แปลง 14 SGD ถึง USD

ดู ดอลลาร์สิงคโปร์ ถึง ดอลลาร์สหรัฐ อัตราแลกเปลี่ยนและส่งเงินไปที่ สหรัฐ (14 SGD ถึง USD).

14 ดอลลาร์สิงคโปร์ ถึง ดอลลาร์สหรัฐ = 10.360891

14 ดอลลาร์สิงคโปร์ = $10.36 USD


เปลี่ยนจำนวนเงินหรือสกุลเงิน
14 ดอลลาร์สิงคโปร์ ถึง ดอลลาร์สหรัฐ

แปลง 14 ดอลลาร์สิงคโปร์ ถึง ดอลลาร์สหรัฐ from สิงคโปร์ ถึง สหรัฐ. Exchange-Rates.com ตัวแปลงสกุลเงินใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่อัปเดตทุก 5-10 นาที

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ SGD USD อัตราแลกเปลี่ยน, รวมถึงกราฟราคาย้อนหลัง เราใช้อัตราแลกเปลี่ยนในตลาดกลางสำหรับการแปลงสกุลเงินทั้งหมด

1 ดอลลาร์สิงคโปร์ ถึง ดอลลาร์สหรัฐ (อัตราแลกเปลี่ยนสด): 0.740064

สกุลเงินของสหรัฐอเมริกาคือดอลลาร์และเซนต์ มี 100 เซ็นต์ในหนึ่งดอลลาร์

มูลค่าการแปลง 7 วันที่ผ่านมา เคยเป็น 0.726903. ตรวจสอบ SGD ถึง USD แนวโน้ม.

แปลง ดอลลาร์สิงคโปร์ ไปยังสกุลเงินอื่น ๆ ชอบ 14 ดอลลาร์สิงคโปร์ ถึง นีโอ หรือ 14 ดอลลาร์สิงคโปร์ ถึง ชิลลิงแทนซาเนีย

cryptocurrencies อันดับต้น ๆ (ตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด) มีอยู่ที่ Exchange-Rates.com เว็บไซต์ด้วย, ชอบ 14 ดอลลาร์สิงคโปร์ ถึง Bitcoin, 14 ดอลลาร์สิงคโปร์ ถึง Ethereum, 14 ดอลลาร์สิงคโปร์ ถึง คาร์ดาโน, หรือ 14 ดอลลาร์สิงคโปร์ ถึง Dogecoin.

สิงคโปร์ ถึง สหรัฐ อัตราแลกเปลี่ยน

เปรียบเทียบ 14 ดอลลาร์สิงคโปร์ ถึง ดอลลาร์ Conversion

ธงSGD USD เปรียบเทียบ ดอลลาร์สิงคโปร์ ถึง ดอลลาร์สหรัฐ
SingaporeUnited States 14 SGD ถึง USD = 10.360891
SingaporeUnited States1 ดอลลาร์สิงคโปร์ ถึง ดอลลาร์สหรัฐ = 0.740064
SingaporeUnited States10 ดอลลาร์สิงคโปร์ ถึง ดอลลาร์สหรัฐ = 7.400636
SingaporeUnited States100 ดอลลาร์สิงคโปร์ ถึง ดอลลาร์สหรัฐ = 74.00636283
SingaporeUnited States1000 ดอลลาร์สิงคโปร์ ถึง ดอลลาร์สหรัฐ = 740.0636283
SingaporeUnited States5000 ดอลลาร์สิงคโปร์ ถึง ดอลลาร์สหรัฐ = 3700.318141
SingaporeUnited States214 ดอลลาร์สิงคโปร์ ถึง ดอลลาร์สหรัฐ = 158.373616
SingaporeUnited States514 ดอลลาร์สิงคโปร์ ถึง ดอลลาร์สหรัฐ = 380.392705
SingaporeUnited States1014 ดอลลาร์สิงคโปร์ ถึง ดอลลาร์สหรัฐ = 750.424519
SingaporeUnited States1514 ดอลลาร์สิงคโปร์ ถึง ดอลลาร์สหรัฐ = 1120.456333
SingaporeUnited States2014 ดอลลาร์สิงคโปร์ ถึง ดอลลาร์สหรัฐ = 1490.488147
SingaporeUnited States5014 ดอลลาร์สิงคโปร์ ถึง ดอลลาร์สหรัฐ = 3710.679032
SingaporeUnited States10014 ดอลลาร์สิงคโปร์ ถึง ดอลลาร์สหรัฐ = 7410.997174
SingaporeUnited States15014 ดอลลาร์สิงคโปร์ ถึง ดอลลาร์สหรัฐ = 11111.315315
SingaporeUnited States20014 ดอลลาร์สิงคโปร์ ถึง ดอลลาร์สหรัฐ = 14811.633457
SingaporeUnited Statesดู SGD USD แผนภูมิ


คุณกำลังดูเว็บไซต์ใน ไทย. คุณสามารถเปลี่ยนเป็น ภาษาอังกฤษ (สหรัฐ) ถ้าคุณต้องการ. ผู้เข้าชมจากต่างประเทศสามารถอ่านไซต์ในภาษาที่ต้องการได้โดยเลือกจากตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งด้านล่าง:


ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: อัตราแลกเปลี่ยน การโอนเงิน และเว็บไซต์

เราใช้ความพยายามทุกวิถีทางเพื่อรับรองความถูกต้องของอัตราแลกเปลี่ยนและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการโอนเงิน อย่างไรก็ตาม เราไม่ให้คำแนะนำหรือคำแนะนำทางการเงินใดๆ เราจะไม่รับผิดชอบต่ออัตราแลกเปลี่ยนที่ไม่ถูกต้องหรือข้อมูลใด ๆ ที่ Exchange-Rates.com. ก่อนที่คุณจะทำธุรกรรมสกุลเงินต่างประเทศ ให้ขอคำแนะนำจากธนาคาร สำนักงานแลกเปลี่ยนเงินตรา หรือโบรกเกอร์ฟอเร็กซ์
© 2022  Exchange Rates

About   ·   Terms   ·   Privacy   ·   Contact