Đổi 15 USD đến VND

Xem Đô la Mỹ đến Đồng việt nam Tỷ giá hối đoái và gửi tiền đến Việt Nam (15 USD đến VND).

15 Đô la Mỹ đến Đồng việt nam = 365001.449609

$15.00 USD = 365,001.45 Đồng việt nam


Thay đổi số lượng hoặc đơn vị tiền tệ

15 Đô la Mỹ đến Đồng việt nam

Đổi 15 Đô la Mỹ đến Đồng việt nam from Hoa Kỳ đến Việt Nam. Exchange-Rates.com công cụ chuyển đổi tiền tệ sử dụng tỷ giá hối đoái được cập nhật sau mỗi 5-10 phút.

Tìm hiểu thêm về USD VND Tỷ giá, bao gồm một biểu đồ của giá lịch sử. Chúng tôi sử dụng tỷ giá hối đoái giữa thị trường cho tất cả các chuyển đổi tiền tệ.

1 Đô la Mỹ đến Đồng việt nam (TỶ GIÁ TRAO ĐỔI TRỰC TIẾP): 24333.429974

Đơn vị tiền tệ của Hoa Kỳ là đô la và xu. Có 100 xu bằng một đô la.

Giá trị chuyển đổi 7 ngày trước là 24265. Kiểm tra USD đến VND xu hướng.

Đổi Đô la Mỹ sang các loại tiền tệ khác thích 15 Đô la Mỹ đến Đô la Canada hoặc là 15 Đô la Mỹ đến Đồng Rial của Iran

Các loại tiền điện tử hàng đầu (dựa trên vốn hóa thị trường) được giới thiệu tại Exchange-Rates.com trang web nữa, thích 15 Đô la Mỹ đến Bitcoin, 15 Đô la Mỹ đến Ethereum, 15 Đô la Mỹ đến Cardano, hoặc là 15 Đô la Mỹ đến Dogecoin.

Hoa Kỳ đến Việt Nam Tỷ giá hối đoái

Đối chiếu 15 Đô la đến Dong Conversion ($ đến ₫)

CỜUSD VND Đối chiếu Đô la Mỹ đến Đồng việt nam
United StatesVietnam 15 USD đến VND = 365001.449609
United StatesVietnam1 Đô la Mỹ đến Đồng việt nam = 24333.429974
United StatesVietnam10 Đô la Mỹ đến Đồng việt nam = 243334.299739
United StatesVietnam100 Đô la Mỹ đến Đồng việt nam = 2433342.997391
United StatesVietnam1000 Đô la Mỹ đến Đồng việt nam = 24333429.973907
United StatesVietnam5000 Đô la Mỹ đến Đồng việt nam = 121667149.86953
United StatesVietnam215 Đô la Mỹ đến Đồng việt nam = 5231687.44439
United StatesVietnam515 Đô la Mỹ đến Đồng việt nam = 12531716.436562
United StatesVietnam1015 Đô la Mỹ đến Đồng việt nam = 24698431.423516
United StatesVietnam1515 Đô la Mỹ đến Đồng việt nam = 36865146.410469
United StatesVietnam2015 Đô la Mỹ đến Đồng việt nam = 49031861.397423
United StatesVietnam5015 Đô la Mỹ đến Đồng việt nam = 122032151.31914
United StatesVietnam10015 Đô la Mỹ đến Đồng việt nam = 243699301.18868
United StatesVietnam15015 Đô la Mỹ đến Đồng việt nam = 365366451.05821
United StatesVietnam20015 Đô la Mỹ đến Đồng việt nam = 487033600.92775
United StatesVietnamQuang cảnh USD VND Đồ thị


Bạn hiện đang xem trang web trong Tiếng Việt. Bạn có thể chuyển sang Tiếng Anh (Hoa Kỳ) nếu bạn thích. Du khách quốc tế có thể đọc trang web bằng ngôn ngữ ưa thích của họ bằng cách chọn từ một trong các tùy chọn bên dưới:


Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Tỷ giá hối đoái, Chuyển tiền và Trang web

Mọi nỗ lực đều được thực hiện để đảm bảo tính chính xác của tỷ giá hối đoái và thông tin liên quan đến việc chuyển tiền. Tuy nhiên, chúng tôi không đưa ra bất kỳ lời khuyên hoặc khuyến nghị nào về tài chính. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về tỷ giá hối đoái không chính xác hoặc bất kỳ dữ liệu nào tại Exchange-Rates.com. Trước khi bạn thực hiện một giao dịch ngoại tệ, hãy tìm kiếm lời khuyên chuyên nghiệp của ngân hàng, văn phòng thu đổi ngoại tệ hoặc nhà môi giới ngoại hối.
© 2023  Exchange Rates

About   ·   Terms   ·   Privacy   ·   Contact