Đổi 1 USD đến SEK

Xem Đô la Mỹ đến Đồng curon Thụy Điển Tỷ giá hối đoái và gửi tiền đến Thụy Điển (1 USD đến SEK).

1 Đô la Mỹ đến Đồng curon Thụy Điển = 9.96886

$1.00 USD = 9.97 Đồng curon Thụy Điển


Thay đổi số lượng hoặc đơn vị tiền tệ
1 Đô la Mỹ đến Đồng curon Thụy Điển

Đổi 1 Đô la Mỹ đến Đồng curon Thụy Điển from Hoa Kỳ đến Thụy Điển. Exchange-Rates.com công cụ chuyển đổi tiền tệ sử dụng tỷ giá hối đoái được cập nhật sau mỗi 5-10 phút.

Tìm hiểu thêm về USD SEK Tỷ giá, bao gồm một biểu đồ của giá lịch sử. Chúng tôi sử dụng tỷ giá hối đoái giữa thị trường cho tất cả các chuyển đổi tiền tệ.

1 Đô la Mỹ đến Đồng curon Thụy Điển (TỶ GIÁ TRAO ĐỔI TRỰC TIẾP): 9.96886

Đơn vị tiền tệ của Hoa Kỳ là đô la và xu. Có 100 xu bằng một đô la.

Giá trị chuyển đổi 7 ngày trước là 10.0792. Kiểm tra USD đến SEK xu hướng.

Đổi Đô la Mỹ sang các loại tiền tệ khác thích 1 Đô la Mỹ đến Bạt Thái Lan hoặc là 1 Đô la Mỹ đến Đô la Đài Loan mới

Các loại tiền điện tử hàng đầu (dựa trên vốn hóa thị trường) được giới thiệu tại Exchange-Rates.com trang web nữa, thích 1 Đô la Mỹ đến Bitcoin, 1 Đô la Mỹ đến Ethereum, 1 Đô la Mỹ đến Cardano, hoặc là 1 Đô la Mỹ đến Dogecoin.

Hoa Kỳ đến Thụy Điển Tỷ giá hối đoái

Đối chiếu 1 Đô la đến Krona Conversion

CỜUSD SEK Đối chiếu Đô la Mỹ đến Đồng curon Thụy Điển
United StatesSweden 1 USD đến SEK = 9.96886
United StatesSweden1 Đô la Mỹ đến Đồng curon Thụy Điển = 9.96886
United StatesSweden10 Đô la Mỹ đến Đồng curon Thụy Điển = 99.6886
United StatesSweden100 Đô la Mỹ đến Đồng curon Thụy Điển = 996.886
United StatesSweden1000 Đô la Mỹ đến Đồng curon Thụy Điển = 9968.86
United StatesSweden5000 Đô la Mỹ đến Đồng curon Thụy Điển = 49844.3
United StatesSweden201 Đô la Mỹ đến Đồng curon Thụy Điển = 2003.74086
United StatesSweden501 Đô la Mỹ đến Đồng curon Thụy Điển = 4994.39886
United StatesSweden1001 Đô la Mỹ đến Đồng curon Thụy Điển = 9978.82886
United StatesSweden1501 Đô la Mỹ đến Đồng curon Thụy Điển = 14963.25886
United StatesSweden2001 Đô la Mỹ đến Đồng curon Thụy Điển = 19947.68886
United StatesSweden5001 Đô la Mỹ đến Đồng curon Thụy Điển = 49854.26886
United StatesSweden10001 Đô la Mỹ đến Đồng curon Thụy Điển = 99698.56886
United StatesSweden15001 Đô la Mỹ đến Đồng curon Thụy Điển = 149542.86886
United StatesSweden20001 Đô la Mỹ đến Đồng curon Thụy Điển = 199387.16886
United StatesSwedenQuang cảnh USD SEK Đồ thị


Bạn hiện đang xem trang web trong Tiếng Việt. Bạn có thể chuyển sang Tiếng Anh (Hoa Kỳ) nếu bạn thích. Du khách quốc tế có thể đọc trang web bằng ngôn ngữ ưa thích của họ bằng cách chọn từ một trong các tùy chọn bên dưới:


Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Tỷ giá hối đoái, Chuyển tiền và Trang web

Mọi nỗ lực đều được thực hiện để đảm bảo tính chính xác của tỷ giá hối đoái và thông tin liên quan đến việc chuyển tiền. Tuy nhiên, chúng tôi không đưa ra bất kỳ lời khuyên hoặc khuyến nghị nào về tài chính. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về tỷ giá hối đoái không chính xác hoặc bất kỳ dữ liệu nào tại Exchange-Rates.com. Trước khi bạn thực hiện một giao dịch ngoại tệ, hãy tìm kiếm lời khuyên chuyên nghiệp của ngân hàng, văn phòng thu đổi ngoại tệ hoặc nhà môi giới ngoại hối.
© 2022  Exchange Rates

About   ·   Terms   ·   Privacy   ·   Contact