Đổi 1 TRY đến USD

Xem Lira Thổ Nhĩ Kỳ đến Đô la Mỹ Tỷ giá hối đoái và gửi tiền đến Hoa Kỳ (1 TRY đến USD).

1 Lira Thổ Nhĩ Kỳ đến Đô la Mỹ = 0.0540581

1.00 ₺ (TRY) = $0.05 USD


Thay đổi số lượng hoặc đơn vị tiền tệ
1 Lira Thổ Nhĩ Kỳ đến Đô la Mỹ

Đổi 1 Lira Thổ Nhĩ Kỳ đến Đô la Mỹ from gà tây đến Hoa Kỳ. Exchange-Rates.com công cụ chuyển đổi tiền tệ sử dụng tỷ giá hối đoái được cập nhật sau mỗi 5-10 phút.

Tìm hiểu thêm về TRY USD Tỷ giá, bao gồm một biểu đồ của giá lịch sử. Chúng tôi sử dụng tỷ giá hối đoái giữa thị trường cho tất cả các chuyển đổi tiền tệ.

1 Lira Thổ Nhĩ Kỳ đến Đô la Mỹ (TỶ GIÁ TRAO ĐỔI TRỰC TIẾP): 0.0540581

Đơn vị tiền tệ của Hoa Kỳ là đô la và xu. Có 100 xu bằng một đô la.

Giá trị chuyển đổi 7 ngày trước là 0.054538. Kiểm tra TRY đến USD xu hướng.

Đổi Lira Thổ Nhĩ Kỳ sang các loại tiền tệ khác thích 1 Lira Thổ Nhĩ Kỳ đến Ripple hoặc là 1 Lira Thổ Nhĩ Kỳ đến Rupee Mauritian

Các loại tiền điện tử hàng đầu (dựa trên vốn hóa thị trường) được giới thiệu tại Exchange-Rates.com trang web nữa, thích 1 Lira Thổ Nhĩ Kỳ đến Bitcoin, 1 Lira Thổ Nhĩ Kỳ đến Ethereum, 1 Lira Thổ Nhĩ Kỳ đến Cardano, hoặc là 1 Lira Thổ Nhĩ Kỳ đến Dogecoin.

gà tây đến Hoa Kỳ Tỷ giá hối đoái

Đối chiếu 1 Lira đến Đô la Conversion (₺ đến $)

CỜTRY USD Đối chiếu Lira Thổ Nhĩ Kỳ đến Đô la Mỹ
TurkeyUnited States 1 TRY đến USD = 0.0540581
TurkeyUnited States1 Lira Thổ Nhĩ Kỳ đến Đô la Mỹ = 0.0540581
TurkeyUnited States10 Lira Thổ Nhĩ Kỳ đến Đô la Mỹ = 0.540581
TurkeyUnited States100 Lira Thổ Nhĩ Kỳ đến Đô la Mỹ = 5.405813
TurkeyUnited States1000 Lira Thổ Nhĩ Kỳ đến Đô la Mỹ = 54.0581292
TurkeyUnited States5000 Lira Thổ Nhĩ Kỳ đến Đô la Mỹ = 270.290646
TurkeyUnited States201 Lira Thổ Nhĩ Kỳ đến Đô la Mỹ = 10.865684
TurkeyUnited States501 Lira Thổ Nhĩ Kỳ đến Đô la Mỹ = 27.0831227
TurkeyUnited States1001 Lira Thổ Nhĩ Kỳ đến Đô la Mỹ = 54.112187
TurkeyUnited States1501 Lira Thổ Nhĩ Kỳ đến Đô la Mỹ = 81.141252
TurkeyUnited States2001 Lira Thổ Nhĩ Kỳ đến Đô la Mỹ = 108.170317
TurkeyUnited States5001 Lira Thổ Nhĩ Kỳ đến Đô la Mỹ = 270.344704
TurkeyUnited States10001 Lira Thổ Nhĩ Kỳ đến Đô la Mỹ = 540.63535
TurkeyUnited States15001 Lira Thổ Nhĩ Kỳ đến Đô la Mỹ = 810.925997
TurkeyUnited States20001 Lira Thổ Nhĩ Kỳ đến Đô la Mỹ = 1081.216643
TurkeyUnited StatesQuang cảnh TRY USD Đồ thị


Bạn hiện đang xem trang web trong Tiếng Việt. Bạn có thể chuyển sang Tiếng Anh (Hoa Kỳ) nếu bạn thích. Du khách quốc tế có thể đọc trang web bằng ngôn ngữ ưa thích của họ bằng cách chọn từ một trong các tùy chọn bên dưới:


Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Tỷ giá hối đoái, Chuyển tiền và Trang web

Mọi nỗ lực đều được thực hiện để đảm bảo tính chính xác của tỷ giá hối đoái và thông tin liên quan đến việc chuyển tiền. Tuy nhiên, chúng tôi không đưa ra bất kỳ lời khuyên hoặc khuyến nghị nào về tài chính. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về tỷ giá hối đoái không chính xác hoặc bất kỳ dữ liệu nào tại Exchange-Rates.com. Trước khi bạn thực hiện một giao dịch ngoại tệ, hãy tìm kiếm lời khuyên chuyên nghiệp của ngân hàng, văn phòng thu đổi ngoại tệ hoặc nhà môi giới ngoại hối.
© 2022  Exchange Rates

About   ·   Terms   ·   Privacy   ·   Contact