Đổi 20 USD đến DKK

Xem Đô la Mỹ đến Krone Đan Mạch Tỷ giá hối đoái và gửi tiền đến Đan mạch (20 USD đến DKK).

20 Đô la Mỹ đến Krone Đan Mạch = 138.872

$20.00 USD = 138.87 Krone Đan Mạch


Thay đổi số lượng hoặc đơn vị tiền tệ
20 Đô la Mỹ đến Krone Đan Mạch

Đổi 20 Đô la Mỹ đến Krone Đan Mạch from Hoa Kỳ đến Đan mạch. Exchange-Rates.com công cụ chuyển đổi tiền tệ sử dụng tỷ giá hối đoái được cập nhật sau mỗi 5-10 phút.

Tìm hiểu thêm về USD DKK Tỷ giá, bao gồm một biểu đồ của giá lịch sử. Chúng tôi sử dụng tỷ giá hối đoái giữa thị trường cho tất cả các chuyển đổi tiền tệ.

1 Đô la Mỹ đến Krone Đan Mạch (TỶ GIÁ TRAO ĐỔI TRỰC TIẾP): 6.9436

Đơn vị tiền tệ của Hoa Kỳ là đô la và xu. Có 100 xu bằng một đô la.

Giá trị chuyển đổi 7 ngày trước là 7.10538. Kiểm tra USD đến DKK xu hướng.

Đổi Đô la Mỹ sang các loại tiền tệ khác thích 20 Đô la Mỹ đến Ripple hoặc là 20 Đô la Mỹ đến Peso Colombia

Các loại tiền điện tử hàng đầu (dựa trên vốn hóa thị trường) được giới thiệu tại Exchange-Rates.com trang web nữa, thích 20 Đô la Mỹ đến Bitcoin, 20 Đô la Mỹ đến Ethereum, 20 Đô la Mỹ đến Cardano, hoặc là 20 Đô la Mỹ đến Dogecoin.

Hoa Kỳ đến Đan mạch Tỷ giá hối đoái

Đối chiếu 20 Đô la đến Krone Conversion ($ đến kr)

CỜUSD DKK Đối chiếu Đô la Mỹ đến Krone Đan Mạch
United StatesDenmark 20 USD đến DKK = 138.872
United StatesDenmark1 Đô la Mỹ đến Krone Đan Mạch = 6.9436
United StatesDenmark10 Đô la Mỹ đến Krone Đan Mạch = 69.436
United StatesDenmark100 Đô la Mỹ đến Krone Đan Mạch = 694.36
United StatesDenmark1000 Đô la Mỹ đến Krone Đan Mạch = 6943.6
United StatesDenmark5000 Đô la Mỹ đến Krone Đan Mạch = 34718
United StatesDenmark220 Đô la Mỹ đến Krone Đan Mạch = 1527.592
United StatesDenmark520 Đô la Mỹ đến Krone Đan Mạch = 3610.672
United StatesDenmark1020 Đô la Mỹ đến Krone Đan Mạch = 7082.472
United StatesDenmark1520 Đô la Mỹ đến Krone Đan Mạch = 10554.272
United StatesDenmark2020 Đô la Mỹ đến Krone Đan Mạch = 14026.072
United StatesDenmark5020 Đô la Mỹ đến Krone Đan Mạch = 34856.872
United StatesDenmark10020 Đô la Mỹ đến Krone Đan Mạch = 69574.872
United StatesDenmark15020 Đô la Mỹ đến Krone Đan Mạch = 104292.872
United StatesDenmark20020 Đô la Mỹ đến Krone Đan Mạch = 139010.872
United StatesDenmarkQuang cảnh USD DKK Đồ thị


Bạn hiện đang xem trang web trong Tiếng Việt. Bạn có thể chuyển sang Tiếng Anh (Hoa Kỳ) nếu bạn thích. Du khách quốc tế có thể đọc trang web bằng ngôn ngữ ưa thích của họ bằng cách chọn từ một trong các tùy chọn bên dưới:


Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Tỷ giá hối đoái, Chuyển tiền và Trang web

Mọi nỗ lực đều được thực hiện để đảm bảo tính chính xác của tỷ giá hối đoái và thông tin liên quan đến việc chuyển tiền. Tuy nhiên, chúng tôi không đưa ra bất kỳ lời khuyên hoặc khuyến nghị nào về tài chính. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về tỷ giá hối đoái không chính xác hoặc bất kỳ dữ liệu nào tại Exchange-Rates.com. Trước khi bạn thực hiện một giao dịch ngoại tệ, hãy tìm kiếm lời khuyên chuyên nghiệp của ngân hàng, văn phòng thu đổi ngoại tệ hoặc nhà môi giới ngoại hối.
© 2022  Exchange Rates

About   ·   Terms   ·   Privacy   ·   Contact