Đổi 100 USD đến TRY

Xem Đô la Mỹ đến Lira Thổ Nhĩ Kỳ Tỷ giá hối đoái và gửi tiền đến gà tây (100 USD đến TRY).

100 Đô la Mỹ đến Lira Thổ Nhĩ Kỳ = 1851.150189

$100.00 USD = 1,851.15 ₺ (TRY)


Thay đổi số lượng hoặc đơn vị tiền tệ
100 Đô la Mỹ đến Lira Thổ Nhĩ Kỳ

Đổi 100 Đô la Mỹ đến Lira Thổ Nhĩ Kỳ from Hoa Kỳ đến gà tây. Exchange-Rates.com công cụ chuyển đổi tiền tệ sử dụng tỷ giá hối đoái được cập nhật sau mỗi 5-10 phút.

Tìm hiểu thêm về USD TRY Tỷ giá, bao gồm một biểu đồ của giá lịch sử. Chúng tôi sử dụng tỷ giá hối đoái giữa thị trường cho tất cả các chuyển đổi tiền tệ.

1 Đô la Mỹ đến Lira Thổ Nhĩ Kỳ (TỶ GIÁ TRAO ĐỔI TRỰC TIẾP): 18.511502

Đơn vị tiền tệ của Hoa Kỳ là đô la và xu. Có 100 xu bằng một đô la.

Giá trị chuyển đổi 7 ngày trước là 18.3357. Kiểm tra USD đến TRY xu hướng.

Đổi Đô la Mỹ sang các loại tiền tệ khác thích 100 Đô la Mỹ đến Eos hoặc là 100 Đô la Mỹ đến Yen Nhật

Các loại tiền điện tử hàng đầu (dựa trên vốn hóa thị trường) được giới thiệu tại Exchange-Rates.com trang web nữa, thích 100 Đô la Mỹ đến Bitcoin, 100 Đô la Mỹ đến Ethereum, 100 Đô la Mỹ đến Cardano, hoặc là 100 Đô la Mỹ đến Dogecoin.

Hoa Kỳ đến gà tây Tỷ giá hối đoái

Đối chiếu 100 Đô la đến Lira Conversion ($ đến ₺)

CỜUSD TRY Đối chiếu Đô la Mỹ đến Lira Thổ Nhĩ Kỳ
United StatesTurkey 100 USD đến TRY = 1851.150189
United StatesTurkey1 Đô la Mỹ đến Lira Thổ Nhĩ Kỳ = 18.511502
United StatesTurkey10 Đô la Mỹ đến Lira Thổ Nhĩ Kỳ = 185.115019
United StatesTurkey100 Đô la Mỹ đến Lira Thổ Nhĩ Kỳ = 1851.150189
United StatesTurkey1000 Đô la Mỹ đến Lira Thổ Nhĩ Kỳ = 18511.501894
United StatesTurkey5000 Đô la Mỹ đến Lira Thổ Nhĩ Kỳ = 92557.509472
United StatesTurkey300 Đô la Mỹ đến Lira Thổ Nhĩ Kỳ = 5553.450568
United StatesTurkey600 Đô la Mỹ đến Lira Thổ Nhĩ Kỳ = 11106.901137
United StatesTurkey1100 Đô la Mỹ đến Lira Thổ Nhĩ Kỳ = 20362.652084
United StatesTurkey1600 Đô la Mỹ đến Lira Thổ Nhĩ Kỳ = 29618.403031
United StatesTurkey2100 Đô la Mỹ đến Lira Thổ Nhĩ Kỳ = 38874.153978
United StatesTurkey5100 Đô la Mỹ đến Lira Thổ Nhĩ Kỳ = 94408.659662
United StatesTurkey10100 Đô la Mỹ đến Lira Thổ Nhĩ Kỳ = 186966.169134
United StatesTurkey15100 Đô la Mỹ đến Lira Thổ Nhĩ Kỳ = 279523.678607
United StatesTurkey20100 Đô la Mỹ đến Lira Thổ Nhĩ Kỳ = 372081.188079
United StatesTurkeyQuang cảnh USD TRY Đồ thị


Bạn hiện đang xem trang web trong Tiếng Việt. Bạn có thể chuyển sang Tiếng Anh (Hoa Kỳ) nếu bạn thích. Du khách quốc tế có thể đọc trang web bằng ngôn ngữ ưa thích của họ bằng cách chọn từ một trong các tùy chọn bên dưới:


Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Tỷ giá hối đoái, Chuyển tiền và Trang web

Mọi nỗ lực đều được thực hiện để đảm bảo tính chính xác của tỷ giá hối đoái và thông tin liên quan đến việc chuyển tiền. Tuy nhiên, chúng tôi không đưa ra bất kỳ lời khuyên hoặc khuyến nghị nào về tài chính. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về tỷ giá hối đoái không chính xác hoặc bất kỳ dữ liệu nào tại Exchange-Rates.com. Trước khi bạn thực hiện một giao dịch ngoại tệ, hãy tìm kiếm lời khuyên chuyên nghiệp của ngân hàng, văn phòng thu đổi ngoại tệ hoặc nhà môi giới ngoại hối.
© 2022  Exchange Rates

About   ·   Terms   ·   Privacy   ·   Contact