Đổi 142 USD đến SGD

Xem Đô la Mỹ đến Đô la Singapore Tỷ giá hối đoái và gửi tiền đến Singapore (142 USD đến SGD).

142 Đô la Mỹ đến Đô la Singapore = 194.680556

$142.00 USD = 194.68 Đô la Singapore


Thay đổi số lượng hoặc đơn vị tiền tệ
142 Đô la Mỹ đến Đô la Singapore

Đổi 142 Đô la Mỹ đến Đô la Singapore from Hoa Kỳ đến Singapore. Exchange-Rates.com công cụ chuyển đổi tiền tệ sử dụng tỷ giá hối đoái được cập nhật sau mỗi 5-10 phút.

Tìm hiểu thêm về USD SGD Tỷ giá, bao gồm một biểu đồ của giá lịch sử. Chúng tôi sử dụng tỷ giá hối đoái giữa thị trường cho tất cả các chuyển đổi tiền tệ.

1 Đô la Mỹ đến Đô la Singapore (TỶ GIÁ TRAO ĐỔI TRỰC TIẾP): 1.37099

Đơn vị tiền tệ của Hoa Kỳ là đô la và xu. Có 100 xu bằng một đô la.

Giá trị chuyển đổi 7 ngày trước là 1.37639. Kiểm tra USD đến SGD xu hướng.

Đổi Đô la Mỹ sang các loại tiền tệ khác thích 142 Đô la Mỹ đến Bảng Ai Cập hoặc là 142 Đô la Mỹ đến Đồng Bolivar của Venezuela

Các loại tiền điện tử hàng đầu (dựa trên vốn hóa thị trường) được giới thiệu tại Exchange-Rates.com trang web nữa, thích 142 Đô la Mỹ đến Bitcoin, 142 Đô la Mỹ đến Ethereum, 142 Đô la Mỹ đến Cardano, hoặc là 142 Đô la Mỹ đến Dogecoin.

Hoa Kỳ đến Singapore Tỷ giá hối đoái

Đối chiếu 142 Đô la đến Đô la Singapore Conversion

CỜUSD SGD Đối chiếu Đô la Mỹ đến Đô la Singapore
United StatesSingapore 142 USD đến SGD = 194.680556
United StatesSingapore1 Đô la Mỹ đến Đô la Singapore = 1.37099
United StatesSingapore10 Đô la Mỹ đến Đô la Singapore = 13.709898
United StatesSingapore100 Đô la Mỹ đến Đô la Singapore = 137.0989833
United StatesSingapore1000 Đô la Mỹ đến Đô la Singapore = 1370.989833
United StatesSingapore5000 Đô la Mỹ đến Đô la Singapore = 6854.949164
United StatesSingapore342 Đô la Mỹ đến Đô la Singapore = 468.878523
United StatesSingapore642 Đô la Mỹ đến Đô la Singapore = 880.175473
United StatesSingapore1142 Đô la Mỹ đến Đô la Singapore = 1565.670389
United StatesSingapore1642 Đô la Mỹ đến Đô la Singapore = 2251.165305
United StatesSingapore2142 Đô la Mỹ đến Đô la Singapore = 2936.660222
United StatesSingapore5142 Đô la Mỹ đến Đô la Singapore = 7049.62972
United StatesSingapore10142 Đô la Mỹ đến Đô la Singapore = 13904.578884
United StatesSingapore15142 Đô la Mỹ đến Đô la Singapore = 20759.528047
United StatesSingapore20142 Đô la Mỹ đến Đô la Singapore = 27614.477211
United StatesSingaporeQuang cảnh USD SGD Đồ thị


Bạn hiện đang xem trang web trong Tiếng Việt. Bạn có thể chuyển sang Tiếng Anh (Hoa Kỳ) nếu bạn thích. Du khách quốc tế có thể đọc trang web bằng ngôn ngữ ưa thích của họ bằng cách chọn từ một trong các tùy chọn bên dưới:


Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Tỷ giá hối đoái, Chuyển tiền và Trang web

Mọi nỗ lực đều được thực hiện để đảm bảo tính chính xác của tỷ giá hối đoái và thông tin liên quan đến việc chuyển tiền. Tuy nhiên, chúng tôi không đưa ra bất kỳ lời khuyên hoặc khuyến nghị nào về tài chính. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về tỷ giá hối đoái không chính xác hoặc bất kỳ dữ liệu nào tại Exchange-Rates.com. Trước khi bạn thực hiện một giao dịch ngoại tệ, hãy tìm kiếm lời khuyên chuyên nghiệp của ngân hàng, văn phòng thu đổi ngoại tệ hoặc nhà môi giới ngoại hối.
© 2022  Exchange Rates

About   ·   Terms   ·   Privacy   ·   Contact