Đổi 10 USD đến THB

Xem Đô la Mỹ đến Bạt Thái Lan Tỷ giá hối đoái và gửi tiền đến nước Thái Lan (10 USD đến THB).

10 Đô la Mỹ đến Bạt Thái Lan = 340.807982

$10.00 USD = 340.81 ฿ (THB)


Thay đổi số lượng hoặc đơn vị tiền tệ

10 Đô la Mỹ đến Bạt Thái Lan

Đổi 10 Đô la Mỹ đến Bạt Thái Lan from Hoa Kỳ đến nước Thái Lan. Exchange-Rates.com công cụ chuyển đổi tiền tệ sử dụng tỷ giá hối đoái được cập nhật sau mỗi 5-10 phút.

Tìm hiểu thêm về USD THB Tỷ giá, bao gồm một biểu đồ của giá lịch sử. Chúng tôi sử dụng tỷ giá hối đoái giữa thị trường cho tất cả các chuyển đổi tiền tệ.

1 Đô la Mỹ đến Bạt Thái Lan (TỶ GIÁ TRAO ĐỔI TRỰC TIẾP): 34.0807982

Đơn vị tiền tệ của Hoa Kỳ là đô la và xu. Có 100 xu bằng một đô la.

Đơn vị tiền tệ của Thái Lan là baht Thái và satang. Có 100 satang trong một đồng baht Thái.

Giá trị chuyển đổi 7 ngày trước là 34.44. Kiểm tra USD đến THB xu hướng.

Đổi Đô la Mỹ sang các loại tiền tệ khác thích 10 Đô la Mỹ đến Peso Colombia hoặc là 10 Đô la Mỹ đến Neo

Các loại tiền điện tử hàng đầu (dựa trên vốn hóa thị trường) được giới thiệu tại Exchange-Rates.com trang web nữa, thích 10 Đô la Mỹ đến Bitcoin, 10 Đô la Mỹ đến Ethereum, 10 Đô la Mỹ đến Cardano, hoặc là 10 Đô la Mỹ đến Dogecoin.

Hoa Kỳ đến nước Thái Lan Tỷ giá hối đoái

Đối chiếu 10 Đô la đến Bạt Thái Lan Conversion ($ đến ฿)

CỜUSD THB Đối chiếu Đô la Mỹ đến Bạt Thái Lan
United StatesThailand 10 USD đến THB = 340.807982
United StatesThailand1 Đô la Mỹ đến Bạt Thái Lan = 34.0807982
United StatesThailand10 Đô la Mỹ đến Bạt Thái Lan = 340.807982
United StatesThailand100 Đô la Mỹ đến Bạt Thái Lan = 3408.0798184
United StatesThailand1000 Đô la Mỹ đến Bạt Thái Lan = 34080.798184
United StatesThailand5000 Đô la Mỹ đến Bạt Thái Lan = 170403.990922
United StatesThailand210 Đô la Mỹ đến Bạt Thái Lan = 7156.967619
United StatesThailand510 Đô la Mỹ đến Bạt Thái Lan = 17381.207074
United StatesThailand1010 Đô la Mỹ đến Bạt Thái Lan = 34421.606166
United StatesThailand1510 Đô la Mỹ đến Bạt Thái Lan = 51462.00525858
United StatesThailand2010 Đô la Mỹ đến Bạt Thái Lan = 68502.404351
United StatesThailand5010 Đô la Mỹ đến Bạt Thái Lan = 170744.798904
United StatesThailand10010 Đô la Mỹ đến Bạt Thái Lan = 341148.789827
United StatesThailand15010 Đô la Mỹ đến Bạt Thái Lan = 511552.780749
United StatesThailand20010 Đô la Mỹ đến Bạt Thái Lan = 681956.771672
United StatesThailandQuang cảnh USD THB Đồ thị


Bạn hiện đang xem trang web trong Tiếng Việt. Bạn có thể chuyển sang Tiếng Anh (Hoa Kỳ) nếu bạn thích. Du khách quốc tế có thể đọc trang web bằng ngôn ngữ ưa thích của họ bằng cách chọn từ một trong các tùy chọn bên dưới:


Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Tỷ giá hối đoái, Chuyển tiền và Trang web

Mọi nỗ lực đều được thực hiện để đảm bảo tính chính xác của tỷ giá hối đoái và thông tin liên quan đến việc chuyển tiền. Tuy nhiên, chúng tôi không đưa ra bất kỳ lời khuyên hoặc khuyến nghị nào về tài chính. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về tỷ giá hối đoái không chính xác hoặc bất kỳ dữ liệu nào tại Exchange-Rates.com. Trước khi bạn thực hiện một giao dịch ngoại tệ, hãy tìm kiếm lời khuyên chuyên nghiệp của ngân hàng, văn phòng thu đổi ngoại tệ hoặc nhà môi giới ngoại hối.
© 2023  Exchange Rates

About   ·   Terms   ·   Privacy   ·   Contact