แปลง 21 SGD ถึง USD

ดู ดอลลาร์สิงคโปร์ ถึง ดอลลาร์สหรัฐ อัตราแลกเปลี่ยนและส่งเงินไปที่ สหรัฐ (21 SGD ถึง USD).

21 ดอลลาร์สิงคโปร์ ถึง ดอลลาร์สหรัฐ = 15.0987407

21 ดอลลาร์สิงคโปร์ = $15.10 USD


เปลี่ยนจำนวนเงินหรือสกุลเงิน
21 ดอลลาร์สิงคโปร์ ถึง ดอลลาร์สหรัฐ

แปลง 21 ดอลลาร์สิงคโปร์ ถึง ดอลลาร์สหรัฐ from สิงคโปร์ ถึง สหรัฐ. Exchange-Rates.com ตัวแปลงสกุลเงินใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่อัปเดตทุก 5-10 นาที

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ SGD USD อัตราแลกเปลี่ยน, รวมถึงกราฟราคาย้อนหลัง เราใช้อัตราแลกเปลี่ยนในตลาดกลางสำหรับการแปลงสกุลเงินทั้งหมด

1 ดอลลาร์สิงคโปร์ ถึง ดอลลาร์สหรัฐ (อัตราแลกเปลี่ยนสด): 0.718988

สกุลเงินของสหรัฐอเมริกาคือดอลลาร์และเซนต์ มี 100 เซ็นต์ในหนึ่งดอลลาร์

มูลค่าการแปลง 7 วันที่ผ่านมา เคยเป็น 0.729357. ตรวจสอบ SGD ถึง USD แนวโน้ม.

แปลง ดอลลาร์สิงคโปร์ ไปยังสกุลเงินอื่น ๆ ชอบ 21 ดอลลาร์สิงคโปร์ ถึง ดาวฤกษ์ หรือ 21 ดอลลาร์สิงคโปร์ ถึง Lats ลัตเวีย

cryptocurrencies อันดับต้น ๆ (ตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด) มีอยู่ที่ Exchange-Rates.com เว็บไซต์ด้วย, ชอบ 21 ดอลลาร์สิงคโปร์ ถึง Bitcoin, 21 ดอลลาร์สิงคโปร์ ถึง Ethereum, 21 ดอลลาร์สิงคโปร์ ถึง คาร์ดาโน, หรือ 21 ดอลลาร์สิงคโปร์ ถึง Dogecoin.

สิงคโปร์ ถึง สหรัฐ อัตราแลกเปลี่ยน

เปรียบเทียบ 21 ดอลลาร์สิงคโปร์ ถึง ดอลลาร์ Conversion

ธงSGD USD เปรียบเทียบ ดอลลาร์สิงคโปร์ ถึง ดอลลาร์สหรัฐ
SingaporeUnited States 21 SGD ถึง USD = 15.0987407
SingaporeUnited States1 ดอลลาร์สิงคโปร์ ถึง ดอลลาร์สหรัฐ = 0.718988
SingaporeUnited States10 ดอลลาร์สิงคโปร์ ถึง ดอลลาร์สหรัฐ = 7.189877
SingaporeUnited States100 ดอลลาร์สิงคโปร์ ถึง ดอลลาร์สหรัฐ = 71.898765
SingaporeUnited States1000 ดอลลาร์สิงคโปร์ ถึง ดอลลาร์สหรัฐ = 718.987651
SingaporeUnited States5000 ดอลลาร์สิงคโปร์ ถึง ดอลลาร์สหรัฐ = 3594.938256
SingaporeUnited States221 ดอลลาร์สิงคโปร์ ถึง ดอลลาร์สหรัฐ = 158.896271
SingaporeUnited States521 ดอลลาร์สิงคโปร์ ถึง ดอลลาร์สหรัฐ = 374.592566
SingaporeUnited States1021 ดอลลาร์สิงคโปร์ ถึง ดอลลาร์สหรัฐ = 734.0863918
SingaporeUnited States1521 ดอลลาร์สิงคโปร์ ถึง ดอลลาร์สหรัฐ = 1093.580217
SingaporeUnited States2021 ดอลลาร์สิงคโปร์ ถึง ดอลลาร์สหรัฐ = 1453.0740429
SingaporeUnited States5021 ดอลลาร์สิงคโปร์ ถึง ดอลลาร์สหรัฐ = 3610.0369963
SingaporeUnited States10021 ดอลลาร์สิงคโปร์ ถึง ดอลลาร์สหรัฐ = 7204.975252
SingaporeUnited States15021 ดอลลาร์สิงคโปร์ ถึง ดอลลาร์สหรัฐ = 10799.913508
SingaporeUnited States20021 ดอลลาร์สิงคโปร์ ถึง ดอลลาร์สหรัฐ = 14394.851763
SingaporeUnited Statesดู SGD USD แผนภูมิ


คุณกำลังดูเว็บไซต์ใน ไทย. คุณสามารถเปลี่ยนเป็น ภาษาอังกฤษ (สหรัฐ) ถ้าคุณต้องการ. ผู้เข้าชมจากต่างประเทศสามารถอ่านไซต์ในภาษาที่ต้องการได้โดยเลือกจากตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งด้านล่าง:


ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: อัตราแลกเปลี่ยน การโอนเงิน และเว็บไซต์

เราใช้ความพยายามทุกวิถีทางเพื่อรับรองความถูกต้องของอัตราแลกเปลี่ยนและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการโอนเงิน อย่างไรก็ตาม เราไม่ให้คำแนะนำหรือคำแนะนำทางการเงินใดๆ เราจะไม่รับผิดชอบต่ออัตราแลกเปลี่ยนที่ไม่ถูกต้องหรือข้อมูลใด ๆ ที่ Exchange-Rates.com. ก่อนที่คุณจะทำธุรกรรมสกุลเงินต่างประเทศ ให้ขอคำแนะนำจากธนาคาร สำนักงานแลกเปลี่ยนเงินตรา หรือโบรกเกอร์ฟอเร็กซ์
© 2022  Exchange Rates

About   ·   Terms   ·   Privacy   ·   Contact