แปลง 13 SGD ถึง USD

ดู ดอลลาร์สิงคโปร์ ถึง ดอลลาร์สหรัฐ อัตราแลกเปลี่ยนและส่งเงินไปที่ สหรัฐ (13 SGD ถึง USD).

13 ดอลลาร์สิงคโปร์ ถึง ดอลลาร์สหรัฐ = 9.493692

13 ดอลลาร์สิงคโปร์ = $9.49 USD


เปลี่ยนจำนวนเงินหรือสกุลเงิน
13 ดอลลาร์สิงคโปร์ ถึง ดอลลาร์สหรัฐ

แปลง 13 ดอลลาร์สิงคโปร์ ถึง ดอลลาร์สหรัฐ from สิงคโปร์ ถึง สหรัฐ. Exchange-Rates.com ตัวแปลงสกุลเงินใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่อัปเดตทุก 5-10 นาที

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ SGD USD อัตราแลกเปลี่ยน, รวมถึงกราฟราคาย้อนหลัง เราใช้อัตราแลกเปลี่ยนในตลาดกลางสำหรับการแปลงสกุลเงินทั้งหมด

1 ดอลลาร์สิงคโปร์ ถึง ดอลลาร์สหรัฐ (อัตราแลกเปลี่ยนสด): 0.730284

สกุลเงินของสหรัฐอเมริกาคือดอลลาร์และเซนต์ มี 100 เซ็นต์ในหนึ่งดอลลาร์

มูลค่าการแปลง 7 วันที่ผ่านมา เคยเป็น 0.724186. ตรวจสอบ SGD ถึง USD แนวโน้ม.

แปลง ดอลลาร์สิงคโปร์ ไปยังสกุลเงินอื่น ๆ ชอบ 13 ดอลลาร์สิงคโปร์ ถึง เรียลอิหร่าน หรือ 13 ดอลลาร์สิงคโปร์ ถึง วอนเกาหลีใต้

cryptocurrencies อันดับต้น ๆ (ตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด) มีอยู่ที่ Exchange-Rates.com เว็บไซต์ด้วย, ชอบ 13 ดอลลาร์สิงคโปร์ ถึง Bitcoin, 13 ดอลลาร์สิงคโปร์ ถึง Ethereum, 13 ดอลลาร์สิงคโปร์ ถึง คาร์ดาโน, หรือ 13 ดอลลาร์สิงคโปร์ ถึง Dogecoin.

สิงคโปร์ ถึง สหรัฐ อัตราแลกเปลี่ยน

เปรียบเทียบ 13 ดอลลาร์สิงคโปร์ ถึง ดอลลาร์ Conversion

ธงSGD USD เปรียบเทียบ ดอลลาร์สิงคโปร์ ถึง ดอลลาร์สหรัฐ
SingaporeUnited States 13 SGD ถึง USD = 9.493692
SingaporeUnited States1 ดอลลาร์สิงคโปร์ ถึง ดอลลาร์สหรัฐ = 0.730284
SingaporeUnited States10 ดอลลาร์สิงคโปร์ ถึง ดอลลาร์สหรัฐ = 7.30284
SingaporeUnited States100 ดอลลาร์สิงคโปร์ ถึง ดอลลาร์สหรัฐ = 73.0284004
SingaporeUnited States1000 ดอลลาร์สิงคโปร์ ถึง ดอลลาร์สหรัฐ = 730.284004
SingaporeUnited States5000 ดอลลาร์สิงคโปร์ ถึง ดอลลาร์สหรัฐ = 3651.420019
SingaporeUnited States213 ดอลลาร์สิงคโปร์ ถึง ดอลลาร์สหรัฐ = 155.550493
SingaporeUnited States513 ดอลลาร์สิงคโปร์ ถึง ดอลลาร์สหรัฐ = 374.635694
SingaporeUnited States1013 ดอลลาร์สิงคโปร์ ถึง ดอลลาร์สหรัฐ = 739.777696
SingaporeUnited States1513 ดอลลาร์สิงคโปร์ ถึง ดอลลาร์สหรัฐ = 1104.919698
SingaporeUnited States2013 ดอลลาร์สิงคโปร์ ถึง ดอลลาร์สหรัฐ = 1470.0616996
SingaporeUnited States5013 ดอลลาร์สิงคโปร์ ถึง ดอลลาร์สหรัฐ = 3660.913711
SingaporeUnited States10013 ดอลลาร์สิงคโปร์ ถึง ดอลลาร์สหรัฐ = 7312.33373
SingaporeUnited States15013 ดอลลาร์สิงคโปร์ ถึง ดอลลาร์สหรัฐ = 10963.753749
SingaporeUnited States20013 ดอลลาร์สิงคโปร์ ถึง ดอลลาร์สหรัฐ = 14615.173768
SingaporeUnited Statesดู SGD USD แผนภูมิ


คุณกำลังดูเว็บไซต์ใน ไทย. คุณสามารถเปลี่ยนเป็น ภาษาอังกฤษ (สหรัฐ) ถ้าคุณต้องการ. ผู้เข้าชมจากต่างประเทศสามารถอ่านไซต์ในภาษาที่ต้องการได้โดยเลือกจากตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งด้านล่าง:


ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: อัตราแลกเปลี่ยน การโอนเงิน และเว็บไซต์

เราใช้ความพยายามทุกวิถีทางเพื่อรับรองความถูกต้องของอัตราแลกเปลี่ยนและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการโอนเงิน อย่างไรก็ตาม เราไม่ให้คำแนะนำหรือคำแนะนำทางการเงินใดๆ เราจะไม่รับผิดชอบต่ออัตราแลกเปลี่ยนที่ไม่ถูกต้องหรือข้อมูลใด ๆ ที่ Exchange-Rates.com. ก่อนที่คุณจะทำธุรกรรมสกุลเงินต่างประเทศ ให้ขอคำแนะนำจากธนาคาร สำนักงานแลกเปลี่ยนเงินตรา หรือโบรกเกอร์ฟอเร็กซ์
© 2022  Exchange Rates

About   ·   Terms   ·   Privacy   ·   Contact