แปลง 5 TRY ถึง USD

ดู ลีราตุรกี ถึง ดอลลาร์สหรัฐ อัตราแลกเปลี่ยนและส่งเงินไปที่ สหรัฐ (5 TRY ถึง USD).

5 ลีราตุรกี ถึง ดอลลาร์สหรัฐ = 0.271366

5.00 ₺ (TRY) = $0.27 USD


เปลี่ยนจำนวนเงินหรือสกุลเงิน
5 ลีราตุรกี ถึง ดอลลาร์สหรัฐ

แปลง 5 ลีราตุรกี ถึง ดอลลาร์สหรัฐ from ไก่งวง ถึง สหรัฐ. Exchange-Rates.com ตัวแปลงสกุลเงินใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่อัปเดตทุก 5-10 นาที

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ TRY USD อัตราแลกเปลี่ยน, รวมถึงกราฟราคาย้อนหลัง เราใช้อัตราแลกเปลี่ยนในตลาดกลางสำหรับการแปลงสกุลเงินทั้งหมด

1 ลีราตุรกี ถึง ดอลลาร์สหรัฐ (อัตราแลกเปลี่ยนสด): 0.0542731

สกุลเงินของสหรัฐอเมริกาคือดอลลาร์และเซนต์ มี 100 เซ็นต์ในหนึ่งดอลลาร์

มูลค่าการแปลง 7 วันที่ผ่านมา เคยเป็น 0.054663. ตรวจสอบ TRY ถึง USD แนวโน้ม.

แปลง ลีราตุรกี ไปยังสกุลเงินอื่น ๆ ชอบ 5 ลีราตุรกี ถึง Ethereum หรือ 5 ลีราตุรกี ถึง Swazi Lilangeni

cryptocurrencies อันดับต้น ๆ (ตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด) มีอยู่ที่ Exchange-Rates.com เว็บไซต์ด้วย, ชอบ 5 ลีราตุรกี ถึง Bitcoin, 5 ลีราตุรกี ถึง Ethereum, 5 ลีราตุรกี ถึง คาร์ดาโน, หรือ 5 ลีราตุรกี ถึง Dogecoin.

ไก่งวง ถึง สหรัฐ อัตราแลกเปลี่ยน

เปรียบเทียบ 5 ลีร่า ถึง ดอลลาร์ Conversion (₺ ถึง $)

ธงTRY USD เปรียบเทียบ ลีราตุรกี ถึง ดอลลาร์สหรัฐ
TurkeyUnited States 5 TRY ถึง USD = 0.271366
TurkeyUnited States1 ลีราตุรกี ถึง ดอลลาร์สหรัฐ = 0.0542731
TurkeyUnited States10 ลีราตุรกี ถึง ดอลลาร์สหรัฐ = 0.542731
TurkeyUnited States100 ลีราตุรกี ถึง ดอลลาร์สหรัฐ = 5.427313
TurkeyUnited States1000 ลีราตุรกี ถึง ดอลลาร์สหรัฐ = 54.273126
TurkeyUnited States5000 ลีราตุรกี ถึง ดอลลาร์สหรัฐ = 271.365632
TurkeyUnited States205 ลีราตุรกี ถึง ดอลลาร์สหรัฐ = 11.125991
TurkeyUnited States505 ลีราตุรกี ถึง ดอลลาร์สหรัฐ = 27.407929
TurkeyUnited States1005 ลีราตุรกี ถึง ดอลลาร์สหรัฐ = 54.544492
TurkeyUnited States1505 ลีราตุรกี ถึง ดอลลาร์สหรัฐ = 81.681055
TurkeyUnited States2005 ลีราตุรกี ถึง ดอลลาร์สหรัฐ = 108.817618
TurkeyUnited States5005 ลีราตุรกี ถึง ดอลลาร์สหรัฐ = 271.636997
TurkeyUnited States10005 ลีราตุรกี ถึง ดอลลาร์สหรัฐ = 543.00262882
TurkeyUnited States15005 ลีราตุรกี ถึง ดอลลาร์สหรัฐ = 814.36826
TurkeyUnited States20005 ลีราตุรกี ถึง ดอลลาร์สหรัฐ = 1085.733892
TurkeyUnited Statesดู TRY USD แผนภูมิ


คุณกำลังดูเว็บไซต์ใน ไทย. คุณสามารถเปลี่ยนเป็น ภาษาอังกฤษ (สหรัฐ) ถ้าคุณต้องการ. ผู้เข้าชมจากต่างประเทศสามารถอ่านไซต์ในภาษาที่ต้องการได้โดยเลือกจากตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งด้านล่าง:


ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: อัตราแลกเปลี่ยน การโอนเงิน และเว็บไซต์

เราใช้ความพยายามทุกวิถีทางเพื่อรับรองความถูกต้องของอัตราแลกเปลี่ยนและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการโอนเงิน อย่างไรก็ตาม เราไม่ให้คำแนะนำหรือคำแนะนำทางการเงินใดๆ เราจะไม่รับผิดชอบต่ออัตราแลกเปลี่ยนที่ไม่ถูกต้องหรือข้อมูลใด ๆ ที่ Exchange-Rates.com. ก่อนที่คุณจะทำธุรกรรมสกุลเงินต่างประเทศ ให้ขอคำแนะนำจากธนาคาร สำนักงานแลกเปลี่ยนเงินตรา หรือโบรกเกอร์ฟอเร็กซ์
© 2022  Exchange Rates

About   ·   Terms   ·   Privacy   ·   Contact