Μετάτρεψε 8 KRW στο USD

Δείτε το Γουόν Νότιας Κορέας στο Δολάριο ΗΠΑ Συναλλαγματική ισοτιμία και στείλτε χρήματα στο Ηνωμένες Πολιτείες (8 KRW στο USD).

8 Γουόν Νότιας Κορέας στο Δολάριο ΗΠΑ = 0.00616371

8 Γουόν Νότιας Κορέας = $0.01 USD


Αλλαγή Ποσό ή νομίσματα
8 Γουόν Νότιας Κορέας στο Δολάριο ΗΠΑ

Μετάτρεψε 8 Γουόν Νότιας Κορέας στο Δολάριο ΗΠΑ from Νότια Κορέα στο Ηνωμένες Πολιτείες. Exchange-Rates.com ο μετατροπέας συναλλάγματος χρησιμοποιεί συναλλαγματικές ισοτιμίες που ενημερώνονται κάθε 5-10 λεπτά.

Μάθετε περισσότερα για το KRW USD Συναλλαγματική ισοτιμία, συμπεριλαμβανομένου ενός γραφήματος ιστορικής τιμολόγησης. Χρησιμοποιούμε τις συναλλαγματικές ισοτιμίες της μέσης αγοράς για όλες τις μετατροπές νομισμάτων.

1 Γουόν Νότιας Κορέας στο Δολάριο ΗΠΑ (ΖΩΝΤΑΝΉ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΉ ΙΣΟΤΙΜΊΑ): 0.000770464

Το νόμισμα των Ηνωμένων Πολιτειών είναι δολάρια και σεντς. Το δολάριο έχει 100 σεντς.

Η τιμή μετατροπής Πριν από 7 ημέρες ήταν 0.000771. Ελέγξτε το KRW στο USD τάση.

Μετάτρεψε Γουόν Νότιας Κορέας σε άλλα νομίσματα όπως 8 Γουόν Νότιας Κορέας στο Cardano ή 8 Γουόν Νότιας Κορέας στο Ισραηλινό Νέο Σέκελ

Τα κορυφαία κρυπτονομίσματα (με βάση την κεφαλαιοποίηση της αγοράς) εμφανίζονται στο Exchange-Rates.com δικτυακός τόπος επίσης, όπως 8 Γουόν Νότιας Κορέας στο Bitcoin, 8 Γουόν Νότιας Κορέας στο Ethereum, 8 Γουόν Νότιας Κορέας στο Cardano, ή 8 Γουόν Νότιας Κορέας στο Dogecoin.

Νότια Κορέα στο Ηνωμένες Πολιτείες Συναλλαγματικές ισοτιμίες

Σύγκριση 8 Γουόν Νότιας Κορέας στο Δολάριο Conversion (₩ στο $)

FLAGSKRW USD Σύγκριση Γουόν Νότιας Κορέας στο Δολάριο ΗΠΑ
South KoreaUnited States 8 KRW στο USD = 0.00616371
South KoreaUnited States1 Γουόν Νότιας Κορέας στο Δολάριο ΗΠΑ = 0.000770464
South KoreaUnited States10 Γουόν Νότιας Κορέας στο Δολάριο ΗΠΑ = 0.00770464
South KoreaUnited States100 Γουόν Νότιας Κορέας στο Δολάριο ΗΠΑ = 0.0770464
South KoreaUnited States1000 Γουόν Νότιας Κορέας στο Δολάριο ΗΠΑ = 0.770464
South KoreaUnited States5000 Γουόν Νότιας Κορέας στο Δολάριο ΗΠΑ = 3.852318
South KoreaUnited States208 Γουόν Νότιας Κορέας στο Δολάριο ΗΠΑ = 0.160256
South KoreaUnited States508 Γουόν Νότιας Κορέας στο Δολάριο ΗΠΑ = 0.391395
South KoreaUnited States1008 Γουόν Νότιας Κορέας στο Δολάριο ΗΠΑ = 0.776627
South KoreaUnited States1508 Γουόν Νότιας Κορέας στο Δολάριο ΗΠΑ = 1.161859
South KoreaUnited States2008 Γουόν Νότιας Κορέας στο Δολάριο ΗΠΑ = 1.547091
South KoreaUnited States5008 Γουόν Νότιας Κορέας στο Δολάριο ΗΠΑ = 3.858481
South KoreaUnited States10008 Γουόν Νότιας Κορέας στο Δολάριο ΗΠΑ = 7.710799
South KoreaUnited States15008 Γουόν Νότιας Κορέας στο Δολάριο ΗΠΑ = 11.563116
South KoreaUnited States20008 Γουόν Νότιας Κορέας στο Δολάριο ΗΠΑ = 15.415434
South KoreaUnited StatesΠροβολή KRW USD Διάγραμμα


Αυτή τη στιγμή βλέπετε τον ιστότοπο σε Ελληνική. Μπορείτε να μεταβείτε σε Αγγλικά (Ηνωμένες Πολιτείες) Αν προτιμάτε. Οι διεθνείς επισκέπτες μπορούν να διαβάσουν τον ιστότοπο στη γλώσσα της προτίμησής τους επιλέγοντας μία από τις παρακάτω επιλογές:


Αποποίηση ευθυνών: Συναλλαγματικές ισοτιμίες, μεταφορές χρημάτων και ιστοσελίδα

Καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διασφάλιση της ακρίβειας των συναλλαγματικών ισοτιμιών και πληροφορίες σχετικά με τις μεταφορές χρημάτων. Ωστόσο, δεν προσφέρουμε καμία οικονομικές συμβουλές ή συστάσεις. Δεν θα θεωρηθούμε υπεύθυνοι για ανακριβείς συναλλαγματικές ισοτιμίες ή οποιαδήποτε δεδομένα σε Exchange-Rates.com. Πριν πραγματοποιήσετε μια συναλλαγή σε ξένο νόμισμα, ζητήστε την επαγγελματική συμβουλή μιας τράπεζας, ενός γραφείου συναλλάγματος ή ενός μεσίτη συναλλάγματος.
© 2022  Exchange Rates

About   ·   Terms   ·   Privacy   ·   Contact