Đổi 20 ADA đến USD

Xem Cardano đến Đô la Mỹ Tỷ giá hối đoái và gửi tiền đến Hoa Kỳ (20 ADA đến USD).

20 Cardano đến Đô la Mỹ = 8.140457

20 Cardano = $8.14 USD


Thay đổi số lượng hoặc đơn vị tiền tệ
20 Cardano đến Đô la Mỹ

Đổi 20 Cardano đến Đô la Mỹ from Cardano đến Hoa Kỳ. Exchange-Rates.com công cụ chuyển đổi tiền tệ sử dụng tỷ giá hối đoái được cập nhật sau mỗi 5-10 phút.

Tìm hiểu thêm về ADA USD Tỷ giá, bao gồm một biểu đồ của giá lịch sử. Chúng tôi sử dụng tỷ giá hối đoái giữa thị trường cho tất cả các chuyển đổi tiền tệ.

1 Cardano đến Đô la Mỹ (TỶ GIÁ TRAO ĐỔI TRỰC TIẾP): 0.407023

Đơn vị tiền tệ của Hoa Kỳ là đô la và xu. Có 100 xu bằng một đô la.

Giá trị chuyển đổi 7 ngày trước là 0.403561. Kiểm tra ADA đến USD xu hướng.

Đổi Cardano sang các loại tiền tệ khác thích 20 Cardano đến Đồng rúp của Belarus hoặc là 20 Cardano đến Sierra Leonean Leone

Các loại tiền điện tử hàng đầu (dựa trên vốn hóa thị trường) được giới thiệu tại Exchange-Rates.com trang web nữa, thích 20 Cardano đến Bitcoin, 20 Cardano đến Ethereum, hoặc là 20 Cardano đến Dogecoin.

Cardano đến Hoa Kỳ Tỷ giá hối đoái

Đối chiếu 20 Cardano đến Đô la Conversion

ADA USD Đối chiếu Cardano đến Đô la Mỹ
20 ADA đến USD = 8.140457
1 Cardano đến Đô la Mỹ = 0.407023
10 Cardano đến Đô la Mỹ = 4.0702287
100 Cardano đến Đô la Mỹ = 40.702287
1000 Cardano đến Đô la Mỹ = 407.0228665
5000 Cardano đến Đô la Mỹ = 2035.114333
220 Cardano đến Đô la Mỹ = 89.545031
520 Cardano đến Đô la Mỹ = 211.651891
1020 Cardano đến Đô la Mỹ = 415.163324
1520 Cardano đến Đô la Mỹ = 618.674757
2020 Cardano đến Đô la Mỹ = 822.18619
5020 Cardano đến Đô la Mỹ = 2043.25479
10020 Cardano đến Đô la Mỹ = 4078.369122
15020 Cardano đến Đô la Mỹ = 6113.483455
20020 Cardano đến Đô la Mỹ = 8148.597788
Quang cảnh ADA USD Đồ thị


Bạn hiện đang xem trang web trong Tiếng Việt. Bạn có thể chuyển sang Tiếng Anh (Hoa Kỳ) nếu bạn thích. Du khách quốc tế có thể đọc trang web bằng ngôn ngữ ưa thích của họ bằng cách chọn từ một trong các tùy chọn bên dưới:


Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Tỷ giá hối đoái, Chuyển tiền và Trang web

Mọi nỗ lực đều được thực hiện để đảm bảo tính chính xác của tỷ giá hối đoái và thông tin liên quan đến việc chuyển tiền. Tuy nhiên, chúng tôi không đưa ra bất kỳ lời khuyên hoặc khuyến nghị nào về tài chính. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về tỷ giá hối đoái không chính xác hoặc bất kỳ dữ liệu nào tại Exchange-Rates.com. Trước khi bạn thực hiện một giao dịch ngoại tệ, hãy tìm kiếm lời khuyên chuyên nghiệp của ngân hàng, văn phòng thu đổi ngoại tệ hoặc nhà môi giới ngoại hối.
© 2023  Exchange Rates

About   ·   Terms   ·   Privacy   ·   Contact