แปลง 100 TRY ถึง USD

ดู ลีราตุรกี ถึง ดอลลาร์สหรัฐ อัตราแลกเปลี่ยนและส่งเงินไปที่ สหรัฐ (100 TRY ถึง USD).

100 ลีราตุรกี ถึง ดอลลาร์สหรัฐ = 5.402455

100.00 ₺ (TRY) = $5.40 USD


เปลี่ยนจำนวนเงินหรือสกุลเงิน
100 ลีราตุรกี ถึง ดอลลาร์สหรัฐ

แปลง 100 ลีราตุรกี ถึง ดอลลาร์สหรัฐ from ไก่งวง ถึง สหรัฐ. Exchange-Rates.com ตัวแปลงสกุลเงินใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่อัปเดตทุก 5-10 นาที

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ TRY USD อัตราแลกเปลี่ยน, รวมถึงกราฟราคาย้อนหลัง เราใช้อัตราแลกเปลี่ยนในตลาดกลางสำหรับการแปลงสกุลเงินทั้งหมด

1 ลีราตุรกี ถึง ดอลลาร์สหรัฐ (อัตราแลกเปลี่ยนสด): 0.0540246

สกุลเงินของสหรัฐอเมริกาคือดอลลาร์และเซนต์ มี 100 เซ็นต์ในหนึ่งดอลลาร์

มูลค่าการแปลง 7 วันที่ผ่านมา เคยเป็น 0.054538. ตรวจสอบ TRY ถึง USD แนวโน้ม.

แปลง ลีราตุรกี ไปยังสกุลเงินอื่น ๆ ชอบ 100 ลีราตุรกี ถึง เฮติกูร์ด หรือ 100 ลีราตุรกี ถึง ดอลลาร์ฮ่องกง

cryptocurrencies อันดับต้น ๆ (ตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด) มีอยู่ที่ Exchange-Rates.com เว็บไซต์ด้วย, ชอบ 100 ลีราตุรกี ถึง Bitcoin, 100 ลีราตุรกี ถึง Ethereum, 100 ลีราตุรกี ถึง คาร์ดาโน, หรือ 100 ลีราตุรกี ถึง Dogecoin.

ไก่งวง ถึง สหรัฐ อัตราแลกเปลี่ยน

เปรียบเทียบ 100 ลีร่า ถึง ดอลลาร์ Conversion (₺ ถึง $)

ธงTRY USD เปรียบเทียบ ลีราตุรกี ถึง ดอลลาร์สหรัฐ
TurkeyUnited States 100 TRY ถึง USD = 5.402455
TurkeyUnited States1 ลีราตุรกี ถึง ดอลลาร์สหรัฐ = 0.0540246
TurkeyUnited States10 ลีราตุรกี ถึง ดอลลาร์สหรัฐ = 0.540246
TurkeyUnited States100 ลีราตุรกี ถึง ดอลลาร์สหรัฐ = 5.402455
TurkeyUnited States1000 ลีราตุรกี ถึง ดอลลาร์สหรัฐ = 54.0245529
TurkeyUnited States5000 ลีราตุรกี ถึง ดอลลาร์สหรัฐ = 270.122765
TurkeyUnited States300 ลีราตุรกี ถึง ดอลลาร์สหรัฐ = 16.207366
TurkeyUnited States600 ลีราตุรกี ถึง ดอลลาร์สหรัฐ = 32.414732
TurkeyUnited States1100 ลีราตุรกี ถึง ดอลลาร์สหรัฐ = 59.427008
TurkeyUnited States1600 ลีราตุรกี ถึง ดอลลาร์สหรัฐ = 86.439285
TurkeyUnited States2100 ลีราตุรกี ถึง ดอลลาร์สหรัฐ = 113.451561
TurkeyUnited States5100 ลีราตุรกี ถึง ดอลลาร์สหรัฐ = 275.52522
TurkeyUnited States10100 ลีราตุรกี ถึง ดอลลาร์สหรัฐ = 545.647985
TurkeyUnited States15100 ลีราตุรกี ถึง ดอลลาร์สหรัฐ = 815.770749
TurkeyUnited States20100 ลีราตุรกี ถึง ดอลลาร์สหรัฐ = 1085.893514
TurkeyUnited Statesดู TRY USD แผนภูมิ


คุณกำลังดูเว็บไซต์ใน ไทย. คุณสามารถเปลี่ยนเป็น ภาษาอังกฤษ (สหรัฐ) ถ้าคุณต้องการ. ผู้เข้าชมจากต่างประเทศสามารถอ่านไซต์ในภาษาที่ต้องการได้โดยเลือกจากตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งด้านล่าง:


ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: อัตราแลกเปลี่ยน การโอนเงิน และเว็บไซต์

เราใช้ความพยายามทุกวิถีทางเพื่อรับรองความถูกต้องของอัตราแลกเปลี่ยนและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการโอนเงิน อย่างไรก็ตาม เราไม่ให้คำแนะนำหรือคำแนะนำทางการเงินใดๆ เราจะไม่รับผิดชอบต่ออัตราแลกเปลี่ยนที่ไม่ถูกต้องหรือข้อมูลใด ๆ ที่ Exchange-Rates.com. ก่อนที่คุณจะทำธุรกรรมสกุลเงินต่างประเทศ ให้ขอคำแนะนำจากธนาคาร สำนักงานแลกเปลี่ยนเงินตรา หรือโบรกเกอร์ฟอเร็กซ์
© 2022  Exchange Rates

About   ·   Terms   ·   Privacy   ·   Contact