Đổi 14 SGD đến USD

Xem Đô la Singapore đến Đô la Mỹ Tỷ giá hối đoái và gửi tiền đến Hoa Kỳ (14 SGD đến USD).

14 Đô la Singapore đến Đô la Mỹ = 10.360891

14 Đô la Singapore = $10.36 USD


Thay đổi số lượng hoặc đơn vị tiền tệ
14 Đô la Singapore đến Đô la Mỹ

Đổi 14 Đô la Singapore đến Đô la Mỹ from Singapore đến Hoa Kỳ. Exchange-Rates.com công cụ chuyển đổi tiền tệ sử dụng tỷ giá hối đoái được cập nhật sau mỗi 5-10 phút.

Tìm hiểu thêm về SGD USD Tỷ giá, bao gồm một biểu đồ của giá lịch sử. Chúng tôi sử dụng tỷ giá hối đoái giữa thị trường cho tất cả các chuyển đổi tiền tệ.

1 Đô la Singapore đến Đô la Mỹ (TỶ GIÁ TRAO ĐỔI TRỰC TIẾP): 0.740064

Đơn vị tiền tệ của Hoa Kỳ là đô la và xu. Có 100 xu bằng một đô la.

Giá trị chuyển đổi 7 ngày trước là 0.726903. Kiểm tra SGD đến USD xu hướng.

Đổi Đô la Singapore sang các loại tiền tệ khác thích 14 Đô la Singapore đến Vàng hoặc là 14 Đô la Singapore đến Seychellois Rupee

Các loại tiền điện tử hàng đầu (dựa trên vốn hóa thị trường) được giới thiệu tại Exchange-Rates.com trang web nữa, thích 14 Đô la Singapore đến Bitcoin, 14 Đô la Singapore đến Ethereum, 14 Đô la Singapore đến Cardano, hoặc là 14 Đô la Singapore đến Dogecoin.

Singapore đến Hoa Kỳ Tỷ giá hối đoái

Đối chiếu 14 Đô la Singapore đến Đô la Conversion

CỜSGD USD Đối chiếu Đô la Singapore đến Đô la Mỹ
SingaporeUnited States 14 SGD đến USD = 10.360891
SingaporeUnited States1 Đô la Singapore đến Đô la Mỹ = 0.740064
SingaporeUnited States10 Đô la Singapore đến Đô la Mỹ = 7.400636
SingaporeUnited States100 Đô la Singapore đến Đô la Mỹ = 74.00636283
SingaporeUnited States1000 Đô la Singapore đến Đô la Mỹ = 740.0636283
SingaporeUnited States5000 Đô la Singapore đến Đô la Mỹ = 3700.318141
SingaporeUnited States214 Đô la Singapore đến Đô la Mỹ = 158.373616
SingaporeUnited States514 Đô la Singapore đến Đô la Mỹ = 380.392705
SingaporeUnited States1014 Đô la Singapore đến Đô la Mỹ = 750.424519
SingaporeUnited States1514 Đô la Singapore đến Đô la Mỹ = 1120.456333
SingaporeUnited States2014 Đô la Singapore đến Đô la Mỹ = 1490.488147
SingaporeUnited States5014 Đô la Singapore đến Đô la Mỹ = 3710.679032
SingaporeUnited States10014 Đô la Singapore đến Đô la Mỹ = 7410.997174
SingaporeUnited States15014 Đô la Singapore đến Đô la Mỹ = 11111.315315
SingaporeUnited States20014 Đô la Singapore đến Đô la Mỹ = 14811.633457
SingaporeUnited StatesQuang cảnh SGD USD Đồ thị


Bạn hiện đang xem trang web trong Tiếng Việt. Bạn có thể chuyển sang Tiếng Anh (Hoa Kỳ) nếu bạn thích. Du khách quốc tế có thể đọc trang web bằng ngôn ngữ ưa thích của họ bằng cách chọn từ một trong các tùy chọn bên dưới:


Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Tỷ giá hối đoái, Chuyển tiền và Trang web

Mọi nỗ lực đều được thực hiện để đảm bảo tính chính xác của tỷ giá hối đoái và thông tin liên quan đến việc chuyển tiền. Tuy nhiên, chúng tôi không đưa ra bất kỳ lời khuyên hoặc khuyến nghị nào về tài chính. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về tỷ giá hối đoái không chính xác hoặc bất kỳ dữ liệu nào tại Exchange-Rates.com. Trước khi bạn thực hiện một giao dịch ngoại tệ, hãy tìm kiếm lời khuyên chuyên nghiệp của ngân hàng, văn phòng thu đổi ngoại tệ hoặc nhà môi giới ngoại hối.
© 2022  Exchange Rates

About   ·   Terms   ·   Privacy   ·   Contact