Đổi 10 USD đến TRY

Xem Đô la Mỹ đến Lira Thổ Nhĩ Kỳ Tỷ giá hối đoái và gửi tiền đến gà tây (10 USD đến TRY).

10 Đô la Mỹ đến Lira Thổ Nhĩ Kỳ = 185.122017

$10.00 USD = 185.12 ₺ (TRY)


Thay đổi số lượng hoặc đơn vị tiền tệ
10 Đô la Mỹ đến Lira Thổ Nhĩ Kỳ

Đổi 10 Đô la Mỹ đến Lira Thổ Nhĩ Kỳ from Hoa Kỳ đến gà tây. Exchange-Rates.com công cụ chuyển đổi tiền tệ sử dụng tỷ giá hối đoái được cập nhật sau mỗi 5-10 phút.

Tìm hiểu thêm về USD TRY Tỷ giá, bao gồm một biểu đồ của giá lịch sử. Chúng tôi sử dụng tỷ giá hối đoái giữa thị trường cho tất cả các chuyển đổi tiền tệ.

1 Đô la Mỹ đến Lira Thổ Nhĩ Kỳ (TỶ GIÁ TRAO ĐỔI TRỰC TIẾP): 18.512202

Đơn vị tiền tệ của Hoa Kỳ là đô la và xu. Có 100 xu bằng một đô la.

Giá trị chuyển đổi 7 ngày trước là 18.3357. Kiểm tra USD đến TRY xu hướng.

Đổi Đô la Mỹ sang các loại tiền tệ khác thích 10 Đô la Mỹ đến Đô la quần đảo Solomon hoặc là 10 Đô la Mỹ đến Rupee Mauritian

Các loại tiền điện tử hàng đầu (dựa trên vốn hóa thị trường) được giới thiệu tại Exchange-Rates.com trang web nữa, thích 10 Đô la Mỹ đến Bitcoin, 10 Đô la Mỹ đến Ethereum, 10 Đô la Mỹ đến Cardano, hoặc là 10 Đô la Mỹ đến Dogecoin.

Hoa Kỳ đến gà tây Tỷ giá hối đoái

Đối chiếu 10 Đô la đến Lira Conversion ($ đến ₺)

CỜUSD TRY Đối chiếu Đô la Mỹ đến Lira Thổ Nhĩ Kỳ
United StatesTurkey 10 USD đến TRY = 185.122017
United StatesTurkey1 Đô la Mỹ đến Lira Thổ Nhĩ Kỳ = 18.512202
United StatesTurkey10 Đô la Mỹ đến Lira Thổ Nhĩ Kỳ = 185.122017
United StatesTurkey100 Đô la Mỹ đến Lira Thổ Nhĩ Kỳ = 1851.220171
United StatesTurkey1000 Đô la Mỹ đến Lira Thổ Nhĩ Kỳ = 18512.201706
United StatesTurkey5000 Đô la Mỹ đến Lira Thổ Nhĩ Kỳ = 92561.0085277
United StatesTurkey210 Đô la Mỹ đến Lira Thổ Nhĩ Kỳ = 3887.562358
United StatesTurkey510 Đô la Mỹ đến Lira Thổ Nhĩ Kỳ = 9441.22287
United StatesTurkey1010 Đô la Mỹ đến Lira Thổ Nhĩ Kỳ = 18697.323723
United StatesTurkey1510 Đô la Mỹ đến Lira Thổ Nhĩ Kỳ = 27953.424575
United StatesTurkey2010 Đô la Mỹ đến Lira Thổ Nhĩ Kỳ = 37209.525428
United StatesTurkey5010 Đô la Mỹ đến Lira Thổ Nhĩ Kỳ = 92746.130545
United StatesTurkey10010 Đô la Mỹ đến Lira Thổ Nhĩ Kỳ = 185307.139072
United StatesTurkey15010 Đô la Mỹ đến Lira Thổ Nhĩ Kỳ = 277868.1476
United StatesTurkey20010 Đô la Mỹ đến Lira Thổ Nhĩ Kỳ = 370429.156128
United StatesTurkeyQuang cảnh USD TRY Đồ thị


Bạn hiện đang xem trang web trong Tiếng Việt. Bạn có thể chuyển sang Tiếng Anh (Hoa Kỳ) nếu bạn thích. Du khách quốc tế có thể đọc trang web bằng ngôn ngữ ưa thích của họ bằng cách chọn từ một trong các tùy chọn bên dưới:


Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Tỷ giá hối đoái, Chuyển tiền và Trang web

Mọi nỗ lực đều được thực hiện để đảm bảo tính chính xác của tỷ giá hối đoái và thông tin liên quan đến việc chuyển tiền. Tuy nhiên, chúng tôi không đưa ra bất kỳ lời khuyên hoặc khuyến nghị nào về tài chính. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về tỷ giá hối đoái không chính xác hoặc bất kỳ dữ liệu nào tại Exchange-Rates.com. Trước khi bạn thực hiện một giao dịch ngoại tệ, hãy tìm kiếm lời khuyên chuyên nghiệp của ngân hàng, văn phòng thu đổi ngoại tệ hoặc nhà môi giới ngoại hối.
© 2022  Exchange Rates

About   ·   Terms   ·   Privacy   ·   Contact