แปลง 10 EUR ถึง USD

ดู ยูโร ถึง ดอลลาร์สหรัฐ อัตราแลกเปลี่ยนและส่งเงินไปที่ สหรัฐ (10 EUR ถึง USD).

10 ยูโร ถึง ดอลลาร์สหรัฐ = 10.15848

10 ยูโร = $10.16 USD


เปลี่ยนจำนวนเงินหรือสกุลเงิน
10 ยูโร ถึง ดอลลาร์สหรัฐ

แปลง 10 ยูโร ถึง ดอลลาร์สหรัฐ from ยุโรป ถึง สหรัฐ. Exchange-Rates.com ตัวแปลงสกุลเงินใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่อัปเดตทุก 5-10 นาที

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ EUR USD อัตราแลกเปลี่ยน, รวมถึงกราฟราคาย้อนหลัง เราใช้อัตราแลกเปลี่ยนในตลาดกลางสำหรับการแปลงสกุลเงินทั้งหมด

1 ยูโร ถึง ดอลลาร์สหรัฐ (อัตราแลกเปลี่ยนสด): 1.015848

สกุลเงินของสหภาพยุโรปคือยูโรและเซนต์ มี 100 เซ็นต์ในยูโร

สกุลเงินของสหรัฐอเมริกาคือดอลลาร์และเซนต์ มี 100 เซ็นต์ในหนึ่งดอลลาร์

มูลค่าการแปลง 7 วันที่ผ่านมา เคยเป็น 1.029919. ตรวจสอบ EUR ถึง USD แนวโน้ม.

แปลง ยูโร ไปยังสกุลเงินอื่น ๆ ชอบ 10 ยูโร ถึง บอตสวานัน ปูลา หรือ 10 ยูโร ถึง เรียลกัมพูชา

cryptocurrencies อันดับต้น ๆ (ตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด) มีอยู่ที่ Exchange-Rates.com เว็บไซต์ด้วย, ชอบ 10 ยูโร ถึง Bitcoin, 10 ยูโร ถึง Ethereum, 10 ยูโร ถึง คาร์ดาโน, หรือ 10 ยูโร ถึง Dogecoin.

ยุโรป ถึง สหรัฐ อัตราแลกเปลี่ยน

เปรียบเทียบ 10 ยูโร ถึง ดอลลาร์ Conversion (€ ถึง $)

ธงEUR USD เปรียบเทียบ ยูโร ถึง ดอลลาร์สหรัฐ
European UnionUnited States 10 EUR ถึง USD = 10.15848
European UnionUnited States1 ยูโร ถึง ดอลลาร์สหรัฐ = 1.015848
European UnionUnited States10 ยูโร ถึง ดอลลาร์สหรัฐ = 10.15848
European UnionUnited States100 ยูโร ถึง ดอลลาร์สหรัฐ = 101.584803
European UnionUnited States1000 ยูโร ถึง ดอลลาร์สหรัฐ = 1015.84803
European UnionUnited States5000 ยูโร ถึง ดอลลาร์สหรัฐ = 5079.240148
European UnionUnited States210 ยูโร ถึง ดอลลาร์สหรัฐ = 213.328086
European UnionUnited States510 ยูโร ถึง ดอลลาร์สหรัฐ = 518.0824951
European UnionUnited States1010 ยูโร ถึง ดอลลาร์สหรัฐ = 1026.00650983
European UnionUnited States1510 ยูโร ถึง ดอลลาร์สหรัฐ = 1533.930525
European UnionUnited States2010 ยูโร ถึง ดอลลาร์สหรัฐ = 2041.854539
European UnionUnited States5010 ยูโร ถึง ดอลลาร์สหรัฐ = 5089.398628
European UnionUnited States10010 ยูโร ถึง ดอลลาร์สหรัฐ = 10168.638776
European UnionUnited States15010 ยูโร ถึง ดอลลาร์สหรัฐ = 15247.878923
European UnionUnited States20010 ยูโร ถึง ดอลลาร์สหรัฐ = 20327.119071
European UnionUnited Statesดู EUR USD แผนภูมิ


คุณกำลังดูเว็บไซต์ใน ไทย. คุณสามารถเปลี่ยนเป็น ภาษาอังกฤษ (สหรัฐ) ถ้าคุณต้องการ. ผู้เข้าชมจากต่างประเทศสามารถอ่านไซต์ในภาษาที่ต้องการได้โดยเลือกจากตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งด้านล่าง:


ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: อัตราแลกเปลี่ยน การโอนเงิน และเว็บไซต์

เราใช้ความพยายามทุกวิถีทางเพื่อรับรองความถูกต้องของอัตราแลกเปลี่ยนและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการโอนเงิน อย่างไรก็ตาม เราไม่ให้คำแนะนำหรือคำแนะนำทางการเงินใดๆ เราจะไม่รับผิดชอบต่ออัตราแลกเปลี่ยนที่ไม่ถูกต้องหรือข้อมูลใด ๆ ที่ Exchange-Rates.com. ก่อนที่คุณจะทำธุรกรรมสกุลเงินต่างประเทศ ให้ขอคำแนะนำจากธนาคาร สำนักงานแลกเปลี่ยนเงินตรา หรือโบรกเกอร์ฟอเร็กซ์
© 2022  Exchange Rates

About   ·   Terms   ·   Privacy   ·   Contact