Đổi 1 USD đến INR

Xem Đô la Mỹ đến Rupee Ấn Độ Tỷ giá hối đoái và gửi tiền đến Ấn Độ (1 USD đến INR).

1 Đô la Mỹ đến Rupee Ấn Độ = 82.542514

$1.00 USD = ₹ 82.54 INR


Thay đổi số lượng hoặc đơn vị tiền tệ

1 Đô la Mỹ đến Rupee Ấn Độ

Đổi 1 Đô la Mỹ đến Rupee Ấn Độ from Hoa Kỳ đến Ấn Độ. Exchange-Rates.com công cụ chuyển đổi tiền tệ sử dụng tỷ giá hối đoái được cập nhật sau mỗi 5-10 phút.

Tìm hiểu thêm về USD INR Tỷ giá, bao gồm một biểu đồ của giá lịch sử. Chúng tôi sử dụng tỷ giá hối đoái giữa thị trường cho tất cả các chuyển đổi tiền tệ.

1 Đô la Mỹ đến Rupee Ấn Độ (TỶ GIÁ TRAO ĐỔI TRỰC TIẾP): 82.542514

Đơn vị tiền tệ của Hoa Kỳ là đô la và xu. Có 100 xu bằng một đô la.

Đơn vị tiền tệ của Ấn Độ là rupee và paisa. Có 100 paisa trong một đồng rupee.

Giá trị chuyển đổi 7 ngày trước là 82.9051. Kiểm tra USD đến INR xu hướng.

Đổi Đô la Mỹ sang các loại tiền tệ khác thích 1 Đô la Mỹ đến Franc Guinean hoặc là 1 Đô la Mỹ đến Litecoin

Các loại tiền điện tử hàng đầu (dựa trên vốn hóa thị trường) được giới thiệu tại Exchange-Rates.com trang web nữa, thích 1 Đô la Mỹ đến Bitcoin, 1 Đô la Mỹ đến Ethereum, 1 Đô la Mỹ đến Cardano, hoặc là 1 Đô la Mỹ đến Dogecoin.

Hoa Kỳ đến Ấn Độ Tỷ giá hối đoái

Đối chiếu 1 Đô la đến Rupee Conversion ($ đến ₹)

CỜUSD INR Đối chiếu Đô la Mỹ đến Rupee Ấn Độ
United StatesIndia 1 USD đến INR = 82.542514
United StatesIndia1 Đô la Mỹ đến Rupee Ấn Độ = 82.542514
United StatesIndia10 Đô la Mỹ đến Rupee Ấn Độ = 825.425135
United StatesIndia100 Đô la Mỹ đến Rupee Ấn Độ = 8254.251352
United StatesIndia1000 Đô la Mỹ đến Rupee Ấn Độ = 82542.513521
United StatesIndia5000 Đô la Mỹ đến Rupee Ấn Độ = 412712.567607
United StatesIndia201 Đô la Mỹ đến Rupee Ấn Độ = 16591.0452178
United StatesIndia501 Đô la Mỹ đến Rupee Ấn Độ = 41353.799274
United StatesIndia1001 Đô la Mỹ đến Rupee Ấn Độ = 82625.0560349
United StatesIndia1501 Đô la Mỹ đến Rupee Ấn Độ = 123896.312796
United StatesIndia2001 Đô la Mỹ đến Rupee Ấn Độ = 165167.569556
United StatesIndia5001 Đô la Mỹ đến Rupee Ấn Độ = 412795.11012
United StatesIndia10001 Đô la Mỹ đến Rupee Ấn Độ = 825507.677727
United StatesIndia15001 Đô la Mỹ đến Rupee Ấn Độ = 1238220.245334
United StatesIndia20001 Đô la Mỹ đến Rupee Ấn Độ = 1650932.812941
United StatesIndiaQuang cảnh USD INR Đồ thị


Bạn hiện đang xem trang web trong Tiếng Việt. Bạn có thể chuyển sang Tiếng Anh (Hoa Kỳ) nếu bạn thích. Du khách quốc tế có thể đọc trang web bằng ngôn ngữ ưa thích của họ bằng cách chọn từ một trong các tùy chọn bên dưới:


Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Tỷ giá hối đoái, Chuyển tiền và Trang web

Mọi nỗ lực đều được thực hiện để đảm bảo tính chính xác của tỷ giá hối đoái và thông tin liên quan đến việc chuyển tiền. Tuy nhiên, chúng tôi không đưa ra bất kỳ lời khuyên hoặc khuyến nghị nào về tài chính. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về tỷ giá hối đoái không chính xác hoặc bất kỳ dữ liệu nào tại Exchange-Rates.com. Trước khi bạn thực hiện một giao dịch ngoại tệ, hãy tìm kiếm lời khuyên chuyên nghiệp của ngân hàng, văn phòng thu đổi ngoại tệ hoặc nhà môi giới ngoại hối.
© 2023  Exchange Rates

About   ·   Terms   ·   Privacy   ·   Contact