Đổi 1 USD đến TRY

Xem Đô la Mỹ đến Lira Thổ Nhĩ Kỳ Tỷ giá hối đoái và gửi tiền đến gà tây (1 USD đến TRY).

1 Đô la Mỹ đến Lira Thổ Nhĩ Kỳ = 18.574285

$1.00 USD = 18.57 ₺ (TRY)


Thay đổi số lượng hoặc đơn vị tiền tệ
1 Đô la Mỹ đến Lira Thổ Nhĩ Kỳ

Đổi 1 Đô la Mỹ đến Lira Thổ Nhĩ Kỳ from Hoa Kỳ đến gà tây. Exchange-Rates.com công cụ chuyển đổi tiền tệ sử dụng tỷ giá hối đoái được cập nhật sau mỗi 5-10 phút.

Tìm hiểu thêm về USD TRY Tỷ giá, bao gồm một biểu đồ của giá lịch sử. Chúng tôi sử dụng tỷ giá hối đoái giữa thị trường cho tất cả các chuyển đổi tiền tệ.

1 Đô la Mỹ đến Lira Thổ Nhĩ Kỳ (TỶ GIÁ TRAO ĐỔI TRỰC TIẾP): 18.574285

Đơn vị tiền tệ của Hoa Kỳ là đô la và xu. Có 100 xu bằng một đô la.

Giá trị chuyển đổi 7 ngày trước là 18.5025. Kiểm tra USD đến TRY xu hướng.

Đổi Đô la Mỹ sang các loại tiền tệ khác thích 1 Đô la Mỹ đến Malawian Kwacha hoặc là 1 Đô la Mỹ đến Đồng việt nam

Các loại tiền điện tử hàng đầu (dựa trên vốn hóa thị trường) được giới thiệu tại Exchange-Rates.com trang web nữa, thích 1 Đô la Mỹ đến Bitcoin, 1 Đô la Mỹ đến Ethereum, 1 Đô la Mỹ đến Cardano, hoặc là 1 Đô la Mỹ đến Dogecoin.

Hoa Kỳ đến gà tây Tỷ giá hối đoái

Đối chiếu 1 Đô la đến Lira Conversion ($ đến ₺)

CỜUSD TRY Đối chiếu Đô la Mỹ đến Lira Thổ Nhĩ Kỳ
United StatesTurkey 1 USD đến TRY = 18.574285
United StatesTurkey1 Đô la Mỹ đến Lira Thổ Nhĩ Kỳ = 18.574285
United StatesTurkey10 Đô la Mỹ đến Lira Thổ Nhĩ Kỳ = 185.742849
United StatesTurkey100 Đô la Mỹ đến Lira Thổ Nhĩ Kỳ = 1857.428494
United StatesTurkey1000 Đô la Mỹ đến Lira Thổ Nhĩ Kỳ = 18574.284943
United StatesTurkey5000 Đô la Mỹ đến Lira Thổ Nhĩ Kỳ = 92871.424715
United StatesTurkey201 Đô la Mỹ đến Lira Thổ Nhĩ Kỳ = 3733.431274
United StatesTurkey501 Đô la Mỹ đến Lira Thổ Nhĩ Kỳ = 9305.716756
United StatesTurkey1001 Đô la Mỹ đến Lira Thổ Nhĩ Kỳ = 18592.859228
United StatesTurkey1501 Đô la Mỹ đến Lira Thổ Nhĩ Kỳ = 27880.00169954
United StatesTurkey2001 Đô la Mỹ đến Lira Thổ Nhĩ Kỳ = 37167.144171
United StatesTurkey5001 Đô la Mỹ đến Lira Thổ Nhĩ Kỳ = 92889.999
United StatesTurkey10001 Đô la Mỹ đến Lira Thổ Nhĩ Kỳ = 185761.423716
United StatesTurkey15001 Đô la Mỹ đến Lira Thổ Nhĩ Kỳ = 278632.848431
United StatesTurkey20001 Đô la Mỹ đến Lira Thổ Nhĩ Kỳ = 371504.273146
United StatesTurkeyQuang cảnh USD TRY Đồ thị


Bạn hiện đang xem trang web trong Tiếng Việt. Bạn có thể chuyển sang Tiếng Anh (Hoa Kỳ) nếu bạn thích. Du khách quốc tế có thể đọc trang web bằng ngôn ngữ ưa thích của họ bằng cách chọn từ một trong các tùy chọn bên dưới:


Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Tỷ giá hối đoái, Chuyển tiền và Trang web

Mọi nỗ lực đều được thực hiện để đảm bảo tính chính xác của tỷ giá hối đoái và thông tin liên quan đến việc chuyển tiền. Tuy nhiên, chúng tôi không đưa ra bất kỳ lời khuyên hoặc khuyến nghị nào về tài chính. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về tỷ giá hối đoái không chính xác hoặc bất kỳ dữ liệu nào tại Exchange-Rates.com. Trước khi bạn thực hiện một giao dịch ngoại tệ, hãy tìm kiếm lời khuyên chuyên nghiệp của ngân hàng, văn phòng thu đổi ngoại tệ hoặc nhà môi giới ngoại hối.
© 2022  Exchange Rates

About   ·   Terms   ·   Privacy   ·   Contact