แปลง 201 EUR ถึง USD

ดู ยูโร ถึง ดอลลาร์สหรัฐ อัตราแลกเปลี่ยนและส่งเงินไปที่ สหรัฐ (201 EUR ถึง USD).

201 ยูโร ถึง ดอลลาร์สหรัฐ = 215.77984

201 ยูโร = $215.78 USD


เปลี่ยนจำนวนเงินหรือสกุลเงิน
201 ยูโร ถึง ดอลลาร์สหรัฐ

แปลง 201 ยูโร ถึง ดอลลาร์สหรัฐ from ยุโรป ถึง สหรัฐ. Exchange-Rates.com ตัวแปลงสกุลเงินใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่อัปเดตทุก 5-10 นาที

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ EUR USD อัตราแลกเปลี่ยน, รวมถึงกราฟราคาย้อนหลัง เราใช้อัตราแลกเปลี่ยนในตลาดกลางสำหรับการแปลงสกุลเงินทั้งหมด

1 ยูโร ถึง ดอลลาร์สหรัฐ (อัตราแลกเปลี่ยนสด): 1.0735315

สกุลเงินของสหภาพยุโรปคือยูโรและเซนต์ มี 100 เซ็นต์ในยูโร

สกุลเงินของสหรัฐอเมริกาคือดอลลาร์และเซนต์ มี 100 เซ็นต์ในหนึ่งดอลลาร์

มูลค่าการแปลง 7 วันที่ผ่านมา เคยเป็น 1.056245. ตรวจสอบ EUR ถึง USD แนวโน้ม.

แปลง ยูโร ไปยังสกุลเงินอื่น ๆ ชอบ 201 ยูโร ถึง ไนร่าไนจีเรีย หรือ 201 ยูโร ถึง ดีแรห์มโมร็อกโก

cryptocurrencies อันดับต้น ๆ (ตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด) มีอยู่ที่ Exchange-Rates.com เว็บไซต์ด้วย, ชอบ 201 ยูโร ถึง Bitcoin, 201 ยูโร ถึง Ethereum, 201 ยูโร ถึง คาร์ดาโน, หรือ 201 ยูโร ถึง Dogecoin.

ยุโรป ถึง สหรัฐ อัตราแลกเปลี่ยน

เปรียบเทียบ 201 ยูโร ถึง ดอลลาร์ Conversion (€ ถึง $)

ธงEUR USD เปรียบเทียบ ยูโร ถึง ดอลลาร์สหรัฐ
European UnionUnited States 201 EUR ถึง USD = 215.77984
European UnionUnited States1 ยูโร ถึง ดอลลาร์สหรัฐ = 1.0735315
European UnionUnited States10 ยูโร ถึง ดอลลาร์สหรัฐ = 10.735315
European UnionUnited States100 ยูโร ถึง ดอลลาร์สหรัฐ = 107.353154
European UnionUnited States1000 ยูโร ถึง ดอลลาร์สหรัฐ = 1073.531543
European UnionUnited States5000 ยูโร ถึง ดอลลาร์สหรัฐ = 5367.657715
European UnionUnited States401 ยูโร ถึง ดอลลาร์สหรัฐ = 430.486149
European UnionUnited States701 ยูโร ถึง ดอลลาร์สหรัฐ = 752.545612
European UnionUnited States1201 ยูโร ถึง ดอลลาร์สหรัฐ = 1289.311383
European UnionUnited States1701 ยูโร ถึง ดอลลาร์สหรัฐ = 1826.0771547
European UnionUnited States2201 ยูโร ถึง ดอลลาร์สหรัฐ = 2362.842926
European UnionUnited States5201 ยูโร ถึง ดอลลาร์สหรัฐ = 5583.437555
European UnionUnited States10201 ยูโร ถึง ดอลลาร์สหรัฐ = 10951.0952706
European UnionUnited States15201 ยูโร ถึง ดอลลาร์สหรัฐ = 16318.752986
European UnionUnited States20201 ยูโร ถึง ดอลลาร์สหรัฐ = 21686.410701
European UnionUnited Statesดู EUR USD แผนภูมิ


คุณกำลังดูเว็บไซต์ใน ไทย. คุณสามารถเปลี่ยนเป็น ภาษาอังกฤษ (สหรัฐ) ถ้าคุณต้องการ. ผู้เข้าชมจากต่างประเทศสามารถอ่านไซต์ในภาษาที่ต้องการได้โดยเลือกจากตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งด้านล่าง:


ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: อัตราแลกเปลี่ยน การโอนเงิน และเว็บไซต์

เราใช้ความพยายามทุกวิถีทางเพื่อรับรองความถูกต้องของอัตราแลกเปลี่ยนและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการโอนเงิน อย่างไรก็ตาม เราไม่ให้คำแนะนำหรือคำแนะนำทางการเงินใดๆ เราจะไม่รับผิดชอบต่ออัตราแลกเปลี่ยนที่ไม่ถูกต้องหรือข้อมูลใด ๆ ที่ Exchange-Rates.com. ก่อนที่คุณจะทำธุรกรรมสกุลเงินต่างประเทศ ให้ขอคำแนะนำจากธนาคาร สำนักงานแลกเปลี่ยนเงินตรา หรือโบรกเกอร์ฟอเร็กซ์
© 2022  Exchange Rates

About   ·   Terms   ·   Privacy   ·   Contact