Đổi 20 SEK đến USD

Xem Đồng curon Thụy Điển đến Đô la Mỹ Tỷ giá hối đoái và gửi tiền đến Hoa Kỳ (20 SEK đến USD).

20 Đồng curon Thụy Điển đến Đô la Mỹ = 2.0103715

20 Đồng curon Thụy Điển = $2.01 USD


Thay đổi số lượng hoặc đơn vị tiền tệ
20 Đồng curon Thụy Điển đến Đô la Mỹ

Đổi 20 Đồng curon Thụy Điển đến Đô la Mỹ from Thụy Điển đến Hoa Kỳ. Exchange-Rates.com công cụ chuyển đổi tiền tệ sử dụng tỷ giá hối đoái được cập nhật sau mỗi 5-10 phút.

Tìm hiểu thêm về SEK USD Tỷ giá, bao gồm một biểu đồ của giá lịch sử. Chúng tôi sử dụng tỷ giá hối đoái giữa thị trường cho tất cả các chuyển đổi tiền tệ.

1 Đồng curon Thụy Điển đến Đô la Mỹ (TỶ GIÁ TRAO ĐỔI TRỰC TIẾP): 0.100519

Đơn vị tiền tệ của Hoa Kỳ là đô la và xu. Có 100 xu bằng một đô la.

Giá trị chuyển đổi 7 ngày trước là 0.099214. Kiểm tra SEK đến USD xu hướng.

Đổi Đồng curon Thụy Điển sang các loại tiền tệ khác thích 20 Đồng curon Thụy Điển đến Ripple hoặc là 20 Đồng curon Thụy Điển đến Yemen Rial

Các loại tiền điện tử hàng đầu (dựa trên vốn hóa thị trường) được giới thiệu tại Exchange-Rates.com trang web nữa, thích 20 Đồng curon Thụy Điển đến Bitcoin, 20 Đồng curon Thụy Điển đến Ethereum, 20 Đồng curon Thụy Điển đến Cardano, hoặc là 20 Đồng curon Thụy Điển đến Dogecoin.

Thụy Điển đến Hoa Kỳ Tỷ giá hối đoái

Đối chiếu 20 Krona đến Đô la Conversion

CỜSEK USD Đối chiếu Đồng curon Thụy Điển đến Đô la Mỹ
SwedenUnited States 20 SEK đến USD = 2.0103715
SwedenUnited States1 Đồng curon Thụy Điển đến Đô la Mỹ = 0.100519
SwedenUnited States10 Đồng curon Thụy Điển đến Đô la Mỹ = 1.00518575
SwedenUnited States100 Đồng curon Thụy Điển đến Đô la Mỹ = 10.0518575
SwedenUnited States1000 Đồng curon Thụy Điển đến Đô la Mỹ = 100.518575
SwedenUnited States5000 Đồng curon Thụy Điển đến Đô la Mỹ = 502.592877
SwedenUnited States220 Đồng curon Thụy Điển đến Đô la Mỹ = 22.114087
SwedenUnited States520 Đồng curon Thụy Điển đến Đô la Mỹ = 52.269659
SwedenUnited States1020 Đồng curon Thụy Điển đến Đô la Mỹ = 102.528947
SwedenUnited States1520 Đồng curon Thụy Điển đến Đô la Mỹ = 152.788235
SwedenUnited States2020 Đồng curon Thụy Điển đến Đô la Mỹ = 203.0475222
SwedenUnited States5020 Đồng curon Thụy Điển đến Đô la Mỹ = 504.603248
SwedenUnited States10020 Đồng curon Thụy Điển đến Đô la Mỹ = 1007.196125
SwedenUnited States15020 Đồng curon Thụy Điển đến Đô la Mỹ = 1509.789001
SwedenUnited States20020 Đồng curon Thụy Điển đến Đô la Mỹ = 2012.381878
SwedenUnited StatesQuang cảnh SEK USD Đồ thị


Bạn hiện đang xem trang web trong Tiếng Việt. Bạn có thể chuyển sang Tiếng Anh (Hoa Kỳ) nếu bạn thích. Du khách quốc tế có thể đọc trang web bằng ngôn ngữ ưa thích của họ bằng cách chọn từ một trong các tùy chọn bên dưới:


Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Tỷ giá hối đoái, Chuyển tiền và Trang web

Mọi nỗ lực đều được thực hiện để đảm bảo tính chính xác của tỷ giá hối đoái và thông tin liên quan đến việc chuyển tiền. Tuy nhiên, chúng tôi không đưa ra bất kỳ lời khuyên hoặc khuyến nghị nào về tài chính. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về tỷ giá hối đoái không chính xác hoặc bất kỳ dữ liệu nào tại Exchange-Rates.com. Trước khi bạn thực hiện một giao dịch ngoại tệ, hãy tìm kiếm lời khuyên chuyên nghiệp của ngân hàng, văn phòng thu đổi ngoại tệ hoặc nhà môi giới ngoại hối.
© 2022  Exchange Rates

About   ·   Terms   ·   Privacy   ·   Contact