แปลง 1 TRY ถึง USD

ดู ลีราตุรกี ถึง ดอลลาร์สหรัฐ อัตราแลกเปลี่ยนและส่งเงินไปที่ สหรัฐ (1 TRY ถึง USD).

1 ลีราตุรกี ถึง ดอลลาร์สหรัฐ = 0.0540216

1.00 ₺ (TRY) = $0.05 USD


เปลี่ยนจำนวนเงินหรือสกุลเงิน
1 ลีราตุรกี ถึง ดอลลาร์สหรัฐ

แปลง 1 ลีราตุรกี ถึง ดอลลาร์สหรัฐ from ไก่งวง ถึง สหรัฐ. Exchange-Rates.com ตัวแปลงสกุลเงินใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่อัปเดตทุก 5-10 นาที

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ TRY USD อัตราแลกเปลี่ยน, รวมถึงกราฟราคาย้อนหลัง เราใช้อัตราแลกเปลี่ยนในตลาดกลางสำหรับการแปลงสกุลเงินทั้งหมด

1 ลีราตุรกี ถึง ดอลลาร์สหรัฐ (อัตราแลกเปลี่ยนสด): 0.0540216

สกุลเงินของสหรัฐอเมริกาคือดอลลาร์และเซนต์ มี 100 เซ็นต์ในหนึ่งดอลลาร์

มูลค่าการแปลง 7 วันที่ผ่านมา เคยเป็น 0.054538. ตรวจสอบ TRY ถึง USD แนวโน้ม.

แปลง ลีราตุรกี ไปยังสกุลเงินอื่น ๆ ชอบ 1 ลีราตุรกี ถึง Litecoin หรือ 1 ลีราตุรกี ถึง DogeCoin

cryptocurrencies อันดับต้น ๆ (ตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด) มีอยู่ที่ Exchange-Rates.com เว็บไซต์ด้วย, ชอบ 1 ลีราตุรกี ถึง Bitcoin, 1 ลีราตุรกี ถึง Ethereum, 1 ลีราตุรกี ถึง คาร์ดาโน, หรือ 1 ลีราตุรกี ถึง Dogecoin.

ไก่งวง ถึง สหรัฐ อัตราแลกเปลี่ยน

เปรียบเทียบ 1 ลีร่า ถึง ดอลลาร์ Conversion (₺ ถึง $)

ธงTRY USD เปรียบเทียบ ลีราตุรกี ถึง ดอลลาร์สหรัฐ
TurkeyUnited States 1 TRY ถึง USD = 0.0540216
TurkeyUnited States1 ลีราตุรกี ถึง ดอลลาร์สหรัฐ = 0.0540216
TurkeyUnited States10 ลีราตุรกี ถึง ดอลลาร์สหรัฐ = 0.540216
TurkeyUnited States100 ลีราตุรกี ถึง ดอลลาร์สหรัฐ = 5.402164
TurkeyUnited States1000 ลีราตุรกี ถึง ดอลลาร์สหรัฐ = 54.0216352
TurkeyUnited States5000 ลีราตุรกี ถึง ดอลลาร์สหรัฐ = 270.108176
TurkeyUnited States201 ลีราตุรกี ถึง ดอลลาร์สหรัฐ = 10.858349
TurkeyUnited States501 ลีราตุรกี ถึง ดอลลาร์สหรัฐ = 27.0648392
TurkeyUnited States1001 ลีราตุรกี ถึง ดอลลาร์สหรัฐ = 54.0756569
TurkeyUnited States1501 ลีราตุรกี ถึง ดอลลาร์สหรัฐ = 81.0864745
TurkeyUnited States2001 ลีราตุรกี ถึง ดอลลาร์สหรัฐ = 108.0972921
TurkeyUnited States5001 ลีราตุรกี ถึง ดอลลาร์สหรัฐ = 270.162198
TurkeyUnited States10001 ลีราตุรกี ถึง ดอลลาร์สหรัฐ = 540.270374
TurkeyUnited States15001 ลีราตุรกี ถึง ดอลลาร์สหรัฐ = 810.37855
TurkeyUnited States20001 ลีราตุรกี ถึง ดอลลาร์สหรัฐ = 1080.486726
TurkeyUnited Statesดู TRY USD แผนภูมิ


คุณกำลังดูเว็บไซต์ใน ไทย. คุณสามารถเปลี่ยนเป็น ภาษาอังกฤษ (สหรัฐ) ถ้าคุณต้องการ. ผู้เข้าชมจากต่างประเทศสามารถอ่านไซต์ในภาษาที่ต้องการได้โดยเลือกจากตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งด้านล่าง:


ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: อัตราแลกเปลี่ยน การโอนเงิน และเว็บไซต์

เราใช้ความพยายามทุกวิถีทางเพื่อรับรองความถูกต้องของอัตราแลกเปลี่ยนและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการโอนเงิน อย่างไรก็ตาม เราไม่ให้คำแนะนำหรือคำแนะนำทางการเงินใดๆ เราจะไม่รับผิดชอบต่ออัตราแลกเปลี่ยนที่ไม่ถูกต้องหรือข้อมูลใด ๆ ที่ Exchange-Rates.com. ก่อนที่คุณจะทำธุรกรรมสกุลเงินต่างประเทศ ให้ขอคำแนะนำจากธนาคาร สำนักงานแลกเปลี่ยนเงินตรา หรือโบรกเกอร์ฟอเร็กซ์
© 2022  Exchange Rates

About   ·   Terms   ·   Privacy   ·   Contact