑ στο Ευρώ

Μετάτρεψε 20 Δολάριο ΗΠΑ στο Ευρώ from Ηνωμένες Πολιτείες στο Ευρώπη. Exchange-Rates.com ο μετατροπέας συναλλάγματος χρησιμοποιεί συναλλαγματικές ισοτιμίες που ενημερώνονται κάθε 5-10 λεπτά.

Μάθετε περισσότερα για το USD EUR Συναλλαγματική ισοτιμία, συμπεριλαμβανομένου ενός γραφήματος ιστορικής τιμολόγησης. Χρησιμοποιούμε τις συναλλαγματικές ισοτιμίες της μέσης αγοράς για όλες τις μετατροπές νομισμάτων.

1 Δολάριο ΗΠΑ στο Ευρώ (ΖΩΝΤΑΝΉ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΉ ΙΣΟΤΙΜΊΑ): 0.931505

Το νόμισμα των Ηνωμένων Πολιτειών είναι δολάρια και σεντς. Το δολάριο έχει 100 σεντς.

Το νόμισμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι τα ευρώ και τα λεπτά. Ένα ευρώ έχει 100 λεπτά.

Η τιμή μετατροπής Πριν από 7 ημέρες ήταν 0.94612. Ελέγξτε το USD στο EUR τάση.

Μετάτρεψε Δολάριο ΗΠΑ σε άλλα νομίσματα όπως 20 Δολάριο ΗΠΑ στο Tron ή 20 Δολάριο ΗΠΑ στο Λεσότο Loti

Τα κορυφαία κρυπτονομίσματα (με βάση την κεφαλαιοποίηση της αγοράς) εμφανίζονται στο Exchange-Rates.com δικτυακός τόπος επίσης, όπως 20 Δολάριο ΗΠΑ στο Bitcoin, 20 Δολάριο ΗΠΑ στο Ethereum, 20 Δολάριο ΗΠΑ στο Cardano, ή 20 Δολάριο ΗΠΑ στο Dogecoin.

Ηνωμένες Πολιτείες στο Ευρώπη Συναλλαγματικές ισοτιμίες

Σύγκριση 20 Δολάριο στο Ευρώ Conversion ($ στο €)

FLAGSUSD EUR Σύγκριση Δολάριο ΗΠΑ στο Ευρώ
United StatesEuropean Union 20 USD στο EUR = 18.6301
United StatesEuropean Union1 Δολάριο ΗΠΑ στο Ευρώ = 0.931505
United StatesEuropean Union10 Δολάριο ΗΠΑ στο Ευρώ = 9.31505
United StatesEuropean Union100 Δολάριο ΗΠΑ στο Ευρώ = 93.1505
United StatesEuropean Union1000 Δολάριο ΗΠΑ στο Ευρώ = 931.505
United StatesEuropean Union5000 Δολάριο ΗΠΑ στο Ευρώ = 4657.525
United StatesEuropean Union220 Δολάριο ΗΠΑ στο Ευρώ = 204.9311
United StatesEuropean Union520 Δολάριο ΗΠΑ στο Ευρώ = 484.3826
United StatesEuropean Union1020 Δολάριο ΗΠΑ στο Ευρώ = 950.1351
United StatesEuropean Union1520 Δολάριο ΗΠΑ στο Ευρώ = 1415.8876
United StatesEuropean Union2020 Δολάριο ΗΠΑ στο Ευρώ = 1881.6401
United StatesEuropean Union5020 Δολάριο ΗΠΑ στο Ευρώ = 4676.1551
United StatesEuropean Union10020 Δολάριο ΗΠΑ στο Ευρώ = 9333.6801
United StatesEuropean Union15020 Δολάριο ΗΠΑ στο Ευρώ = 13991.2051
United StatesEuropean Union20020 Δολάριο ΗΠΑ στο Ευρώ = 18648.7301
United StatesEuropean UnionΠροβολή USD EUR Διάγραμμα


Αυτή τη στιγμή βλέπετε τον ιστότοπο σε Ελληνική. Μπορείτε να μεταβείτε σε Αγγλικά (Ηνωμένες Πολιτείες) Αν προτιμάτε. Οι διεθνείς επισκέπτες μπορούν να διαβάσουν τον ιστότοπο στη γλώσσα της προτίμησής τους επιλέγοντας μία από τις παρακάτω επιλογές:


Αποποίηση ευθυνών: Συναλλαγματικές ισοτιμίες, μεταφορές χρημάτων και ιστοσελίδα

Καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διασφάλιση της ακρίβειας των συναλλαγματικών ισοτιμιών και πληροφορίες σχετικά με τις μεταφορές χρημάτων. Ωστόσο, δεν προσφέρουμε καμία οικονομικές συμβουλές ή συστάσεις. Δεν θα θεωρηθούμε υπεύθυνοι για ανακριβείς συναλλαγματικές ισοτιμίες ή οποιαδήποτε δεδομένα σε Exchange-Rates.com. Πριν πραγματοποιήσετε μια συναλλαγή σε ξένο νόμισμα, ζητήστε την επαγγελματική συμβουλή μιας τράπεζας, ενός γραφείου συναλλάγματος ή ενός μεσίτη συναλλάγματος.
© 2022  Exchange Rates

About   ·   Terms   ·   Privacy   ·   Contact