Đổi 13 VND đến USD

Xem Đồng việt nam đến Đô la Mỹ Tỷ giá hối đoái và gửi tiền đến Hoa Kỳ (13 VND đến USD).

13 Đồng việt nam đến Đô la Mỹ = 0.000562065

13 Đồng việt nam = $0.00 USD


Thay đổi số lượng hoặc đơn vị tiền tệ
13 Đồng việt nam đến Đô la Mỹ

Đổi 13 Đồng việt nam đến Đô la Mỹ from Việt Nam đến Hoa Kỳ. Exchange-Rates.com công cụ chuyển đổi tiền tệ sử dụng tỷ giá hối đoái được cập nhật sau mỗi 5-10 phút.

Tìm hiểu thêm về VND USD Tỷ giá, bao gồm một biểu đồ của giá lịch sử. Chúng tôi sử dụng tỷ giá hối đoái giữa thị trường cho tất cả các chuyển đổi tiền tệ.

1 Đồng việt nam đến Đô la Mỹ (TỶ GIÁ TRAO ĐỔI TRỰC TIẾP): 0.0000432358

Đơn vị tiền tệ của Hoa Kỳ là đô la và xu. Có 100 xu bằng một đô la.

Giá trị chuyển đổi 7 ngày trước là 0.000043. Kiểm tra VND đến USD xu hướng.

Đổi Đồng việt nam sang các loại tiền tệ khác thích 13 Đồng việt nam đến Hryvnia Ukraina hoặc là 13 Đồng việt nam đến Litecoin

Các loại tiền điện tử hàng đầu (dựa trên vốn hóa thị trường) được giới thiệu tại Exchange-Rates.com trang web nữa, thích 13 Đồng việt nam đến Bitcoin, 13 Đồng việt nam đến Ethereum, 13 Đồng việt nam đến Cardano, hoặc là 13 Đồng việt nam đến Dogecoin.

Việt Nam đến Hoa Kỳ Tỷ giá hối đoái

Đối chiếu 13 Dong đến Đô la Conversion (₫ đến $)

CỜVND USD Đối chiếu Đồng việt nam đến Đô la Mỹ
VietnamUnited States 13 VND đến USD = 0.000562065
VietnamUnited States1 Đồng việt nam đến Đô la Mỹ = 0.0000432358
VietnamUnited States10 Đồng việt nam đến Đô la Mỹ = 0.000432358
VietnamUnited States100 Đồng việt nam đến Đô la Mỹ = 0.00432358
VietnamUnited States1000 Đồng việt nam đến Đô la Mỹ = 0.0432358
VietnamUnited States5000 Đồng việt nam đến Đô la Mỹ = 0.216179
VietnamUnited States213 Đồng việt nam đến Đô la Mỹ = 0.00920922
VietnamUnited States513 Đồng việt nam đến Đô la Mỹ = 0.0221799
VietnamUnited States1013 Đồng việt nam đến Đô la Mỹ = 0.0437978
VietnamUnited States1513 Đồng việt nam đến Đô la Mỹ = 0.0654157
VietnamUnited States2013 Đồng việt nam đến Đô la Mỹ = 0.0870336
VietnamUnited States5013 Đồng việt nam đến Đô la Mỹ = 0.216741
VietnamUnited States10013 Đồng việt nam đến Đô la Mỹ = 0.43292
VietnamUnited States15013 Đồng việt nam đến Đô la Mỹ = 0.649099
VietnamUnited States20013 Đồng việt nam đến Đô la Mỹ = 0.865277
VietnamUnited StatesQuang cảnh VND USD Đồ thị


Bạn hiện đang xem trang web trong Tiếng Việt. Bạn có thể chuyển sang Tiếng Anh (Hoa Kỳ) nếu bạn thích. Du khách quốc tế có thể đọc trang web bằng ngôn ngữ ưa thích của họ bằng cách chọn từ một trong các tùy chọn bên dưới:


Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Tỷ giá hối đoái, Chuyển tiền và Trang web

Mọi nỗ lực đều được thực hiện để đảm bảo tính chính xác của tỷ giá hối đoái và thông tin liên quan đến việc chuyển tiền. Tuy nhiên, chúng tôi không đưa ra bất kỳ lời khuyên hoặc khuyến nghị nào về tài chính. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về tỷ giá hối đoái không chính xác hoặc bất kỳ dữ liệu nào tại Exchange-Rates.com. Trước khi bạn thực hiện một giao dịch ngoại tệ, hãy tìm kiếm lời khuyên chuyên nghiệp của ngân hàng, văn phòng thu đổi ngoại tệ hoặc nhà môi giới ngoại hối.
© 2022  Exchange Rates

About   ·   Terms   ·   Privacy   ·   Contact