Đổi 129 TRY đến USD

Xem Lira Thổ Nhĩ Kỳ đến Đô la Mỹ Tỷ giá hối đoái và gửi tiền đến Hoa Kỳ (129 TRY đến USD).

129 Lira Thổ Nhĩ Kỳ đến Đô la Mỹ = 7.0000558768

129.00 ₺ (TRY) = $7.00 USD


Thay đổi số lượng hoặc đơn vị tiền tệ
129 Lira Thổ Nhĩ Kỳ đến Đô la Mỹ

Đổi 129 Lira Thổ Nhĩ Kỳ đến Đô la Mỹ from gà tây đến Hoa Kỳ. Exchange-Rates.com công cụ chuyển đổi tiền tệ sử dụng tỷ giá hối đoái được cập nhật sau mỗi 5-10 phút.

Tìm hiểu thêm về TRY USD Tỷ giá, bao gồm một biểu đồ của giá lịch sử. Chúng tôi sử dụng tỷ giá hối đoái giữa thị trường cho tất cả các chuyển đổi tiền tệ.

1 Lira Thổ Nhĩ Kỳ đến Đô la Mỹ (TỶ GIÁ TRAO ĐỔI TRỰC TIẾP): 0.054264

Đơn vị tiền tệ của Hoa Kỳ là đô la và xu. Có 100 xu bằng một đô la.

Giá trị chuyển đổi 7 ngày trước là 0.054663. Kiểm tra TRY đến USD xu hướng.

Đổi Lira Thổ Nhĩ Kỳ sang các loại tiền tệ khác thích 129 Lira Thổ Nhĩ Kỳ đến Đồng Shilling của Kenya hoặc là 129 Lira Thổ Nhĩ Kỳ đến Đồng Shilling của Tanzania

Các loại tiền điện tử hàng đầu (dựa trên vốn hóa thị trường) được giới thiệu tại Exchange-Rates.com trang web nữa, thích 129 Lira Thổ Nhĩ Kỳ đến Bitcoin, 129 Lira Thổ Nhĩ Kỳ đến Ethereum, 129 Lira Thổ Nhĩ Kỳ đến Cardano, hoặc là 129 Lira Thổ Nhĩ Kỳ đến Dogecoin.

gà tây đến Hoa Kỳ Tỷ giá hối đoái

Đối chiếu 129 Lira đến Đô la Conversion (₺ đến $)

CỜTRY USD Đối chiếu Lira Thổ Nhĩ Kỳ đến Đô la Mỹ
TurkeyUnited States 129 TRY đến USD = 7.0000558768
TurkeyUnited States1 Lira Thổ Nhĩ Kỳ đến Đô la Mỹ = 0.054264
TurkeyUnited States10 Lira Thổ Nhĩ Kỳ đến Đô la Mỹ = 0.54264
TurkeyUnited States100 Lira Thổ Nhĩ Kỳ đến Đô la Mỹ = 5.4264
TurkeyUnited States1000 Lira Thổ Nhĩ Kỳ đến Đô la Mỹ = 54.263999
TurkeyUnited States5000 Lira Thổ Nhĩ Kỳ đến Đô la Mỹ = 271.319995
TurkeyUnited States329 Lira Thổ Nhĩ Kỳ đến Đô la Mỹ = 17.852856
TurkeyUnited States629 Lira Thổ Nhĩ Kỳ đến Đô la Mỹ = 34.132055
TurkeyUnited States1129 Lira Thổ Nhĩ Kỳ đến Đô la Mỹ = 61.264055
TurkeyUnited States1629 Lira Thổ Nhĩ Kỳ đến Đô la Mỹ = 88.396054
TurkeyUnited States2129 Lira Thổ Nhĩ Kỳ đến Đô la Mỹ = 115.528054
TurkeyUnited States5129 Lira Thổ Nhĩ Kỳ đến Đô la Mỹ = 278.320051
TurkeyUnited States10129 Lira Thổ Nhĩ Kỳ đến Đô la Mỹ = 549.640046
TurkeyUnited States15129 Lira Thổ Nhĩ Kỳ đến Đô la Mỹ = 820.960042
TurkeyUnited States20129 Lira Thổ Nhĩ Kỳ đến Đô la Mỹ = 1092.280037
TurkeyUnited StatesQuang cảnh TRY USD Đồ thị


Bạn hiện đang xem trang web trong Tiếng Việt. Bạn có thể chuyển sang Tiếng Anh (Hoa Kỳ) nếu bạn thích. Du khách quốc tế có thể đọc trang web bằng ngôn ngữ ưa thích của họ bằng cách chọn từ một trong các tùy chọn bên dưới:


Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Tỷ giá hối đoái, Chuyển tiền và Trang web

Mọi nỗ lực đều được thực hiện để đảm bảo tính chính xác của tỷ giá hối đoái và thông tin liên quan đến việc chuyển tiền. Tuy nhiên, chúng tôi không đưa ra bất kỳ lời khuyên hoặc khuyến nghị nào về tài chính. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về tỷ giá hối đoái không chính xác hoặc bất kỳ dữ liệu nào tại Exchange-Rates.com. Trước khi bạn thực hiện một giao dịch ngoại tệ, hãy tìm kiếm lời khuyên chuyên nghiệp của ngân hàng, văn phòng thu đổi ngoại tệ hoặc nhà môi giới ngoại hối.
© 2022  Exchange Rates

About   ·   Terms   ·   Privacy   ·   Contact