Đổi 10 THB đến USD

Xem Bạt Thái Lan đến Đô la Mỹ Tỷ giá hối đoái và gửi tiền đến Hoa Kỳ (10 THB đến USD).

10 Bạt Thái Lan đến Đô la Mỹ = 0.293459

10.00 ฿ (THB) = $0.29 USD


Thay đổi số lượng hoặc đơn vị tiền tệ

10 Bạt Thái Lan đến Đô la Mỹ

Đổi 10 Bạt Thái Lan đến Đô la Mỹ from nước Thái Lan đến Hoa Kỳ. Exchange-Rates.com công cụ chuyển đổi tiền tệ sử dụng tỷ giá hối đoái được cập nhật sau mỗi 5-10 phút.

Tìm hiểu thêm về THB USD Tỷ giá, bao gồm một biểu đồ của giá lịch sử. Chúng tôi sử dụng tỷ giá hối đoái giữa thị trường cho tất cả các chuyển đổi tiền tệ.

1 Bạt Thái Lan đến Đô la Mỹ (TỶ GIÁ TRAO ĐỔI TRỰC TIẾP): 0.0293459

Đơn vị tiền tệ của Thái Lan là baht Thái và satang. Có 100 satang trong một đồng baht Thái.

Đơn vị tiền tệ của Hoa Kỳ là đô la và xu. Có 100 xu bằng một đô la.

Giá trị chuyển đổi 7 ngày trước là 0.029373. Kiểm tra THB đến USD xu hướng.

Đổi Bạt Thái Lan sang các loại tiền tệ khác thích 10 Bạt Thái Lan đến Zambian Kwacha hoặc là 10 Bạt Thái Lan đến Salvadoran Colon

Các loại tiền điện tử hàng đầu (dựa trên vốn hóa thị trường) được giới thiệu tại Exchange-Rates.com trang web nữa, thích 10 Bạt Thái Lan đến Bitcoin, 10 Bạt Thái Lan đến Ethereum, 10 Bạt Thái Lan đến Cardano, hoặc là 10 Bạt Thái Lan đến Dogecoin.

nước Thái Lan đến Hoa Kỳ Tỷ giá hối đoái

Đối chiếu 10 Bạt Thái Lan đến Đô la Conversion (฿ đến $)

CỜTHB USD Đối chiếu Bạt Thái Lan đến Đô la Mỹ
ThailandUnited States 10 THB đến USD = 0.293459
ThailandUnited States1 Bạt Thái Lan đến Đô la Mỹ = 0.0293459
ThailandUnited States10 Bạt Thái Lan đến Đô la Mỹ = 0.293459
ThailandUnited States100 Bạt Thái Lan đến Đô la Mỹ = 2.934591
ThailandUnited States1000 Bạt Thái Lan đến Đô la Mỹ = 29.34591
ThailandUnited States5000 Bạt Thái Lan đến Đô la Mỹ = 146.729548
ThailandUnited States210 Bạt Thái Lan đến Đô la Mỹ = 6.162641
ThailandUnited States510 Bạt Thái Lan đến Đô la Mỹ = 14.966414
ThailandUnited States1010 Bạt Thái Lan đến Đô la Mỹ = 29.639369
ThailandUnited States1510 Bạt Thái Lan đến Đô la Mỹ = 44.312323
ThailandUnited States2010 Bạt Thái Lan đến Đô la Mỹ = 58.985278
ThailandUnited States5010 Bạt Thái Lan đến Đô la Mỹ = 147.0230069
ThailandUnited States10010 Bạt Thái Lan đến Đô la Mỹ = 293.752555
ThailandUnited States15010 Bạt Thái Lan đến Đô la Mỹ = 440.482102
ThailandUnited States20010 Bạt Thái Lan đến Đô la Mỹ = 587.21165
ThailandUnited StatesQuang cảnh THB USD Đồ thị


Bạn hiện đang xem trang web trong Tiếng Việt. Bạn có thể chuyển sang Tiếng Anh (Hoa Kỳ) nếu bạn thích. Du khách quốc tế có thể đọc trang web bằng ngôn ngữ ưa thích của họ bằng cách chọn từ một trong các tùy chọn bên dưới:


Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Tỷ giá hối đoái, Chuyển tiền và Trang web

Mọi nỗ lực đều được thực hiện để đảm bảo tính chính xác của tỷ giá hối đoái và thông tin liên quan đến việc chuyển tiền. Tuy nhiên, chúng tôi không đưa ra bất kỳ lời khuyên hoặc khuyến nghị nào về tài chính. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về tỷ giá hối đoái không chính xác hoặc bất kỳ dữ liệu nào tại Exchange-Rates.com. Trước khi bạn thực hiện một giao dịch ngoại tệ, hãy tìm kiếm lời khuyên chuyên nghiệp của ngân hàng, văn phòng thu đổi ngoại tệ hoặc nhà môi giới ngoại hối.
© 2023  Exchange Rates

About   ·   Terms   ·   Privacy   ·   Contact