แปลง 20 SGD ถึง USD

ดู ดอลลาร์สิงคโปร์ ถึง ดอลลาร์สหรัฐ อัตราแลกเปลี่ยนและส่งเงินไปที่ สหรัฐ (20 SGD ถึง USD).

20 ดอลลาร์สิงคโปร์ ถึง ดอลลาร์สหรัฐ = 14.601416

20 ดอลลาร์สิงคโปร์ = $14.60 USD


เปลี่ยนจำนวนเงินหรือสกุลเงิน
20 ดอลลาร์สิงคโปร์ ถึง ดอลลาร์สหรัฐ

แปลง 20 ดอลลาร์สิงคโปร์ ถึง ดอลลาร์สหรัฐ from สิงคโปร์ ถึง สหรัฐ. Exchange-Rates.com ตัวแปลงสกุลเงินใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่อัปเดตทุก 5-10 นาที

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ SGD USD อัตราแลกเปลี่ยน, รวมถึงกราฟราคาย้อนหลัง เราใช้อัตราแลกเปลี่ยนในตลาดกลางสำหรับการแปลงสกุลเงินทั้งหมด

1 ดอลลาร์สิงคโปร์ ถึง ดอลลาร์สหรัฐ (อัตราแลกเปลี่ยนสด): 0.730071

สกุลเงินของสหรัฐอเมริกาคือดอลลาร์และเซนต์ มี 100 เซ็นต์ในหนึ่งดอลลาร์

มูลค่าการแปลง 7 วันที่ผ่านมา เคยเป็น 0.724186. ตรวจสอบ SGD ถึง USD แนวโน้ม.

แปลง ดอลลาร์สิงคโปร์ ไปยังสกุลเงินอื่น ๆ ชอบ 20 ดอลลาร์สิงคโปร์ ถึง ดีนาร์เซอร์เบีย หรือ 20 ดอลลาร์สิงคโปร์ ถึง BitShares

cryptocurrencies อันดับต้น ๆ (ตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด) มีอยู่ที่ Exchange-Rates.com เว็บไซต์ด้วย, ชอบ 20 ดอลลาร์สิงคโปร์ ถึง Bitcoin, 20 ดอลลาร์สิงคโปร์ ถึง Ethereum, 20 ดอลลาร์สิงคโปร์ ถึง คาร์ดาโน, หรือ 20 ดอลลาร์สิงคโปร์ ถึง Dogecoin.

สิงคโปร์ ถึง สหรัฐ อัตราแลกเปลี่ยน

เปรียบเทียบ 20 ดอลลาร์สิงคโปร์ ถึง ดอลลาร์ Conversion

ธงSGD USD เปรียบเทียบ ดอลลาร์สิงคโปร์ ถึง ดอลลาร์สหรัฐ
SingaporeUnited States 20 SGD ถึง USD = 14.601416
SingaporeUnited States1 ดอลลาร์สิงคโปร์ ถึง ดอลลาร์สหรัฐ = 0.730071
SingaporeUnited States10 ดอลลาร์สิงคโปร์ ถึง ดอลลาร์สหรัฐ = 7.300708
SingaporeUnited States100 ดอลลาร์สิงคโปร์ ถึง ดอลลาร์สหรัฐ = 73.00707978
SingaporeUnited States1000 ดอลลาร์สิงคโปร์ ถึง ดอลลาร์สหรัฐ = 730.0707978
SingaporeUnited States5000 ดอลลาร์สิงคโปร์ ถึง ดอลลาร์สหรัฐ = 3650.353989
SingaporeUnited States220 ดอลลาร์สิงคโปร์ ถึง ดอลลาร์สหรัฐ = 160.615576
SingaporeUnited States520 ดอลลาร์สิงคโปร์ ถึง ดอลลาร์สหรัฐ = 379.636815
SingaporeUnited States1020 ดอลลาร์สิงคโปร์ ถึง ดอลลาร์สหรัฐ = 744.672214
SingaporeUnited States1520 ดอลลาร์สิงคโปร์ ถึง ดอลลาร์สหรัฐ = 1109.707613
SingaporeUnited States2020 ดอลลาร์สิงคโปร์ ถึง ดอลลาร์สหรัฐ = 1474.743011
SingaporeUnited States5020 ดอลลาร์สิงคโปร์ ถึง ดอลลาร์สหรัฐ = 3664.955405
SingaporeUnited States10020 ดอลลาร์สิงคโปร์ ถึง ดอลลาร์สหรัฐ = 7315.309393
SingaporeUnited States15020 ดอลลาร์สิงคโปร์ ถึง ดอลลาร์สหรัฐ = 10965.663382
SingaporeUnited States20020 ดอลลาร์สิงคโปร์ ถึง ดอลลาร์สหรัฐ = 14616.017371
SingaporeUnited Statesดู SGD USD แผนภูมิ


คุณกำลังดูเว็บไซต์ใน ไทย. คุณสามารถเปลี่ยนเป็น ภาษาอังกฤษ (สหรัฐ) ถ้าคุณต้องการ. ผู้เข้าชมจากต่างประเทศสามารถอ่านไซต์ในภาษาที่ต้องการได้โดยเลือกจากตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งด้านล่าง:


ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: อัตราแลกเปลี่ยน การโอนเงิน และเว็บไซต์

เราใช้ความพยายามทุกวิถีทางเพื่อรับรองความถูกต้องของอัตราแลกเปลี่ยนและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการโอนเงิน อย่างไรก็ตาม เราไม่ให้คำแนะนำหรือคำแนะนำทางการเงินใดๆ เราจะไม่รับผิดชอบต่ออัตราแลกเปลี่ยนที่ไม่ถูกต้องหรือข้อมูลใด ๆ ที่ Exchange-Rates.com. ก่อนที่คุณจะทำธุรกรรมสกุลเงินต่างประเทศ ให้ขอคำแนะนำจากธนาคาร สำนักงานแลกเปลี่ยนเงินตรา หรือโบรกเกอร์ฟอเร็กซ์
© 2022  Exchange Rates

About   ·   Terms   ·   Privacy   ·   Contact