แปลง 30 KRW ถึง USD

ดู วอนเกาหลีใต้ ถึง ดอลลาร์สหรัฐ อัตราแลกเปลี่ยนและส่งเงินไปที่ สหรัฐ (30 KRW ถึง USD).

30 วอนเกาหลีใต้ ถึง ดอลลาร์สหรัฐ = 0.0232686

30 วอนเกาหลีใต้ = $0.02 USD


เปลี่ยนจำนวนเงินหรือสกุลเงิน
30 วอนเกาหลีใต้ ถึง ดอลลาร์สหรัฐ

แปลง 30 วอนเกาหลีใต้ ถึง ดอลลาร์สหรัฐ from เกาหลีใต้ ถึง สหรัฐ. Exchange-Rates.com ตัวแปลงสกุลเงินใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่อัปเดตทุก 5-10 นาที

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ KRW USD อัตราแลกเปลี่ยน, รวมถึงกราฟราคาย้อนหลัง เราใช้อัตราแลกเปลี่ยนในตลาดกลางสำหรับการแปลงสกุลเงินทั้งหมด

1 วอนเกาหลีใต้ ถึง ดอลลาร์สหรัฐ (อัตราแลกเปลี่ยนสด): 0.000775621

สกุลเงินของสหรัฐอเมริกาคือดอลลาร์และเซนต์ มี 100 เซ็นต์ในหนึ่งดอลลาร์

มูลค่าการแปลง 7 วันที่ผ่านมา เคยเป็น 0.000774. ตรวจสอบ KRW ถึง USD แนวโน้ม.

แปลง วอนเกาหลีใต้ ไปยังสกุลเงินอื่น ๆ ชอบ 30 วอนเกาหลีใต้ ถึง ลิวโรมาเนีย หรือ 30 วอนเกาหลีใต้ ถึง เติร์กเมนิสถาน มานัต

cryptocurrencies อันดับต้น ๆ (ตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด) มีอยู่ที่ Exchange-Rates.com เว็บไซต์ด้วย, ชอบ 30 วอนเกาหลีใต้ ถึง Bitcoin, 30 วอนเกาหลีใต้ ถึง Ethereum, 30 วอนเกาหลีใต้ ถึง คาร์ดาโน, หรือ 30 วอนเกาหลีใต้ ถึง Dogecoin.

เกาหลีใต้ ถึง สหรัฐ อัตราแลกเปลี่ยน

เปรียบเทียบ 30 วอนเกาหลีใต้ ถึง ดอลลาร์ Conversion (₩ ถึง $)

ธงKRW USD เปรียบเทียบ วอนเกาหลีใต้ ถึง ดอลลาร์สหรัฐ
South KoreaUnited States 30 KRW ถึง USD = 0.0232686
South KoreaUnited States1 วอนเกาหลีใต้ ถึง ดอลลาร์สหรัฐ = 0.000775621
South KoreaUnited States10 วอนเกาหลีใต้ ถึง ดอลลาร์สหรัฐ = 0.00775621
South KoreaUnited States100 วอนเกาหลีใต้ ถึง ดอลลาร์สหรัฐ = 0.0775621
South KoreaUnited States1000 วอนเกาหลีใต้ ถึง ดอลลาร์สหรัฐ = 0.775621
South KoreaUnited States5000 วอนเกาหลีใต้ ถึง ดอลลาร์สหรัฐ = 3.878103
South KoreaUnited States230 วอนเกาหลีใต้ ถึง ดอลลาร์สหรัฐ = 0.178393
South KoreaUnited States530 วอนเกาหลีใต้ ถึง ดอลลาร์สหรัฐ = 0.411079
South KoreaUnited States1030 วอนเกาหลีใต้ ถึง ดอลลาร์สหรัฐ = 0.798889
South KoreaUnited States1530 วอนเกาหลีใต้ ถึง ดอลลาร์สหรัฐ = 1.1867
South KoreaUnited States2030 วอนเกาหลีใต้ ถึง ดอลลาร์สหรัฐ = 1.57451
South KoreaUnited States5030 วอนเกาหลีใต้ ถึง ดอลลาร์สหรัฐ = 3.901372
South KoreaUnited States10030 วอนเกาหลีใต้ ถึง ดอลลาร์สหรัฐ = 7.779476
South KoreaUnited States15030 วอนเกาหลีใต้ ถึง ดอลลาร์สหรัฐ = 11.657579
South KoreaUnited States20030 วอนเกาหลีใต้ ถึง ดอลลาร์สหรัฐ = 15.535682
South KoreaUnited Statesดู KRW USD แผนภูมิ


คุณกำลังดูเว็บไซต์ใน ไทย. คุณสามารถเปลี่ยนเป็น ภาษาอังกฤษ (สหรัฐ) ถ้าคุณต้องการ. ผู้เข้าชมจากต่างประเทศสามารถอ่านไซต์ในภาษาที่ต้องการได้โดยเลือกจากตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งด้านล่าง:


ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: อัตราแลกเปลี่ยน การโอนเงิน และเว็บไซต์

เราใช้ความพยายามทุกวิถีทางเพื่อรับรองความถูกต้องของอัตราแลกเปลี่ยนและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการโอนเงิน อย่างไรก็ตาม เราไม่ให้คำแนะนำหรือคำแนะนำทางการเงินใดๆ เราจะไม่รับผิดชอบต่ออัตราแลกเปลี่ยนที่ไม่ถูกต้องหรือข้อมูลใด ๆ ที่ Exchange-Rates.com. ก่อนที่คุณจะทำธุรกรรมสกุลเงินต่างประเทศ ให้ขอคำแนะนำจากธนาคาร สำนักงานแลกเปลี่ยนเงินตรา หรือโบรกเกอร์ฟอเร็กซ์
© 2022  Exchange Rates

About   ·   Terms   ·   Privacy   ·   Contact