Đổi 14 VND đến USD

Xem Đồng việt nam đến Đô la Mỹ Tỷ giá hối đoái và gửi tiền đến Hoa Kỳ (14 VND đến USD).

14 Đồng việt nam đến Đô la Mỹ = 0.000586792

14 Đồng việt nam = $0.00 USD


Thay đổi số lượng hoặc đơn vị tiền tệ
14 Đồng việt nam đến Đô la Mỹ

Đổi 14 Đồng việt nam đến Đô la Mỹ from Việt Nam đến Hoa Kỳ. Exchange-Rates.com công cụ chuyển đổi tiền tệ sử dụng tỷ giá hối đoái được cập nhật sau mỗi 5-10 phút.

Tìm hiểu thêm về VND USD Tỷ giá, bao gồm một biểu đồ của giá lịch sử. Chúng tôi sử dụng tỷ giá hối đoái giữa thị trường cho tất cả các chuyển đổi tiền tệ.

1 Đồng việt nam đến Đô la Mỹ (TỶ GIÁ TRAO ĐỔI TRỰC TIẾP): 0.0000419137

Đơn vị tiền tệ của Hoa Kỳ là đô la và xu. Có 100 xu bằng một đô la.

Giá trị chuyển đổi 7 ngày trước là 0.000042. Kiểm tra VND đến USD xu hướng.

Đổi Đồng việt nam sang các loại tiền tệ khác thích 14 Đồng việt nam đến Đồng Zloty của Ba Lan hoặc là 14 Đồng việt nam đến Moldova Leu

Các loại tiền điện tử hàng đầu (dựa trên vốn hóa thị trường) được giới thiệu tại Exchange-Rates.com trang web nữa, thích 14 Đồng việt nam đến Bitcoin, 14 Đồng việt nam đến Ethereum, 14 Đồng việt nam đến Cardano, hoặc là 14 Đồng việt nam đến Dogecoin.

Việt Nam đến Hoa Kỳ Tỷ giá hối đoái

Đối chiếu 14 Dong đến Đô la Conversion (₫ đến $)

CỜVND USD Đối chiếu Đồng việt nam đến Đô la Mỹ
VietnamUnited States 14 VND đến USD = 0.000586792
VietnamUnited States1 Đồng việt nam đến Đô la Mỹ = 0.0000419137
VietnamUnited States10 Đồng việt nam đến Đô la Mỹ = 0.000419137
VietnamUnited States100 Đồng việt nam đến Đô la Mỹ = 0.00419137
VietnamUnited States1000 Đồng việt nam đến Đô la Mỹ = 0.0419137
VietnamUnited States5000 Đồng việt nam đến Đô la Mỹ = 0.209568
VietnamUnited States214 Đồng việt nam đến Đô la Mỹ = 0.00896953
VietnamUnited States514 Đồng việt nam đến Đô la Mỹ = 0.0215436
VietnamUnited States1014 Đồng việt nam đến Đô la Mỹ = 0.0425005
VietnamUnited States1514 Đồng việt nam đến Đô la Mỹ = 0.0634573
VietnamUnited States2014 Đồng việt nam đến Đô la Mỹ = 0.0844142
VietnamUnited States5014 Đồng việt nam đến Đô la Mỹ = 0.210155
VietnamUnited States10014 Đồng việt nam đến Đô la Mỹ = 0.419724
VietnamUnited States15014 Đồng việt nam đến Đô la Mỹ = 0.629292
VietnamUnited States20014 Đồng việt nam đến Đô la Mỹ = 0.83886
VietnamUnited StatesQuang cảnh VND USD Đồ thị


Bạn hiện đang xem trang web trong Tiếng Việt. Bạn có thể chuyển sang Tiếng Anh (Hoa Kỳ) nếu bạn thích. Du khách quốc tế có thể đọc trang web bằng ngôn ngữ ưa thích của họ bằng cách chọn từ một trong các tùy chọn bên dưới:


Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Tỷ giá hối đoái, Chuyển tiền và Trang web

Mọi nỗ lực đều được thực hiện để đảm bảo tính chính xác của tỷ giá hối đoái và thông tin liên quan đến việc chuyển tiền. Tuy nhiên, chúng tôi không đưa ra bất kỳ lời khuyên hoặc khuyến nghị nào về tài chính. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về tỷ giá hối đoái không chính xác hoặc bất kỳ dữ liệu nào tại Exchange-Rates.com. Trước khi bạn thực hiện một giao dịch ngoại tệ, hãy tìm kiếm lời khuyên chuyên nghiệp của ngân hàng, văn phòng thu đổi ngoại tệ hoặc nhà môi giới ngoại hối.
© 2022  Exchange Rates

About   ·   Terms   ·   Privacy   ·   Contact