Đổi 10 USD đến VND

Xem Đô la Mỹ đến Đồng việt nam Tỷ giá hối đoái và gửi tiền đến Việt Nam (10 USD đến VND).

10 Đô la Mỹ đến Đồng việt nam = 231975

$10.00 USD = 231,975.00 Đồng việt nam


Thay đổi số lượng hoặc đơn vị tiền tệ
10 Đô la Mỹ đến Đồng việt nam

Đổi 10 Đô la Mỹ đến Đồng việt nam from Hoa Kỳ đến Việt Nam. Exchange-Rates.com công cụ chuyển đổi tiền tệ sử dụng tỷ giá hối đoái được cập nhật sau mỗi 5-10 phút.

Tìm hiểu thêm về USD VND Tỷ giá, bao gồm một biểu đồ của giá lịch sử. Chúng tôi sử dụng tỷ giá hối đoái giữa thị trường cho tất cả các chuyển đổi tiền tệ.

1 Đô la Mỹ đến Đồng việt nam (TỶ GIÁ TRAO ĐỔI TRỰC TIẾP): 23197.5

Đơn vị tiền tệ của Hoa Kỳ là đô la và xu. Có 100 xu bằng một đô la.

Giá trị chuyển đổi 7 ngày trước là 23170. Kiểm tra USD đến VND xu hướng.

Đổi Đô la Mỹ sang các loại tiền tệ khác thích 10 Đô la Mỹ đến Krona tiếng Iceland hoặc là 10 Đô la Mỹ đến Đồng Naira của Nigeria

Các loại tiền điện tử hàng đầu (dựa trên vốn hóa thị trường) được giới thiệu tại Exchange-Rates.com trang web nữa, thích 10 Đô la Mỹ đến Bitcoin, 10 Đô la Mỹ đến Ethereum, 10 Đô la Mỹ đến Cardano, hoặc là 10 Đô la Mỹ đến Dogecoin.

Hoa Kỳ đến Việt Nam Tỷ giá hối đoái

Đối chiếu 10 Đô la đến Dong Conversion ($ đến ₫)

CỜUSD VND Đối chiếu Đô la Mỹ đến Đồng việt nam
United StatesVietnam 10 USD đến VND = 231975
United StatesVietnam1 Đô la Mỹ đến Đồng việt nam = 23197.5
United StatesVietnam10 Đô la Mỹ đến Đồng việt nam = 231975
United StatesVietnam100 Đô la Mỹ đến Đồng việt nam = 2319750
United StatesVietnam1000 Đô la Mỹ đến Đồng việt nam = 23197500
United StatesVietnam5000 Đô la Mỹ đến Đồng việt nam = 115987500
United StatesVietnam210 Đô la Mỹ đến Đồng việt nam = 4871475
United StatesVietnam510 Đô la Mỹ đến Đồng việt nam = 11830725
United StatesVietnam1010 Đô la Mỹ đến Đồng việt nam = 23429475
United StatesVietnam1510 Đô la Mỹ đến Đồng việt nam = 35028225
United StatesVietnam2010 Đô la Mỹ đến Đồng việt nam = 46626975
United StatesVietnam5010 Đô la Mỹ đến Đồng việt nam = 116219475
United StatesVietnam10010 Đô la Mỹ đến Đồng việt nam = 232206975
United StatesVietnam15010 Đô la Mỹ đến Đồng việt nam = 348194475
United StatesVietnam20010 Đô la Mỹ đến Đồng việt nam = 464181975
United StatesVietnamQuang cảnh USD VND Đồ thị


Bạn hiện đang xem trang web trong Tiếng Việt. Bạn có thể chuyển sang Tiếng Anh (Hoa Kỳ) nếu bạn thích. Du khách quốc tế có thể đọc trang web bằng ngôn ngữ ưa thích của họ bằng cách chọn từ một trong các tùy chọn bên dưới:


Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Tỷ giá hối đoái, Chuyển tiền và Trang web

Mọi nỗ lực đều được thực hiện để đảm bảo tính chính xác của tỷ giá hối đoái và thông tin liên quan đến việc chuyển tiền. Tuy nhiên, chúng tôi không đưa ra bất kỳ lời khuyên hoặc khuyến nghị nào về tài chính. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về tỷ giá hối đoái không chính xác hoặc bất kỳ dữ liệu nào tại Exchange-Rates.com. Trước khi bạn thực hiện một giao dịch ngoại tệ, hãy tìm kiếm lời khuyên chuyên nghiệp của ngân hàng, văn phòng thu đổi ngoại tệ hoặc nhà môi giới ngoại hối.
© 2022  Exchange Rates

About   ·   Terms   ·   Privacy   ·   Contact