Đổi 100 TRY đến USD

Xem Lira Thổ Nhĩ Kỳ đến Đô la Mỹ Tỷ giá hối đoái và gửi tiền đến Hoa Kỳ (100 TRY đến USD).

100 Lira Thổ Nhĩ Kỳ đến Đô la Mỹ = 5.405959

100.00 ₺ (TRY) = $5.41 USD


Thay đổi số lượng hoặc đơn vị tiền tệ
100 Lira Thổ Nhĩ Kỳ đến Đô la Mỹ

Đổi 100 Lira Thổ Nhĩ Kỳ đến Đô la Mỹ from gà tây đến Hoa Kỳ. Exchange-Rates.com công cụ chuyển đổi tiền tệ sử dụng tỷ giá hối đoái được cập nhật sau mỗi 5-10 phút.

Tìm hiểu thêm về TRY USD Tỷ giá, bao gồm một biểu đồ của giá lịch sử. Chúng tôi sử dụng tỷ giá hối đoái giữa thị trường cho tất cả các chuyển đổi tiền tệ.

1 Lira Thổ Nhĩ Kỳ đến Đô la Mỹ (TỶ GIÁ TRAO ĐỔI TRỰC TIẾP): 0.0540596

Đơn vị tiền tệ của Hoa Kỳ là đô la và xu. Có 100 xu bằng một đô la.

Giá trị chuyển đổi 7 ngày trước là 0.054538. Kiểm tra TRY đến USD xu hướng.

Đổi Lira Thổ Nhĩ Kỳ sang các loại tiền tệ khác thích 100 Lira Thổ Nhĩ Kỳ đến Đồng Sheqel mới của Israel hoặc là 100 Lira Thổ Nhĩ Kỳ đến DogeCoin

Các loại tiền điện tử hàng đầu (dựa trên vốn hóa thị trường) được giới thiệu tại Exchange-Rates.com trang web nữa, thích 100 Lira Thổ Nhĩ Kỳ đến Bitcoin, 100 Lira Thổ Nhĩ Kỳ đến Ethereum, 100 Lira Thổ Nhĩ Kỳ đến Cardano, hoặc là 100 Lira Thổ Nhĩ Kỳ đến Dogecoin.

gà tây đến Hoa Kỳ Tỷ giá hối đoái

Đối chiếu 100 Lira đến Đô la Conversion (₺ đến $)

CỜTRY USD Đối chiếu Lira Thổ Nhĩ Kỳ đến Đô la Mỹ
TurkeyUnited States 100 TRY đến USD = 5.405959
TurkeyUnited States1 Lira Thổ Nhĩ Kỳ đến Đô la Mỹ = 0.0540596
TurkeyUnited States10 Lira Thổ Nhĩ Kỳ đến Đô la Mỹ = 0.540596
TurkeyUnited States100 Lira Thổ Nhĩ Kỳ đến Đô la Mỹ = 5.405959
TurkeyUnited States1000 Lira Thổ Nhĩ Kỳ đến Đô la Mỹ = 54.05959
TurkeyUnited States5000 Lira Thổ Nhĩ Kỳ đến Đô la Mỹ = 270.29795
TurkeyUnited States300 Lira Thổ Nhĩ Kỳ đến Đô la Mỹ = 16.217877
TurkeyUnited States600 Lira Thổ Nhĩ Kỳ đến Đô la Mỹ = 32.435754
TurkeyUnited States1100 Lira Thổ Nhĩ Kỳ đến Đô la Mỹ = 59.465549
TurkeyUnited States1600 Lira Thổ Nhĩ Kỳ đến Đô la Mỹ = 86.495344
TurkeyUnited States2100 Lira Thổ Nhĩ Kỳ đến Đô la Mỹ = 113.525139
TurkeyUnited States5100 Lira Thổ Nhĩ Kỳ đến Đô la Mỹ = 275.703909
TurkeyUnited States10100 Lira Thổ Nhĩ Kỳ đến Đô la Mỹ = 546.00185915
TurkeyUnited States15100 Lira Thổ Nhĩ Kỳ đến Đô la Mỹ = 816.299809
TurkeyUnited States20100 Lira Thổ Nhĩ Kỳ đến Đô la Mỹ = 1086.597759
TurkeyUnited StatesQuang cảnh TRY USD Đồ thị


Bạn hiện đang xem trang web trong Tiếng Việt. Bạn có thể chuyển sang Tiếng Anh (Hoa Kỳ) nếu bạn thích. Du khách quốc tế có thể đọc trang web bằng ngôn ngữ ưa thích của họ bằng cách chọn từ một trong các tùy chọn bên dưới:


Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Tỷ giá hối đoái, Chuyển tiền và Trang web

Mọi nỗ lực đều được thực hiện để đảm bảo tính chính xác của tỷ giá hối đoái và thông tin liên quan đến việc chuyển tiền. Tuy nhiên, chúng tôi không đưa ra bất kỳ lời khuyên hoặc khuyến nghị nào về tài chính. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về tỷ giá hối đoái không chính xác hoặc bất kỳ dữ liệu nào tại Exchange-Rates.com. Trước khi bạn thực hiện một giao dịch ngoại tệ, hãy tìm kiếm lời khuyên chuyên nghiệp của ngân hàng, văn phòng thu đổi ngoại tệ hoặc nhà môi giới ngoại hối.
© 2022  Exchange Rates

About   ·   Terms   ·   Privacy   ·   Contact