แปลง 1 SGD ถึง USD

ดู ดอลลาร์สิงคโปร์ ถึง ดอลลาร์สหรัฐ อัตราแลกเปลี่ยนและส่งเงินไปที่ สหรัฐ (1 SGD ถึง USD).

1 ดอลลาร์สิงคโปร์ ถึง ดอลลาร์สหรัฐ = 0.729911

1 ดอลลาร์สิงคโปร์ = $0.73 USD


เปลี่ยนจำนวนเงินหรือสกุลเงิน
1 ดอลลาร์สิงคโปร์ ถึง ดอลลาร์สหรัฐ

แปลง 1 ดอลลาร์สิงคโปร์ ถึง ดอลลาร์สหรัฐ from สิงคโปร์ ถึง สหรัฐ. Exchange-Rates.com ตัวแปลงสกุลเงินใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่อัปเดตทุก 5-10 นาที

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ SGD USD อัตราแลกเปลี่ยน, รวมถึงกราฟราคาย้อนหลัง เราใช้อัตราแลกเปลี่ยนในตลาดกลางสำหรับการแปลงสกุลเงินทั้งหมด

1 ดอลลาร์สิงคโปร์ ถึง ดอลลาร์สหรัฐ (อัตราแลกเปลี่ยนสด): 0.729911

สกุลเงินของสหรัฐอเมริกาคือดอลลาร์และเซนต์ มี 100 เซ็นต์ในหนึ่งดอลลาร์

มูลค่าการแปลง 7 วันที่ผ่านมา เคยเป็น 0.723772. ตรวจสอบ SGD ถึง USD แนวโน้ม.

แปลง ดอลลาร์สิงคโปร์ ไปยังสกุลเงินอื่น ๆ ชอบ 1 ดอลลาร์สิงคโปร์ ถึง ดอลลาร์ฮ่องกง หรือ 1 ดอลลาร์สิงคโปร์ ถึง วานูอาตู วาตู

cryptocurrencies อันดับต้น ๆ (ตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด) มีอยู่ที่ Exchange-Rates.com เว็บไซต์ด้วย, ชอบ 1 ดอลลาร์สิงคโปร์ ถึง Bitcoin, 1 ดอลลาร์สิงคโปร์ ถึง Ethereum, 1 ดอลลาร์สิงคโปร์ ถึง คาร์ดาโน, หรือ 1 ดอลลาร์สิงคโปร์ ถึง Dogecoin.

สิงคโปร์ ถึง สหรัฐ อัตราแลกเปลี่ยน

เปรียบเทียบ 1 ดอลลาร์สิงคโปร์ ถึง ดอลลาร์ Conversion

ธงSGD USD เปรียบเทียบ ดอลลาร์สิงคโปร์ ถึง ดอลลาร์สหรัฐ
SingaporeUnited States 1 SGD ถึง USD = 0.729911
SingaporeUnited States1 ดอลลาร์สิงคโปร์ ถึง ดอลลาร์สหรัฐ = 0.729911
SingaporeUnited States10 ดอลลาร์สิงคโปร์ ถึง ดอลลาร์สหรัฐ = 7.29911
SingaporeUnited States100 ดอลลาร์สิงคโปร์ ถึง ดอลลาร์สหรัฐ = 72.991097
SingaporeUnited States1000 ดอลลาร์สิงคโปร์ ถึง ดอลลาร์สหรัฐ = 729.910975
SingaporeUnited States5000 ดอลลาร์สิงคโปร์ ถึง ดอลลาร์สหรัฐ = 3649.554874
SingaporeUnited States201 ดอลลาร์สิงคโปร์ ถึง ดอลลาร์สหรัฐ = 146.712106
SingaporeUnited States501 ดอลลาร์สิงคโปร์ ถึง ดอลลาร์สหรัฐ = 365.685398
SingaporeUnited States1001 ดอลลาร์สิงคโปร์ ถึง ดอลลาร์สหรัฐ = 730.640886
SingaporeUnited States1501 ดอลลาร์สิงคโปร์ ถึง ดอลลาร์สหรัฐ = 1095.596373
SingaporeUnited States2001 ดอลลาร์สิงคโปร์ ถึง ดอลลาร์สหรัฐ = 1460.551861
SingaporeUnited States5001 ดอลลาร์สิงคโปร์ ถึง ดอลลาร์สหรัฐ = 3650.284785
SingaporeUnited States10001 ดอลลาร์สิงคโปร์ ถึง ดอลลาร์สหรัฐ = 7299.83966
SingaporeUnited States15001 ดอลลาร์สิงคโปร์ ถึง ดอลลาร์สหรัฐ = 10949.394534
SingaporeUnited States20001 ดอลลาร์สิงคโปร์ ถึง ดอลลาร์สหรัฐ = 14598.949409
SingaporeUnited Statesดู SGD USD แผนภูมิ


คุณกำลังดูเว็บไซต์ใน ไทย. คุณสามารถเปลี่ยนเป็น ภาษาอังกฤษ (สหรัฐ) ถ้าคุณต้องการ. ผู้เข้าชมจากต่างประเทศสามารถอ่านไซต์ในภาษาที่ต้องการได้โดยเลือกจากตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งด้านล่าง:


ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: อัตราแลกเปลี่ยน การโอนเงิน และเว็บไซต์

เราใช้ความพยายามทุกวิถีทางเพื่อรับรองความถูกต้องของอัตราแลกเปลี่ยนและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการโอนเงิน อย่างไรก็ตาม เราไม่ให้คำแนะนำหรือคำแนะนำทางการเงินใดๆ เราจะไม่รับผิดชอบต่ออัตราแลกเปลี่ยนที่ไม่ถูกต้องหรือข้อมูลใด ๆ ที่ Exchange-Rates.com. ก่อนที่คุณจะทำธุรกรรมสกุลเงินต่างประเทศ ให้ขอคำแนะนำจากธนาคาร สำนักงานแลกเปลี่ยนเงินตรา หรือโบรกเกอร์ฟอเร็กซ์
© 2022  Exchange Rates

About   ·   Terms   ·   Privacy   ·   Contact