แปลง 1501 EUR ถึง USD

ดู ยูโร ถึง ดอลลาร์สหรัฐ อัตราแลกเปลี่ยนและส่งเงินไปที่ สหรัฐ (1501 EUR ถึง USD).

1501 ยูโร ถึง ดอลลาร์สหรัฐ = 1611.370846

1501 ยูโร = $1,611.37 USD


เปลี่ยนจำนวนเงินหรือสกุลเงิน
1501 ยูโร ถึง ดอลลาร์สหรัฐ

แปลง 1501 ยูโร ถึง ดอลลาร์สหรัฐ from ยุโรป ถึง สหรัฐ. Exchange-Rates.com ตัวแปลงสกุลเงินใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่อัปเดตทุก 5-10 นาที

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ EUR USD อัตราแลกเปลี่ยน, รวมถึงกราฟราคาย้อนหลัง เราใช้อัตราแลกเปลี่ยนในตลาดกลางสำหรับการแปลงสกุลเงินทั้งหมด

1 ยูโร ถึง ดอลลาร์สหรัฐ (อัตราแลกเปลี่ยนสด): 1.0735315

สกุลเงินของสหภาพยุโรปคือยูโรและเซนต์ มี 100 เซ็นต์ในยูโร

สกุลเงินของสหรัฐอเมริกาคือดอลลาร์และเซนต์ มี 100 เซ็นต์ในหนึ่งดอลลาร์

มูลค่าการแปลง 7 วันที่ผ่านมา เคยเป็น 1.056245. ตรวจสอบ EUR ถึง USD แนวโน้ม.

แปลง ยูโร ไปยังสกุลเงินอื่น ๆ ชอบ 1501 ยูโร ถึง เรียลกาตาร์ หรือ 1501 ยูโร ถึง รูเบิลเบลารุส

cryptocurrencies อันดับต้น ๆ (ตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด) มีอยู่ที่ Exchange-Rates.com เว็บไซต์ด้วย, ชอบ 1501 ยูโร ถึง Bitcoin, 1501 ยูโร ถึง Ethereum, 1501 ยูโร ถึง คาร์ดาโน, หรือ 1501 ยูโร ถึง Dogecoin.

ยุโรป ถึง สหรัฐ อัตราแลกเปลี่ยน

เปรียบเทียบ 1501 ยูโร ถึง ดอลลาร์ Conversion (€ ถึง $)

ธงEUR USD เปรียบเทียบ ยูโร ถึง ดอลลาร์สหรัฐ
European UnionUnited States 1501 EUR ถึง USD = 1611.370846
European UnionUnited States1 ยูโร ถึง ดอลลาร์สหรัฐ = 1.0735315
European UnionUnited States10 ยูโร ถึง ดอลลาร์สหรัฐ = 10.735315
European UnionUnited States100 ยูโร ถึง ดอลลาร์สหรัฐ = 107.353154
European UnionUnited States1000 ยูโร ถึง ดอลลาร์สหรัฐ = 1073.531543
European UnionUnited States5000 ยูโร ถึง ดอลลาร์สหรัฐ = 5367.657715
European UnionUnited States1701 ยูโร ถึง ดอลลาร์สหรัฐ = 1826.0771547
European UnionUnited States2001 ยูโร ถึง ดอลลาร์สหรัฐ = 2148.136618
European UnionUnited States2501 ยูโร ถึง ดอลลาร์สหรัฐ = 2684.902389
European UnionUnited States3001 ยูโร ถึง ดอลลาร์สหรัฐ = 3221.668161
European UnionUnited States3501 ยูโร ถึง ดอลลาร์สหรัฐ = 3758.433932
European UnionUnited States6501 ยูโร ถึง ดอลลาร์สหรัฐ = 6979.0285613
European UnionUnited States11501 ยูโร ถึง ดอลลาร์สหรัฐ = 12346.686277
European UnionUnited States16501 ยูโร ถึง ดอลลาร์สหรัฐ = 17714.343992
European UnionUnited States21501 ยูโร ถึง ดอลลาร์สหรัฐ = 23082.00170692
European UnionUnited Statesดู EUR USD แผนภูมิ


คุณกำลังดูเว็บไซต์ใน ไทย. คุณสามารถเปลี่ยนเป็น ภาษาอังกฤษ (สหรัฐ) ถ้าคุณต้องการ. ผู้เข้าชมจากต่างประเทศสามารถอ่านไซต์ในภาษาที่ต้องการได้โดยเลือกจากตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งด้านล่าง:


ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: อัตราแลกเปลี่ยน การโอนเงิน และเว็บไซต์

เราใช้ความพยายามทุกวิถีทางเพื่อรับรองความถูกต้องของอัตราแลกเปลี่ยนและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการโอนเงิน อย่างไรก็ตาม เราไม่ให้คำแนะนำหรือคำแนะนำทางการเงินใดๆ เราจะไม่รับผิดชอบต่ออัตราแลกเปลี่ยนที่ไม่ถูกต้องหรือข้อมูลใด ๆ ที่ Exchange-Rates.com. ก่อนที่คุณจะทำธุรกรรมสกุลเงินต่างประเทศ ให้ขอคำแนะนำจากธนาคาร สำนักงานแลกเปลี่ยนเงินตรา หรือโบรกเกอร์ฟอเร็กซ์
© 2022  Exchange Rates

About   ·   Terms   ·   Privacy   ·   Contact