Đổi 20 DKK đến USD

Xem Krone Đan Mạch đến Đô la Mỹ Tỷ giá hối đoái và gửi tiền đến Hoa Kỳ (20 DKK đến USD).

20 Krone Đan Mạch đến Đô la Mỹ = 2.886461

20 Krone Đan Mạch = $2.89 USD


Thay đổi số lượng hoặc đơn vị tiền tệ
20 Krone Đan Mạch đến Đô la Mỹ

Đổi 20 Krone Đan Mạch đến Đô la Mỹ from Đan mạch đến Hoa Kỳ. Exchange-Rates.com công cụ chuyển đổi tiền tệ sử dụng tỷ giá hối đoái được cập nhật sau mỗi 5-10 phút.

Tìm hiểu thêm về DKK USD Tỷ giá, bao gồm một biểu đồ của giá lịch sử. Chúng tôi sử dụng tỷ giá hối đoái giữa thị trường cho tất cả các chuyển đổi tiền tệ.

1 Krone Đan Mạch đến Đô la Mỹ (TỶ GIÁ TRAO ĐỔI TRỰC TIẾP): 0.144323

Đơn vị tiền tệ của Hoa Kỳ là đô la và xu. Có 100 xu bằng một đô la.

Giá trị chuyển đổi 7 ngày trước là 0.142041. Kiểm tra DKK đến USD xu hướng.

Đổi Krone Đan Mạch sang các loại tiền tệ khác thích 20 Krone Đan Mạch đến Eos hoặc là 20 Krone Đan Mạch đến Ethereum

Các loại tiền điện tử hàng đầu (dựa trên vốn hóa thị trường) được giới thiệu tại Exchange-Rates.com trang web nữa, thích 20 Krone Đan Mạch đến Bitcoin, 20 Krone Đan Mạch đến Ethereum, 20 Krone Đan Mạch đến Cardano, hoặc là 20 Krone Đan Mạch đến Dogecoin.

Đan mạch đến Hoa Kỳ Tỷ giá hối đoái

Đối chiếu 20 Krone đến Đô la Conversion (kr đến $)

CỜDKK USD Đối chiếu Krone Đan Mạch đến Đô la Mỹ
DenmarkUnited States 20 DKK đến USD = 2.886461
DenmarkUnited States1 Krone Đan Mạch đến Đô la Mỹ = 0.144323
DenmarkUnited States10 Krone Đan Mạch đến Đô la Mỹ = 1.443231
DenmarkUnited States100 Krone Đan Mạch đến Đô la Mỹ = 14.432305
DenmarkUnited States1000 Krone Đan Mạch đến Đô la Mỹ = 144.323053
DenmarkUnited States5000 Krone Đan Mạch đến Đô la Mỹ = 721.615264
DenmarkUnited States220 Krone Đan Mạch đến Đô la Mỹ = 31.751072
DenmarkUnited States520 Krone Đan Mạch đến Đô la Mỹ = 75.0479874
DenmarkUnited States1020 Krone Đan Mạch đến Đô la Mỹ = 147.209514
DenmarkUnited States1520 Krone Đan Mạch đến Đô la Mỹ = 219.37104
DenmarkUnited States2020 Krone Đan Mạch đến Đô la Mỹ = 291.532566
DenmarkUnited States5020 Krone Đan Mạch đến Đô la Mỹ = 724.501725
DenmarkUnited States10020 Krone Đan Mạch đến Đô la Mỹ = 1446.116988
DenmarkUnited States15020 Krone Đan Mạch đến Đô la Mỹ = 2167.732252
DenmarkUnited States20020 Krone Đan Mạch đến Đô la Mỹ = 2889.347515
DenmarkUnited StatesQuang cảnh DKK USD Đồ thị


Bạn hiện đang xem trang web trong Tiếng Việt. Bạn có thể chuyển sang Tiếng Anh (Hoa Kỳ) nếu bạn thích. Du khách quốc tế có thể đọc trang web bằng ngôn ngữ ưa thích của họ bằng cách chọn từ một trong các tùy chọn bên dưới:


Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Tỷ giá hối đoái, Chuyển tiền và Trang web

Mọi nỗ lực đều được thực hiện để đảm bảo tính chính xác của tỷ giá hối đoái và thông tin liên quan đến việc chuyển tiền. Tuy nhiên, chúng tôi không đưa ra bất kỳ lời khuyên hoặc khuyến nghị nào về tài chính. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về tỷ giá hối đoái không chính xác hoặc bất kỳ dữ liệu nào tại Exchange-Rates.com. Trước khi bạn thực hiện một giao dịch ngoại tệ, hãy tìm kiếm lời khuyên chuyên nghiệp của ngân hàng, văn phòng thu đổi ngoại tệ hoặc nhà môi giới ngoại hối.
© 2022  Exchange Rates

About   ·   Terms   ·   Privacy   ·   Contact