Đổi 10 INR đến USD

Xem Rupee Ấn Độ đến Đô la Mỹ Tỷ giá hối đoái và gửi tiền đến Hoa Kỳ (10 INR đến USD).

10 Rupee Ấn Độ đến Đô la Mỹ = 0.12115

₹ 10.00 INR = $0.12 USD


Thay đổi số lượng hoặc đơn vị tiền tệ

10 Rupee Ấn Độ đến Đô la Mỹ

Đổi 10 Rupee Ấn Độ đến Đô la Mỹ from Ấn Độ đến Hoa Kỳ. Exchange-Rates.com công cụ chuyển đổi tiền tệ sử dụng tỷ giá hối đoái được cập nhật sau mỗi 5-10 phút.

Tìm hiểu thêm về INR USD Tỷ giá, bao gồm một biểu đồ của giá lịch sử. Chúng tôi sử dụng tỷ giá hối đoái giữa thị trường cho tất cả các chuyển đổi tiền tệ.

1 Rupee Ấn Độ đến Đô la Mỹ (TỶ GIÁ TRAO ĐỔI TRỰC TIẾP): 0.012115

Đơn vị tiền tệ của Ấn Độ là rupee và paisa. Có 100 paisa trong một đồng rupee.

Đơn vị tiền tệ của Hoa Kỳ là đô la và xu. Có 100 xu bằng một đô la.

Giá trị chuyển đổi 7 ngày trước là 0.012062. Kiểm tra INR đến USD xu hướng.

Đổi Rupee Ấn Độ sang các loại tiền tệ khác thích 10 Rupee Ấn Độ đến Đồng Dinar của Iraq hoặc là 10 Rupee Ấn Độ đến Sierra Leonean Leone

Các loại tiền điện tử hàng đầu (dựa trên vốn hóa thị trường) được giới thiệu tại Exchange-Rates.com trang web nữa, thích 10 Rupee Ấn Độ đến Bitcoin, 10 Rupee Ấn Độ đến Ethereum, 10 Rupee Ấn Độ đến Cardano, hoặc là 10 Rupee Ấn Độ đến Dogecoin.

Ấn Độ đến Hoa Kỳ Tỷ giá hối đoái

Đối chiếu 10 Rupee đến Đô la Conversion (₹ đến $)

CỜINR USD Đối chiếu Rupee Ấn Độ đến Đô la Mỹ
IndiaUnited States 10 INR đến USD = 0.12115
IndiaUnited States1 Rupee Ấn Độ đến Đô la Mỹ = 0.012115
IndiaUnited States10 Rupee Ấn Độ đến Đô la Mỹ = 0.12115
IndiaUnited States100 Rupee Ấn Độ đến Đô la Mỹ = 1.211497
IndiaUnited States1000 Rupee Ấn Độ đến Đô la Mỹ = 12.114969
IndiaUnited States5000 Rupee Ấn Độ đến Đô la Mỹ = 60.574845
IndiaUnited States210 Rupee Ấn Độ đến Đô la Mỹ = 2.544144
IndiaUnited States510 Rupee Ấn Độ đến Đô la Mỹ = 6.178634
IndiaUnited States1010 Rupee Ấn Độ đến Đô la Mỹ = 12.236119
IndiaUnited States1510 Rupee Ấn Độ đến Đô la Mỹ = 18.293603
IndiaUnited States2010 Rupee Ấn Độ đến Đô la Mỹ = 24.351088
IndiaUnited States5010 Rupee Ấn Độ đến Đô la Mỹ = 60.695995
IndiaUnited States10010 Rupee Ấn Độ đến Đô la Mỹ = 121.270841
IndiaUnited States15010 Rupee Ấn Độ đến Đô la Mỹ = 181.845686
IndiaUnited States20010 Rupee Ấn Độ đến Đô la Mỹ = 242.420532
IndiaUnited StatesQuang cảnh INR USD Đồ thị


Bạn hiện đang xem trang web trong Tiếng Việt. Bạn có thể chuyển sang Tiếng Anh (Hoa Kỳ) nếu bạn thích. Du khách quốc tế có thể đọc trang web bằng ngôn ngữ ưa thích của họ bằng cách chọn từ một trong các tùy chọn bên dưới:


Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Tỷ giá hối đoái, Chuyển tiền và Trang web

Mọi nỗ lực đều được thực hiện để đảm bảo tính chính xác của tỷ giá hối đoái và thông tin liên quan đến việc chuyển tiền. Tuy nhiên, chúng tôi không đưa ra bất kỳ lời khuyên hoặc khuyến nghị nào về tài chính. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về tỷ giá hối đoái không chính xác hoặc bất kỳ dữ liệu nào tại Exchange-Rates.com. Trước khi bạn thực hiện một giao dịch ngoại tệ, hãy tìm kiếm lời khuyên chuyên nghiệp của ngân hàng, văn phòng thu đổi ngoại tệ hoặc nhà môi giới ngoại hối.
© 2023  Exchange Rates

About   ·   Terms   ·   Privacy   ·   Contact