Đổi 18 VND đến USD

Xem Đồng việt nam đến Đô la Mỹ Tỷ giá hối đoái và gửi tiền đến Hoa Kỳ (18 VND đến USD).

18 Đồng việt nam đến Đô la Mỹ = 0.000761627

18 Đồng việt nam = $0.00 USD


Thay đổi số lượng hoặc đơn vị tiền tệ
18 Đồng việt nam đến Đô la Mỹ

Đổi 18 Đồng việt nam đến Đô la Mỹ from Việt Nam đến Hoa Kỳ. Exchange-Rates.com công cụ chuyển đổi tiền tệ sử dụng tỷ giá hối đoái được cập nhật sau mỗi 5-10 phút.

Tìm hiểu thêm về VND USD Tỷ giá, bao gồm một biểu đồ của giá lịch sử. Chúng tôi sử dụng tỷ giá hối đoái giữa thị trường cho tất cả các chuyển đổi tiền tệ.

1 Đồng việt nam đến Đô la Mỹ (TỶ GIÁ TRAO ĐỔI TRỰC TIẾP): 0.0000423126

Đơn vị tiền tệ của Hoa Kỳ là đô la và xu. Có 100 xu bằng một đô la.

Giá trị chuyển đổi 7 ngày trước là 0.000043. Kiểm tra VND đến USD xu hướng.

Đổi Đồng việt nam sang các loại tiền tệ khác thích 18 Đồng việt nam đến Euro hoặc là 18 Đồng việt nam đến Aruban Florin

Các loại tiền điện tử hàng đầu (dựa trên vốn hóa thị trường) được giới thiệu tại Exchange-Rates.com trang web nữa, thích 18 Đồng việt nam đến Bitcoin, 18 Đồng việt nam đến Ethereum, 18 Đồng việt nam đến Cardano, hoặc là 18 Đồng việt nam đến Dogecoin.

Việt Nam đến Hoa Kỳ Tỷ giá hối đoái

Đối chiếu 18 Dong đến Đô la Conversion (₫ đến $)

CỜVND USD Đối chiếu Đồng việt nam đến Đô la Mỹ
VietnamUnited States 18 VND đến USD = 0.000761627
VietnamUnited States1 Đồng việt nam đến Đô la Mỹ = 0.0000423126
VietnamUnited States10 Đồng việt nam đến Đô la Mỹ = 0.000423126
VietnamUnited States100 Đồng việt nam đến Đô la Mỹ = 0.00423126
VietnamUnited States1000 Đồng việt nam đến Đô la Mỹ = 0.0423126
VietnamUnited States5000 Đồng việt nam đến Đô la Mỹ = 0.211563
VietnamUnited States218 Đồng việt nam đến Đô la Mỹ = 0.00922415
VietnamUnited States518 Đồng việt nam đến Đô la Mỹ = 0.0219179
VietnamUnited States1018 Đồng việt nam đến Đô la Mỹ = 0.0430742
VietnamUnited States1518 Đồng việt nam đến Đô la Mỹ = 0.0642305
VietnamUnited States2018 Đồng việt nam đến Đô la Mỹ = 0.0853868
VietnamUnited States5018 Đồng việt nam đến Đô la Mỹ = 0.212325
VietnamUnited States10018 Đồng việt nam đến Đô la Mỹ = 0.423888
VietnamUnited States15018 Đồng việt nam đến Đô la Mỹ = 0.635451
VietnamUnited States20018 Đồng việt nam đến Đô la Mỹ = 0.847014
VietnamUnited StatesQuang cảnh VND USD Đồ thị


Bạn hiện đang xem trang web trong Tiếng Việt. Bạn có thể chuyển sang Tiếng Anh (Hoa Kỳ) nếu bạn thích. Du khách quốc tế có thể đọc trang web bằng ngôn ngữ ưa thích của họ bằng cách chọn từ một trong các tùy chọn bên dưới:


Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Tỷ giá hối đoái, Chuyển tiền và Trang web

Mọi nỗ lực đều được thực hiện để đảm bảo tính chính xác của tỷ giá hối đoái và thông tin liên quan đến việc chuyển tiền. Tuy nhiên, chúng tôi không đưa ra bất kỳ lời khuyên hoặc khuyến nghị nào về tài chính. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về tỷ giá hối đoái không chính xác hoặc bất kỳ dữ liệu nào tại Exchange-Rates.com. Trước khi bạn thực hiện một giao dịch ngoại tệ, hãy tìm kiếm lời khuyên chuyên nghiệp của ngân hàng, văn phòng thu đổi ngoại tệ hoặc nhà môi giới ngoại hối.
© 2023  Exchange Rates

About   ·   Terms   ·   Privacy   ·   Contact