Đổi 13 SGD đến USD

Xem Đô la Singapore đến Đô la Mỹ Tỷ giá hối đoái và gửi tiền đến Hoa Kỳ (13 SGD đến USD).

13 Đô la Singapore đến Đô la Mỹ = 9.431718

13 Đô la Singapore = $9.43 USD


Thay đổi số lượng hoặc đơn vị tiền tệ
13 Đô la Singapore đến Đô la Mỹ

Đổi 13 Đô la Singapore đến Đô la Mỹ from Singapore đến Hoa Kỳ. Exchange-Rates.com công cụ chuyển đổi tiền tệ sử dụng tỷ giá hối đoái được cập nhật sau mỗi 5-10 phút.

Tìm hiểu thêm về SGD USD Tỷ giá, bao gồm một biểu đồ của giá lịch sử. Chúng tôi sử dụng tỷ giá hối đoái giữa thị trường cho tất cả các chuyển đổi tiền tệ.

1 Đô la Singapore đến Đô la Mỹ (TỶ GIÁ TRAO ĐỔI TRỰC TIẾP): 0.725517

Đơn vị tiền tệ của Hoa Kỳ là đô la và xu. Có 100 xu bằng một đô la.

Giá trị chuyển đổi 7 ngày trước là 0.725521. Kiểm tra SGD đến USD xu hướng.

Đổi Đô la Singapore sang các loại tiền tệ khác thích 13 Đô la Singapore đến Binance hoặc là 13 Đô la Singapore đến Đồng Peso của Dominica

Các loại tiền điện tử hàng đầu (dựa trên vốn hóa thị trường) được giới thiệu tại Exchange-Rates.com trang web nữa, thích 13 Đô la Singapore đến Bitcoin, 13 Đô la Singapore đến Ethereum, 13 Đô la Singapore đến Cardano, hoặc là 13 Đô la Singapore đến Dogecoin.

Singapore đến Hoa Kỳ Tỷ giá hối đoái

Đối chiếu 13 Đô la Singapore đến Đô la Conversion

CỜSGD USD Đối chiếu Đô la Singapore đến Đô la Mỹ
SingaporeUnited States 13 SGD đến USD = 9.431718
SingaporeUnited States1 Đô la Singapore đến Đô la Mỹ = 0.725517
SingaporeUnited States10 Đô la Singapore đến Đô la Mỹ = 7.255168
SingaporeUnited States100 Đô la Singapore đến Đô la Mỹ = 72.551679
SingaporeUnited States1000 Đô la Singapore đến Đô la Mỹ = 725.516791
SingaporeUnited States5000 Đô la Singapore đến Đô la Mỹ = 3627.583956
SingaporeUnited States213 Đô la Singapore đến Đô la Mỹ = 154.535077
SingaporeUnited States513 Đô la Singapore đến Đô la Mỹ = 372.190114
SingaporeUnited States1013 Đô la Singapore đến Đô la Mỹ = 734.948509
SingaporeUnited States1513 Đô la Singapore đến Đô la Mỹ = 1097.706905
SingaporeUnited States2013 Đô la Singapore đến Đô la Mỹ = 1460.465301
SingaporeUnited States5013 Đô la Singapore đến Đô la Mỹ = 3637.0156742
SingaporeUnited States10013 Đô la Singapore đến Đô la Mỹ = 7264.59963
SingaporeUnited States15013 Đô la Singapore đến Đô la Mỹ = 10892.183586
SingaporeUnited States20013 Đô la Singapore đến Đô la Mỹ = 14519.767542
SingaporeUnited StatesQuang cảnh SGD USD Đồ thị


Bạn hiện đang xem trang web trong Tiếng Việt. Bạn có thể chuyển sang Tiếng Anh (Hoa Kỳ) nếu bạn thích. Du khách quốc tế có thể đọc trang web bằng ngôn ngữ ưa thích của họ bằng cách chọn từ một trong các tùy chọn bên dưới:


Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Tỷ giá hối đoái, Chuyển tiền và Trang web

Mọi nỗ lực đều được thực hiện để đảm bảo tính chính xác của tỷ giá hối đoái và thông tin liên quan đến việc chuyển tiền. Tuy nhiên, chúng tôi không đưa ra bất kỳ lời khuyên hoặc khuyến nghị nào về tài chính. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về tỷ giá hối đoái không chính xác hoặc bất kỳ dữ liệu nào tại Exchange-Rates.com. Trước khi bạn thực hiện một giao dịch ngoại tệ, hãy tìm kiếm lời khuyên chuyên nghiệp của ngân hàng, văn phòng thu đổi ngoại tệ hoặc nhà môi giới ngoại hối.
© 2022  Exchange Rates

About   ·   Terms   ·   Privacy   ·   Contact