Đổi 1.3 SGD đến USD

Xem Đô la Singapore đến Đô la Mỹ Tỷ giá hối đoái và gửi tiền đến Hoa Kỳ (1.3 SGD đến USD).

1.3 Đô la Singapore đến Đô la Mỹ = 0.963544

1.3 Đô la Singapore = $0.96 USD


Thay đổi số lượng hoặc đơn vị tiền tệ
1.3 Đô la Singapore đến Đô la Mỹ

Đổi 1.3 Đô la Singapore đến Đô la Mỹ from Singapore đến Hoa Kỳ. Exchange-Rates.com công cụ chuyển đổi tiền tệ sử dụng tỷ giá hối đoái được cập nhật sau mỗi 5-10 phút.

Tìm hiểu thêm về SGD USD Tỷ giá, bao gồm một biểu đồ của giá lịch sử. Chúng tôi sử dụng tỷ giá hối đoái giữa thị trường cho tất cả các chuyển đổi tiền tệ.

1 Đô la Singapore đến Đô la Mỹ (TỶ GIÁ TRAO ĐỔI TRỰC TIẾP): 0.741188

Đơn vị tiền tệ của Hoa Kỳ là đô la và xu. Có 100 xu bằng một đô la.

Giá trị chuyển đổi 7 ngày trước là 0.725021. Kiểm tra SGD đến USD xu hướng.

Đổi Đô la Singapore sang các loại tiền tệ khác thích 1.3 Đô la Singapore đến Đồng Dinar của Kuwait hoặc là 1.3 Đô la Singapore đến Đô la Namibia

Các loại tiền điện tử hàng đầu (dựa trên vốn hóa thị trường) được giới thiệu tại Exchange-Rates.com trang web nữa, thích 1.3 Đô la Singapore đến Bitcoin, 1.3 Đô la Singapore đến Ethereum, 1.3 Đô la Singapore đến Cardano, hoặc là 1.3 Đô la Singapore đến Dogecoin.

Singapore đến Hoa Kỳ Tỷ giá hối đoái

Đối chiếu 1.3 Đô la Singapore đến Đô la Conversion

CỜSGD USD Đối chiếu Đô la Singapore đến Đô la Mỹ
SingaporeUnited States 1.3 SGD đến USD = 0.963544
SingaporeUnited States1 Đô la Singapore đến Đô la Mỹ = 0.741188
SingaporeUnited States10 Đô la Singapore đến Đô la Mỹ = 7.411878
SingaporeUnited States100 Đô la Singapore đến Đô la Mỹ = 74.11878
SingaporeUnited States1000 Đô la Singapore đến Đô la Mỹ = 741.187803
SingaporeUnited States5000 Đô la Singapore đến Đô la Mỹ = 3705.939017
SingaporeUnited States201.3 Đô la Singapore đến Đô la Mỹ = 149.201105
SingaporeUnited States501.3 Đô la Singapore đến Đô la Mỹ = 371.557446
SingaporeUnited States1001.3 Đô la Singapore đến Đô la Mỹ = 742.151347
SingaporeUnited States1501.3 Đô la Singapore đến Đô la Mỹ = 1112.745249
SingaporeUnited States2001.3 Đô la Singapore đến Đô la Mỹ = 1483.339151
SingaporeUnited States5001.3 Đô la Singapore đến Đô la Mỹ = 3706.902561
SingaporeUnited States10001.3 Đô la Singapore đến Đô la Mỹ = 7412.841578
SingaporeUnited States15001.3 Đô la Singapore đến Đô la Mỹ = 11118.780594
SingaporeUnited States20001.3 Đô la Singapore đến Đô la Mỹ = 14824.719611
SingaporeUnited StatesQuang cảnh SGD USD Đồ thị


Bạn hiện đang xem trang web trong Tiếng Việt. Bạn có thể chuyển sang Tiếng Anh (Hoa Kỳ) nếu bạn thích. Du khách quốc tế có thể đọc trang web bằng ngôn ngữ ưa thích của họ bằng cách chọn từ một trong các tùy chọn bên dưới:


Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Tỷ giá hối đoái, Chuyển tiền và Trang web

Mọi nỗ lực đều được thực hiện để đảm bảo tính chính xác của tỷ giá hối đoái và thông tin liên quan đến việc chuyển tiền. Tuy nhiên, chúng tôi không đưa ra bất kỳ lời khuyên hoặc khuyến nghị nào về tài chính. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về tỷ giá hối đoái không chính xác hoặc bất kỳ dữ liệu nào tại Exchange-Rates.com. Trước khi bạn thực hiện một giao dịch ngoại tệ, hãy tìm kiếm lời khuyên chuyên nghiệp của ngân hàng, văn phòng thu đổi ngoại tệ hoặc nhà môi giới ngoại hối.
© 2022  Exchange Rates

About   ·   Terms   ·   Privacy   ·   Contact